Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İslami Bankacılık ve Finans

İletişim

Doç. Dr. Etem Hakan ERGEÇ

0 216 280 25 34

 1.     Program Hakkında

Eğitim Türü (Amaçlar):

Programın önde gelen amacı, İslami katılım bankacılığı, İslami finansal kurumlar, araçlar ve fonlama mekanizmaları başta olmak üzere İslam ekonomisine ve finansına dair modern tekniklerin öğrencilere aktarılması ve bu alanda öncü yöneticiler yetiştirilebilmesidir. Bu bağlamda, öğrencilere İslam ekonomisi ve finansı ilgili tüm temel ve güncel bilgiler aktarılarak, mevcut veya muhtemel meslek yaşamlarında bu alanda yetkinleşmeleri sağlanacaktır.

Hedefler:

İktisat bölümü, İslami bankacılık ve finans alanında güncel teorik ve pratik bilgiler sunarak, bu alanda ihtiyaç duyulan kalifiye insan kaynağının geliştirilmesine katkı yapmayı amaçlamaktadır.

Tarihçe:

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü 2010 yılında kurulmuştur.

 1.     Kabul Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İktisat anabilim dalına bağlı tezsiz yüksek lisans programı başvurularında ALES ve Yabancı Dil puan şartı aranmamaktadır. Ancak, adayların lisans transkriptlerini sunmaları, yazılı veya sözlü sınavlara girmeleri zorunludur.

 1.     Program Yeterlilikleri

 1. İslami finans ve İslami ekonomi disiplinlerinde yerli ve yabancı literatürü tarayabilir, bağımsız bir bilimsel araştırma yürütebilir.
 2. Bilimsel bir araştırma sürecinin temel aşamaları ve bu aşamalarda takip edilecek güncel yöntem ve yaklaşımlar hakkında bilgi sahibidirler.
 3. Araştırma önerisi hazırlayabilir ve işlevsel araştırma tasarımları üreterek, uygulayabilirler.
 4. Araştırma sürecinde ihtiyaç duyulacak temel sayısal karar verme tekniklerine hâkim olup, bu tekniklerin uygulanmasına yönelik yazılım programlarını etkin bir biçimde kullanabilirler.
 5. Güncel iktisat uygulamaları ve bilimsel araştırma metotları hakkında bilgi sahibidir.
 6. Meslekle ilgili etik kurallara ve genel etik ilkelere göre hareket etme bilincine sahiptirler.
 7.     Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK

Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL

Prof. Dr. R. Ferda HALICIOĞLU

Prof. Dr. Murat TAŞDEMİR

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN

Prof. Dr. Hamdi GENÇ

Doç. Dr. Hüseyin KAYA

Doç. Dr. Etem Hakan ERGEÇ

Doç. Dr. Faruk BAL

Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdüllatif ÇEVİKER

Dr. Öğr. Üyesi Gülfer VURAL

Dr. Öğr. Üyesi Özer SELÇUK

 1.     Müfredat

İSLAMİ BANKACILIK VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ders Planı Tablosu

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

İBF 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

İBF 601

TEMEL EKONOMİ

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

TOPLAM

15

0

15

35

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

İBF 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

İBF xxx

SEÇİMLİK DERS V

3

0

3

7

TOPLAM

15

0

15

35

GENEL TOPLAM

30

0

30

70

*Dönem Projesi dersi II. yarıyılda alınır, alınan dönemde başarılı olunamazsa, takip eden dönemde tekrar alınır. Buna göre Güz döneminde kayıt yaptıranlar Bahar yarıyılında, Bahar döneminde kayıt yaptıranlar Güz yarıyılında Dönem Projesi dersini almalıdır.

SEÇİMLİK DERSLER 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

A GRUBU*

İBF 605

İSLAM EKONOMİSİNE GİRİŞ

3

0

3

7

İBF 607

İSLAMİ FİNANSAL SİSTEM

3

0

3

7

İBF 609

İSLAMİ FİNANSAL ÜRÜNLER VE ÜRÜN GELİŞTİRME

3

0

3

7

İBF 611

TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK VE SOSYAL ADALET

3

0

3

7

İBF 613

İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI

3

0

3

7

B GRUBU

İBF 615

KARŞILAŞTIRMALI İKTİSADİ SİSTEMLER

3

0

3

7

İBF 617

PARASAL İKTİSAT

3

0

3

7

İBF 619

BANKACILIK İŞLEMLERİ

3

0

3

7

İBF 621

MALİ ANALİZ

3

0

3

7

İBF 623

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

3

0

3

7

SEÇİMLİK DERSLER 2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

A GRUBU SEÇİMLİK DERSLER*

İBF 602

İSLAMİ BANKACILIK İŞLEMLERİ

3

0

3

7

İBF 604

İSLAMİ BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ

3

0

3

7

İBF 606

İSLAMİ YATIRIM VE FİNANSMAN

3

0

3

7

İBF 608

İSLAMİ BANKACILIKTA DENETİM

3

0

3

7

İBF 610

İSLAMİ BANKACILIK

3

0

3

7

İBF 612

İSLAM HUKUKUNDA AKİT VE MUAMELAT FIKHI

3

0

3

7

İBF 614

İSLAMİ FİNANS MEVZUATI

3

0

3

7

İBF 616

İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİ

3

0

3

7

İBF 618

DÜNYADA İSLAMİ FİNANS UYGULAMALARI

3

0

3

7

İBF 620

FİNANSAL İŞLEMLER FIKHI

3

0

3

7

İBF 622

İSLAMİ SİGORTACILIK

3

0

3

7

İBF 624

İSLAM, İKTİSAT VE SOSYOLOJİ

3

0

3

7

B GRUBU SEÇİMLİK DERSLER

İBF 626

BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ

3

0

3

7

İBF 628

DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE FİNANS

3

0

3

7

İBF 630

BANKACILIK MEVZUATI

3

0

3

7

İBF 632

FİNANSTA YENİ TRENDLER

3

0

3

7

İBF 634

FİNANSAL İSTATİSTİK

3

0

3

7

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

İBF 650

Dönem Projesi Dersi

0

0

0

20

Genel Toplam

90

* Öğrencilerin mezun olabilmesi için A Grubu seçimlik derslerden en az 5 (beş) dersi başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

İBF 601- TEMEL EKONOMİ

İktisat biliminin başlıca kavramları, mikro iktisadi analiz, makro iktisadi analiz, büyüme ve kalkınma, uluslararası iktisat alanlarında temel bilgiler verilecektir. Bilgi aktarımında yerleşik iktisat teorisi ile İslam ekonomisi arasında karşılaştırmalar yapılacak benzer ve ayrı yönler tartışılacaktır.

İBF 650- DÖNEM PROJESİ

Dersler tamamlandıktan sonra öğrenciler proje/tez yazma sorumluluğuna sahiptirler. Araştırma Yöntemleri dersi altında yapılacak proje/tez için öncelikle tez/proje önerisi verilir. Tez takip jürisi eşliğinde, tez danışmanı yönetiminde tarafından dönemsel olarak incelenecek değerlendirmeler sonucunda tez/proje tamamlanır. 

İBF 605- İSLAM EKONOMİSİNE GİRİŞ

Bu ders, İslam ekonomisinin tüm dünyada ekonomik hayatla olan ilişkileri ele almaktadır. İslam ile dünya ekonomisi arasındaki bağı kurmak için öncelikle İslam ekonomisi metodolojisini öğretmek hedeflenmektedir. Tüm konularda Şer’i değerlendirmelerin yapıldığı, prensip ve norm değerlerin açıklandığı bir modelin oluşturulması da hedefler arasındadır. Bunların yanında İslam ekonomisinin kapitalizm ve sosyalizmden farklılıkları irdelenmektedir. Ayrıca, İslam ekonomisinde tüketim, üretim ve gelir dağılımı konuları ele alınmaktadır. Müslüman ülkelerin İslam ekonomisi sistemi içindeki yerleri, birbirleri ile ilişkileri de ayrıntılı olarak incelenmektedir.

İBF 607- İSLAMİ FİNANSAL SİSTEM

Derste, güncel İslami Finansal sistemleri incelenmektedir. Ders, öğrenciye İslami Finans konusunun teori ve gerçek hayat arasındaki bağıntısını kurabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin ayrıca, İslami finans ile küresel finans sistemi arasında bağıntıyı kurabilmeleri beklenmektedir. Ayrıca ders, öğrencilerin analitik değerlendirme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemekte olup, problem çözme becerileri de gerçek vaka analizleri üzerinden geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanında, İslami sermaye piyasaları, İslami para piyasaları ve sermaye piyasalarının İslami çalışma prensiplerini açıklamaya çalışmaktadır. Benzer şekilde İslami finansal kuruluşlar kapsamına giren bankalar, düzenleyici kuruluşlar ve diğer İslami finansal sistemin yönetiminde bulunan yapılar değerlendirilmektedir. Bunlara ek olarak, İslami finansta merkez bankasının rolü, küreselleşme ve İslami finansal kuruluşların entegrasyonu da değerlendirilen diğer konulardır.

İBF 609- İSLAMİ FİNANSAL ÜRÜNLER VE ÜRÜN GELİŞTİRME

Bu derste, İslami finansal piyasa yapısı tanıtımının yanı sıra en yaygın kullanılan Mudârebe, Müâreke, Murâbaha, İcâre, (Kiralama leasing), Sukuk, Selem ve İstisna gibi İslami finansal ürünler tanıtılacaktır. Küresel düzeyde kullanılan mevcut İslami finansal ürünler ve hizmetlerin analiz edilmesi ve İslami finansal ürünlerin geliştirilmesi sürecinde karşılaşılan  başlıca zorluklar ve alınan dersler saptanarak, ülkeler arasındaki farklı yaklaşım ve uygulamaları da göz önüne alarak, İslami finansal ürünlerin çeşitlendirilmesi için politikalar tanıtılacaktır.

İBF 613-İSLAMİ SERMAYA PİYASALARI

İslami sermaye piyasası genel çerçevesi içinde İslami hisse senedi yatırımı ilkeleri ve başlıca İslami hisse senedi izleme metodolojileri analitik bir yöntemle tanıtılacak; İslami sermaye piyasasında belirleyici fıkhi ilkeler, İslami hisse senedi yatırımı kriterleri ve temel İslami hisse senedi izleme metodolojileri işlenecektir. İçerik; Piyasa Kavramı; Tanımı, Çeşitleri ve  İslami İlkeleri, Geleneksel Sermaye Piyasası Araçları ve Fıkhi Hükmü,  İslami Sermaye Piyasası Araçları ve Fıkhi Hüküm (Genel, Özel&Sukuk) Katılım Endeksi ve Diğer Şer’i Endeks Standartları, Geleneksel Para Piyasası Araçları ve Fıkhi Hükmü,  İslami Para Piyasası Araçları ve Fıkhi Hükmü, Vadeli işlem Sözleşmeleri ve Fıkhi Hükmü, (Forward, Futures ve Opsiyon, Emtia Futures), İslami Para Piyasası Araçları ve Fıkhi Hükmü (Özel&Teverruk) konularında genel nitelikli ve karşılaştırmalı bilgilerden ve analizlerden oluşmaktadır.

İBF 615-KARŞILAŞTIRMALI İKTİSADİ SİSTEMLER

Bu dersin amacı sistem yaklaşımından hareketle iktisadi olay ve olguları değerlendirirken, iktisadın teorileşme süreciyle iktisadi hayatın pratiklerini birlikte değerlendirmektir.

İBF 617-PARASAL İKTİSAT

Makro ekonominin önemli bir parçası olan para ekonomisinin teorik ve politik gelişimini analiz etmenin yanında, paranın yaratılmasını sağlayan Merkez Bankacılığı ile dolaşımına aracılık eden bankaları, banka iktisadı disiplini içerisinde incelemektedir.

İBF 619-BANKACILIK İŞLEMLERİ

Sektöre, iş hayatına adım atacak potansiyel bankacıların tüm bankacılık konularında olduğu sistemin ve mevzuatın işleyişi konusunu da bilmeleri ve donanımlarını arttırmaları amaçlanmaktadır. Diğer taraftan Bankacılık sektöründe olduğu kadar sigortacılık sektöründe de gerekli olan bu bilgiler ihtiyacı karşılayacak düzeyde anlatımı yapılmaktadır.

İBF 621- MALİ ANALİZ

Mali tablolar üzerine çeşitli analiz teknikleri uygulanarak şirketin likidite, finansal yapı, faaliyet etkinliği ve karlılık durumuna ilişkin analizlerin yapılması; analizler sonucunda şirkete ilişkin ulaşılan bulgulara göre şirketin geleceğine ilişkin kararların verilmesini sağlamaktır.

İBF 621- BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bu dersin kapsamında öğrencinin alternatif araştırma tekniklerini öğrenerek tez/proje önerisi hazırlaması ve süreç içinde proje/tez yazması için gerekli akademik donanıma sahip olması amaçlanmaktadır. Ders hem nicel hem de nitel yöntemler kullanılarak akademik çalışmalar ortaya konması için gerekli araştırma becerilerine sahip olunmasını hedeflemektedir.

İBF 602-İSLAMİ BANKACILIK İŞLEMLERİ

Bu derste işlenecek temel konuları şu şekilde sıralayabiliriz: mevduat tanımı, türleri ve mevduatla ilgili temel bilgiler, havale, EFT, çek işlemleri, senet tahsil işlemleri, kiralık kasa, ödeme işlemleri, vergiler, kredi, kredilerin temel unsurları ve kredilendirme süreci. Nakdi krediler, işletme kredileri, Eximbank. Tüketici kredileri, teminat mektupları, akreditif, akreditifin işleyişi, kabul ve aval kredileri. ATM, telefon bankacılığı, kredi kartları, taraflar, ödeme kartları bankalar kanunu’nun kredilerle ilgili yasal düzenlemeleri, kredi türleri, ithalat-ihracat kredileri, yabancı paralı krediler, kredi taleplerinin değerlendirilmesi ve tahsisi, efektif döviz alım-satım ve arbitraj işlemleri, türev ürünler; forward, future, swap, opsiyon.

İBF 604- İSLAMİ BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ

Ders, risk yönetimi konusunda oldukça geniş bir içeriğe sahiptir. İslami Finans ve Bankacılık konusu küresel finansal sistemin önemli bir parçası olması hasebiyle, konvansiyonel bankaların risk algılama ve risk değerlendirme yöntemleri yanında, İslami bankaların risk algılama ve risk değerlendirme yöntemleri birlikte açıklanmaktadır. İslami bankaların risk algılamasında Şeriat hükümleri çerçevesinde uygulanan yöntemler ayrıntılı olarak açıklanmaktadır

İBF 606-İSLAMİ YATIRIM VE FİNANSMAN

Bu dersin kapsamında öğrencinin İslam ve ekonomi konusu üzerinden İslami finans teorisini tartışmak ve günümüz İslami finans uygulamalarının eleştirisini yapmak bulunmaktadır.

İBF 608-İSLAMİ BANKACILIKTA DENETİM

Bankacılığın önemli konularından bir tanesi olan denetleme İslami bankacılık ekseninde işlenecektir. Buna göre bankacılığın hem ilgili mevzuat hem de İslami prensiplere göre nasıl çalıştığı analiz edilecektir.

İBF 610- İSLAMİ BANKACILIK

Bankacılık olgusunun tarihçesi, temel kavramları, süreçleri, mevcut bankacılık sistemi. İslami bankacılığın doğuşu, gelişmesi ve günümüzdeki durumu. İslami bankaların çalışma esasları, ürün ve hizmetlerinin incelenmesi ve güncel tartışma konularının ele alınması.

İBF 612- İSLAM HUKUKUNDA AKİT VE MUAMELAT FIKHI

Fıkhın muamelata dair kısmında yer alan sözleşmeleri ve bunların dayandığı fıkhi kaideleri kavramak.

İBF 614- İSLAMİ FİNANS MEVZUATI

Finans mevzuatı İslami finans çerçevesinde ele alınacaktır. Ekonomiye ilişkin temel kavramlar, islami finansal sistem, para ve sermaye piyasaları, islami finansal araçlar, nakit bütçesi, başabaş analizi, alternatif finans kaynakları, yatırım kararları kavramları işlenecektir.

İBF 616- İSLAM İKTİSAT DÜŞÜNCESİ

Dersin amacı, Bu dersin amacı, VII-XIII. yüzyıllar arasında, İslam İktisadî Kurumlarının ortaya çıkışı ve gelişmesini açıklamaktır. Derste, İslam Coğrafyasının sınırlarının Çin ortalarından Endülüs’e kadar genişlemesinin ticarî- iktisadî etkisi ortaya konularak, ekonomik kurumların gelişmesinde coğrafî genişlemenin etkisi ele alınmaktadır. Ayrıca, Ortaçağ İslam iktisadi düşüncesinin kaynaklarını tanımak ve bu kaynaklardan okumalar yaparak, Ortaçağ İslam dünyasındaki iktisat tarihinin gelişimi hakkında bilgi verilecektir.

İBF 618-DÜNYADA İSLAMİ FİNANS UYGULAMALARI

Dersin amacı, uluslararası islami bankacılık sistemi kuralları ve düzenlemeleri çerçevesinde banka yönetimini anlatmak. Küreselleşen dünyada sermaye hareketleri çerçevesinde sınırları ve derinliği genişleyen bankaların faaliyetlerinin ve organizasyonun anlaşılmasına bağlı olarak, döviz piyasalarının gelişimi anlaşılmasını sağlamak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan kambiyo rejimleri.

İBF 620-FİNANSAL İŞLEMLER FIKHI

İslami finansta sıklıkla kullanılan finansal işlemlerin İslam hukukundaki yeri incelenecektir. Bu şekilde konvansiyonel finansal işlemlerden ayrıldıkları noktalar

İBF 622-İSLAMİ SİGORTACILIK

Küresel finansal piyasalarda da oldukça etkin şekilde işlem gören tekâfül konusu bu dersin temel konularını oluşturmaktadır. Ders, Şeriat ve yasal çerçevelerin çizilmesi yanında Malezya’da ve yurt dışında opsiyonel olarak yapılan tekâfül işlemlerinin ayrıntılarını açıklamaktadır. Tekâfül temel özellikleri, tekâfül modelleri, tekâfül ile konvansiyonel sigortacılık uygulamaları arasındaki farklar, tekâfülde risk yönetimi, kar paylaşımı, tekâfülün muhasebeleştirilmesi gibi konular bu dersin ana konularını oluşturmaktadır.

İBF 624- İSLAM, İKTİSAT VE SOSYOLOJİ

Bu derste, İslam´ın başlangıcından modernleşmeye kadar olan süreçte ortaya çıkan ve değişen şartlara bağlı olarak İslam toplumunun farklılaşan biçimleri ele alınmaktadır.

İBF 626- BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ

Bu ders bankacılıkta risk yönetimi ve sermaye yeterliğinin temel unsurlarını detaylı bir şekilde ele almayı amaçlamaktadır. İlk etapta kurumsal çerçeve kapsamında istismar riski –ahlaki risk değil!- (moral hazard), Ponzi finansmanı, hatalı seçim, kazananın kaybetmesi (laneti, talihsizliği-winner’s curse), piyasa yapıcılığı, pozisyon alma gibi konular ele alınacaktır. Piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ve likidite riski gibi çeşitli risk türlerini tanımlamaya, ölçmeye ve yönetmeye yönelik araçlar tanıtılacaktır. Ayrıca hatalı raporlama (muhasebe hileleri), büyük ve beklenmedik piyasa hareketlerinin oluşturacağı riskler, aşırı risk alma ve yetersiz iç kontrol sistemleri gibi finansal felaketler durum analizi çerçevesinde ele alınacaktır.

İBF 628- DAVRANIŞSAL İKTİSAT VE FİNANS

Derste homo economicus varsayımı, rasyonel karar alma, karar alma sürecinde sapmalar, riskten kaçınma, belirsizlik altında risk alma, fayda, mutluluk gibi konular işlenecektir.

İBF 630- BANKACILIKTA MEVZUAT

Türk Banka Hukuku, banka hukukun konusu, banka hukukunun kaynakları (kanunlar, bakanlar kurulu kararnameleri, yönetmelik ve tebliğler), bankacılık sektörünün örgütlenmesi (:bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu; TCMB, TMSF, TBB) , banka işletmesi kavramı (tanımı, nitelik ve özellikleri, türleri/mevduat açısından bağlı oldukları kurallar açısından, ülke mevzuatı açısından) bankaların kuruluşu, (kuruluş aşamaları, Türkiye’de banka olarak kurulma; yurtdışında kurulu bir bankanın Türkiye’de şube açması, kuruluş için izin başvurusu, iznin verilmesi ve iptali), bankaların faaliyete geçmesi, bankaların teşkilatına, çalışanlarına ve çalışma düzenine ilişkin hukuki düzenlemeler, bankacılık işlemleri/sözleşmeleri (mevduat ve kredi sözleşmesi), bankaların yapamayacağı işlemler, bankaların iç denetimi ve dış denetimi, dış denetim birimleri olarak BDDK ile TCMB denetimi, denetimin sonuçları (önlem alınmasını gerektiren haller ve alınacak önlemler). Bankaların devir, birleşme, bölünme ve tasfiyeleri.

İBF 632- FİNANSTA YENİ TRENDLER

İslami finans alanındaki yeni araçlar ve yeni uygulamalar incelenecektir. Ayrıca dünyadaki finans alanındaki yeni trendler takip edilerek İslami finans alanına etkileri araştırılacaktır.

İBF 634- FİNANSAL İSTATİSTİK

Ders temel finansal yatırım, portfolyo yönetimi, varlık fiyatlaması gibi finansal konuların istatistiki analizini konu eder. Çeşitlendirme, varlık dağılımı, portfolyo optimizasyonu, faktör modelleri, risk ve getiri ilişkisi, ortak yatırım fonları, performans değerlendirmesi, finansal türevlerin fiyatlaması ve kullanımı, opsiyon, future ve forwardlar gibi finansal konularda çeşitli programlarda finansal formüllerin istatistiksel uygulamalarına yer verilerek istatistiksel modelleme ve analiz becerisi kazanımı hedeflenmektedir.

 1.     Mezuniyet Koşulları

Öğretim dili Türkçe olan Program, 2 yarıyılı dersler için olmak üzere azami 3 yarıyıllık bir eğitim süreci kapsamaktadır. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilerin bir bitirme projesi hazırlamaları ve bu projeyi danışman öğretim üyesi denetiminde başarıyla sunmaları istenmektedir. Bitirme Projesi hariç toplamda 30 kredilik dersin alınmış ve başarılmış olması zorunludur.

 1.     İstihdam Olanakları

İktisat Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programlarından mezun olan öğrenciler, doktora eğitimlerine devam edemezler. Mezunlarımız, İslami katılım bankalarında ve finansal kuruluşlarda çalışmaktadır.