Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mühendislik Yönetimi

İletişim

Prof. Dr. Rahmet Savaş

e-mail: rahmet.savas@medeniyet.edu.tr

Tel: 0.216.2803525

 1. Program Hakkında

Dili

 Türkçe

Ana Bilim Dalı Başkanı

 Prof. Dr. Rahmet Savaş

Süresi (Yıl)

 1

Azami Süresi (Yıl)

 1,5 Yıl (3 dönem)

Kontenjanı

 Her dönem 30 öğrenci

Staj Durumu

 Yok

Mezuniyet Ünvanı

 Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans

ÖSYM Tipi

 1. Kabul Koşulları

 1. En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Mühendislik, Teknoloji ve Mimarlık alanındaki Fakültelerde bulunan tüm bölümler ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Matematik, Ekonomi ve İşletme Bölümlerinden mezun olmak.
 2. ALES ve Yabancı  Dil sınavı şartı ARANMAZ.
 3. Yabancı öğrenciler için Türkçe dil belgesi GEREKMEKTEDİR.

 1. Program Yeterlilikleri

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

 • Mühendislik lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, mühendislik yönetimi ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek
 • Mühendislik yönetimindeki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek.
 • Mühendislik yönetimindeki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
 • Mühendislik Yönetimindeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, mühendislik ve mühendislik dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.
 • Mühendislik yönetimindeki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
 • Mühendislik yönetimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
 • Mühendislik yönetiminin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek
 • Mühendislik yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek
 • Mühendislik yönetiminde özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.

 1. Ders veren öğretim üyeleri

Prof. Dr. Rahmet SAVAŞ (AD Başkanı)     Matematik Bölümü

Prof. Dr Özgür AKTAŞ                                Biyomühendislik Bölümü

Prof. Dr. Erkan ŞAHİNKAYA                     Biyomühendislik Bölümü

Doç. Dr. Fatih HOCAOĞLU                        Endüstri Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Bilal ÇANKIR                               İşletme Bölümü

Doç. Dr. Fuat ARAS                                     İnşaat Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Turgay ÇAKMAK                         Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Fatih ÖZTÜRK                      Endüstri Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Elif KARAKAYA                 Endüstri Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Ulaş VURAL                         Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üye. Ayşe Betül OKTAY              Bilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üye. Hasan KÖTEN                       Makine Mühendisliği

Dr. Öğr. Üye. Erkan KARABEKMEZ        Biyomühendislik Bölümü

            Öğr. Gör. Dr. Gülsüm Kübra KayaEndüstri Mühendisliği Bölümü

 1. Müfredat

Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MY 602

Mühendislik Yönetiminin Temelleri

3+0+0

Zorunlu

7

MY 622

Araştırma Geliştirme Yönetimi

3+0+0

Zorunlu

7

MY 670

Dönem Projesi

0+0+0

Zorunlu

20

MY 601

Proje Yönetimi ve İlkeleri

3+0+0

Seçmeli

7

MY 603

Yönetimde Karar Verme Teknikleri

3+0+0

Seçmeli

7

MY 605

Stratejik Planlama

3+0+0

Seçmeli

7

MY 607

Üretim ve Envanter Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

7

MY 613

İnsan Kaynakları Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

7

MY 615

Kalite Mühendisliği

3+0+0

Seçmeli

7

MY 618

Mühendislik Ekonomisi

3+0+0

Seçmeli

7

MY 621

Teknolojik Tahmin Yöntemleri

3+0+0

Seçmeli

7

MY 623

Yönetimde Zeki Sistemler

3+0+0

Seçmeli

7

MY 608

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

7

MY 610

Mühendislikte Elektronik Tablo Uygulamaları

3+0+0

Seçmeli

7

MY 630

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

3+0+0

Seçmeli

7

MY 612

Toplam Kalite Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

7

MY 620

Örgütsel Davranış

3+0+0

Seçmeli

7

Toplam AKTS

 1. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet şartları Bu programda öğrenim gören öğrenciler için; • En az 30 kredi değerinde 10 ders almalı , • Dönem projesini tamamlamalı, • En az CC derecesi olacak şekilde tüm derslerin başarılı olması ve Ağırlıklı Not Puanının en az 2.50 / 4.00 olması gerekir. Programın tamamlanması için öğrencilerin ders havuzundan toplam 90 AKTS dersi ve dönem projesi almaları gerekmektedir. Öğrenciler, dönemin başarı ölçütlerine uymak zorundadırlar.

 1. İstihdam Olanakları

Günümüz rekabet şartları üretim ve hizmet firmalarının nitelikli mühendislere olan ihtiyacını arttırmaktadır. Son yıllarda yaşanan gelişmeler; araştırma ve geliştirmeye önem veren, kendisini ve ürünlerini yenileyen, üretim maliyeti düşük, kaliteli ve çevre dostu ürünler meydana getiren şirketlerin ayakta kalabildiğini göstermektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı firmaların sayısı günümüzde 25.000’nin üzerine çıkmıştır. Bu firmalara tedarikçi olarak destek veren Türk yan sanayi firmalarının sayısı da artış göstermektedir. Bu açıdan nitelikli mühendislerin yetiştirilmesi sanayimizin rekabetçiliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir yarar sağlayacaktır.

8. Ders İçerikleri

Ders içeriklerine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://obs.medeniyet.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=40&curSunit=11277#