Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Özel Hukuk

ÖZEL HUKUK TÜRKÇE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Dersler 17.00’den sonra yapılmakta olup, böylece özellikle zaman sıkıntısı nedeniyle eğitimine devam edemeyen uygulayıcılar için önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Program kapsamında ders veren hocalarımız alanlarında uzman oldukça kıymetli hukukçulardan oluşmaktadır. Program çerçevesinde borçlar hukuku, marka hukuku, şirketler hukuku, moda hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku ve fikri mülkiyet hukuku gibi alanlarda ders verilmektedir. Ders süreci boyunca öğrenciler hocalarımızın yönlendirmeleri doğrultusunda çeşitli ödev ve sunumlar hazırlamakta, interaktif bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir. Program süresi sonunda bitirme ödevlerini teslim edip başarılı olan öğrenciler, programı tamamlamış sayılmaktadır. Programda akademisyenlerden ziyade hukuk mesleğini avukat, hakim ve savcı gibi mesleklerini pratik alanlarda icra edip alanında uzmanlaşmak isteyen hukukçu öğrenciler yer almaktadır.  

PRIVATE LAW NON-THESIS MASTER’S PROGRAM (TURKISH)

Private Law Non-Thesis Master's Program started its education activities in 2017-2018 academic year. Our lecturers are distinguished academics who are experts in their fields. In this program, the lecture hours starts after 17:00 and law of obligations, trademark law, company law, fashion law, labor and social security law, maritime law, insurance law and intellectual property law lectures are taught. During the program, students prepare various assignments and presentations with the guidance of our instructors, and an interactive education system is implemented. The language of the education is Turkish. Students who have successfully completed their lessons and graduation assignments are considered to have completed the program. The students of the program are law graduates who want to practice their legal profession in practical areas such as attorney-judge-prosecutor rather than academics.