Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tıp Hukuku

TIP HUKUKU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  1. Tıp Hukuku Yüksek Lisans Programı ve Amacı

Tıp Hukuku ülkemizde gelişmekte olan ve son zamanlarda gittikçe artan bir şekilde hem kamuoyunun hem de hekim ve hukukçuların gündemini meşgul eden bir hukuk dalıdır. Ülkemizde 200.000’i aşkın sağlık personelinin uyguladığı tıbbi müdahaleler nedeniyle birçok çok hukuksal sorumluluğun doğduğu bu alanda pek çok hukuki düzenleme bulunmaktadır.  Tıp Hukukunun uygulamadaki önemine rağmen alanda uzmanlaşmış  yeterli hukukçunun bulunmayışı ciddi sorunlara sebep olmaktadır. Ayrıca sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülüklerini bilmesi ve kendilerini ilgilendiren temel hükümler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda programımızda hukukun temel alanlarından bilgi verilerek hasta yararı ile toplum yararının korunması arasındaki dengenin sağlanması konusunda kişilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede programda: hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının idari, cezai ve hukuki sorumlulukları, hasta hakları, adli tıp, zorunlu mali sigorta sistemi, sosyal güvenlik sistemi, etik ilkelerin yanı sıra hukuk ve tıp kavramlarına ilişkin çok yönlü dersler yer almaktadır.

2. Kabul Koşulları

Programımız interdisiplinler bir program olup; hukuk, tıp veya sağlık bilimleri alanlarından lisans derecesi olan adaylar başvurabilmektedirler.

Enstitümüzün yönetmelikleri uyarınca başvurularda ALES ve yabancı dil puanı istenmemektedir.

3. Program Yeterlilikleri

Programın sonunda öğrenciler belirtilen yetkinliklere ve Tıp Hukuku alanında uzmanlık bilgisine sahip olacaktırlar:

  1. Tıp Hukuku alanında araştırma yapma ve bilgiye erişme yeteneği kazanır.
  2. Tıp Hukuk alanında bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve geniş kitlelere aktarma yeteneği kazanır.
  3. Tıp Hukuku alanında evrensel kavramları öğrenir.
  4. Tıp Hukuku alanında stratejik düşünme yeteneğine sahip olur.
  5. Tıp Hukuku alanında ulusal ve uluslararası literatür hakkında bilgiye sahip olur. 
  6. Tıp Hukuku alanında temel kavramlar ve terminoloji hakkında bilgi sahibi olur.
  7. Tıp Hukuku alanında özgün çalışmalar yapar ve bu çalışmalarıyla alana katkı sağlar.
  8. Bilimsel yazım tekniklerini öğrenir.
  9. Tıp Hukuku alanına katkıda bulunan disiplinler arasında ilişki kurarak tıp hukukunun değişik yönleri hakkında bilimsel çalışmalarda bulunur.

4. Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. M. İbrahim Subaşı

Prof. Dr. Nur Zeliha Kaman

Prof. Dr. Ümit Gezder

Prof. Dr. Şaban Kayıhan

Prof. Dr. Fahri Ovalı

Prof. Dr. Tunç Kutoğlu

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Mutlu

Doç. Dr. Hacı Kara

Doç. Dr. Tülay Yıldırım Mat

Doç. Dr. Üyesi Murat Tümay

Dr. Öğr. Üyesi Alpertunga Kara

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Turan

Dr. Öğr. Üyesi Derya Tekin

Ögr. Gör. Dr. Melike Şentürk

5. Program

Program kapsamında sunulacak olan dersler:

a. I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

DERSİN ADI

KREDİ

AKTS KREDİSİ

ZORUNLU/

SEÇMELİ

Tıp Hukukuna Giriş

3

7

Z

Sağlık Bilgisi ve Tıbbi Terminoloji *

3

7

Z

Hukuka Giriş**

3

7

Z

Biyo-Tıp Etiği ve Hukuk

3

7

Z

Araştırma Yöntemleri

3

7

Z

İşyeri Hekiminin Hukuki Sorumluluğu

3

7

S

Hekimin Hukuki Sorumluluğu

3

7

S

Tıp Ceza Hukuku

3

7

S

*Öğrenciler mezun oldukları programa göre Sağlık Bilgisi ve Tıbbi Terminoloji veya Hukuka Giriş dersini seçeceklerdir.

* Tıp Fakültesi mezunu olmayanlar için zorunlu

**Hukuk Fakültesi mezunu olmayanlar için zorunlu

b. II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

DERSİN ADI

KREDİSİ

AKTS KREDİSİ

ZORUNLU/

SEÇMELİ

Vaka Çalışması

3

7

Z

Tıp Hukuku Açısından Sosyal Güvenlik Sistemi

3

7

S

Tıp Hukukunda Özel Hukuk Sorunları

3

7

S

Tıp Hukukunda İnsan Hakları Sorunları

3

7

S

Hekimin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasi

3

7

S

Adli Tıp ve Hekim Hatalarına Yaklaşım

3

7

S

İlaç Hukuku

3

7

S

Sağlık Hizmetlerinden Dolayı Devletin ve Devlet Kurumlarının Sorumluluğu

3

7

S

Dönem Projesi Dersi

0

20

Z

6.         Mezuniyet Koşulları

Programın eğitim dili Türkçe olup, öğrencilerimizin toplam 30 ulusal kredi 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az on dersi tamamladıktan sonra proje hazırlamaları gerekmektedir. Programımızda açılan derslerin listesi yukarıda sunulmuştur.

7. İstihdam Olanakları

Program son yıllarda pek çok yeni hukuki düzenleme yapılmış olan bu alanda uzman ve akademisyen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda mezunlarımızın üniversitelerde akademisyen ve ilgili kurumlarda uzman olarak çalışması mümkündür.

8. İletişim

Prof. Dr. Nur Zeliha KAMAN

nur.kaman@medeniyet.edu.tr

Arş. Gör. Şura Nur Pelit

Tel: 0216-280 2425

surapelit@gmail.com