Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Uluslararası Osmanlı Çalışmaları

İletişim

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İsmail Hakkı KADI

e-mail: ismailkadi@gmail.com

    Tel No: 0216 280 26 01

 1. Program Hakkında

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Osmanlı Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı, Osmanlı İmparatorluğu'nun Dünya Tarihindeki yerine, modern Türkiye'nin sınırlarının ötesine uzanan çok etnisiteli çok kültürlü ve çok dinli bir yapı olduğunu dikkate alarak odaklanır ve öğrencilerini Beşeri Bilimler alanında seçkin kariyerlere hazırlamayı hedefler.

Program özellikle Osmanlı mirasını paylaşan ülkeler ve/veya bölgelerden gelen öğrencilere yönelik olup tarihsel süreçlerle ilgili teorilere ve tarih araştırma yöntemlerine özel önem vermektedir. Program ayrıca Osmanlı mirasını paylaşan ülkeler ve/veya bölgelerin siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel tarihi hakkında dersler içermektedir. Bu sayede öğrencilere geldikleri bölgelerin Osmanlı geçmişlerine ilişkin araştırma konularına yönelmeleri teşvik edilmektedir. Öğrencilerin bu araştırmaları için bir taraftan İstanbul'daki Osmanlı arşivlerini, diğer taraftan da kendi yörelerinin kaynaklarını değerlendirmeleri öngörülmektedir. Program, bu sayede, Osmanlı geçmişinin, söz konusu ülke ve bölgelerin Ortaçağın sonlarından yirminci yüzyılın başına kadar süregelen ortak bir tecrübesi olarak ele alınacağı bir entellektüel tartışma ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Bütün bunların bir sonucu olarak, program, bir taraftan ulus devlet merkezli Osmanlı tarihi algısının yapı çözümüne katkıda bulunurken, diğer taraftan, Osmanlı geçmişinin, Osmanlı sonrası devletlerin ulusal anlatılarında daha dengeli ve bilimsel olarak yer almasına katkıda bulunacaktır.

Öğrenciler ilk iki yarıyıl boyunca sekiz ders (biri zorunlu) ve bir seminer dersi almak zorundadır. Bu derslerden ikisi program dışından alınabilmekte ve bunların da biri program koordinatörünün onayıyla İstanbul'daki başka bir üniversiteden alınabilmektedir. Öğrenciler Osmanlı Türkçesine ek olarak, Üniversitemizce sunulan diğer dil kurslarına da katılabilmektedirler. Derslerini tamamlayan öğrencilerin bir akademik yıl içerisinde tezlerini tamamlamaları beklenmektedir.

 1. Kabul Koşulları

 1. Dört yıllık fakülte mezunu olmak: Programa başvuracak öğrencilerin Tarih bölümü mezunu olmaları zorunlu olmamakla beraber Tarih Metodolojisi, Osmanlı Tarihi ve Osmanlı Türkçesi derslerini almamış olan öğrencilerin öncelikli olarak bu derslerden oluşan 42 AKTS’lik Bilimsel Hazırlık programını bitirmeleri gerekmektedir.
 2. İngilizce yeterliliği: Programın eğitim dili İngilizce olduğundan öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir. Program başvurularında kabul edilen dil sınavları ve bu sınavlardan alınması gereken asgari notlar şu şekildedir: TOEFL IBT 79; Pearson PTE 71; CPE’den C seviyesi; CAE’den B seviyesi; YDS 75.
 3. Türkçe Yeterliliği: Yabancı uyruklu öğrencilerin TÖMER ya da Yunus Emre Enstitüsü sınavlarından C1 seviyesinde belge almaları gerekmektedir.
 4. ALES: Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu öğrencilerin ALES’den 60 puan almaları gerekmektedir. Lisans eğitimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girdiklerini belgelemeleri yeterlidir. Türkiye’de herhangi bir eğitim almamış olan yabancı uyruklu öğrenciler ALES sınavından muaftır.
 5. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve eğitimini kendi maddi imkanlarıyla sürdürecek olan yabancı uyruklu öğrencilerin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün (https://enstitu.medeniyet.edu.tr/tr) her yıl açıkladığı takvim çerçevesinde başvurularını Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne yapmaları gerekmektedir.
 6. Programa Türkiye Burslusu olarak katılmak isteyen öğrencilerin ise başvurularını Türkiye Bursları (https://www.turkiyeburslari.gov.tr/) üzerinden belirtilen şartları yerine getirerek yapmaları gerekmektedir.

 1. Program Yeterlilikleri

 1. Osmanlı çalışmalarına katkıda bulunan disiplinler arasında ilişki kurar ve bu altyapısını Osmanlı tarihinin değişik yönlerinin araştırılması ve incelenmesinde uygular.
 2. Osmanlı çalışmalarının araştırma ve inceleme metotlarını bilir ve bunları yeni bir araştırma alanında uygular.
 3.  Araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak etkin biçimde ifade edebilir.
 4. Osmanlı çalışmalarının araştırma ve inceleme metotlarını kullanarak yeni alanlarda bağımsız bilimsel çalışmalar yapabilir.
 5.  Güncel gelişmelere Osmanlı tarihi perspektifinden yeni bakış açıları getirir.
 6. Osmanlı tarihine dair vakalara interdisipliner perspektiften yeni sorgulamalar ve değerlendirmeler getirir.
 7. Osmanlı çalışmalarının ilgili alandaki literatürü ve kaynakları bilir ve kritik eder.
 8. Sosyal ve beşeri bilimlerde geliştirilen metot ve teknikleri Osmanlı çalışmaları için kullanır.
 9. Bilimsel yazım tekniklerini öğrenir.

4.  Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Prof. Dr. Bilgin Aydın

Prof. Dr. İsmail Hakkı Kadı

Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu

Doç. Dr. M. Mert Sunar

Doç. Dr. Güneş Işıksel

Doç. Dr. Fatih Durgun

Doç. Dr. M. Talha Çiçek

Doç. Dr. Elif Bayraktar Tellan

Doç. Dr.Üyesi Zahit Atçıl

Doç. Dr. Ekrem Tak

Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Bayram

 1. Müfredat

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Planı

I. Dönem (GÜZ)

II. Dönem (BAHAR)

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

HIST 103

Historical Methodology I (İsmail Hakkı KADI)

6

HIST 104

Historical Methodology II (İsmail Hakkı KADI)

6

HIST 201

Ottoman Turkish I (Fatih GÜRCAN)

6

HIST 202

Ottoman Turkish II (Fatih GÜRCAN)

6

HIST 205

Ottoman History I (1300-1600) (Elif BAYRAKTAR TELLAN)

6

HIST 206

Ottoman History II (1600-1808) (M. Mert SUNAR)

6

HIST 303

Modernisation in the Middle East I (M. Talha ÇİÇEK)

6

Toplam

24

Toplam

18

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Uluslararası Osmanlı Çalışmaları

Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Planı

I. Dönem (GÜZ)

II. Dönem (BAHAR)

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

IOS 501

Research Methods in Ottoman Studies (İsmail Hakkı KADI)

7

IOS 502

Seminar in Ottoman History (Elif BAYRAKTAR TELLAN)

4

Seçimlik Ders

7

Seçimlik Ders

7

Seçimlik Ders

7

Seçimlik Ders

7

Seçimlik Ders

7

Seçimlik Ders

7

Seçimlik Ders

7

Toplam

28

Toplam

32

Seçimlik Dersler

I. Dönem (GÜZ)

II. Dönem (BAHAR)

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

IOS 503

Ottoman Intellectual History I (İhsan FAZLIOĞLU)

7

IOS 504

Ottoman Intellectual History II (İhsan FAZLIOĞLU)

7

IOS 505

Arab Provinces of Ottoman Empire 1516-1798 (Güneş IŞIKSEL)

7

IOS 506

Ottoman Diplomacy 1300-1650 (Güneş IŞIKSEL)

7

IOS 507

Nationalist Movements in the Ottoman Empire (M. Talha ÇİÇEK)

7

IOS 508

Provincial Elites in Ottoman Arab Lands (M. Talha ÇİÇEK )

7

IOS 509

Economy of the Ottoman Empire (İsmail Hakkı KADI)

7

IOS 510

Ottoman Social History (İsmail Hakkı KADI)

7

IOS 511

Readings in Ottoman History (Selim KARAHASANOĞLU)

7

IOS 512

Ottoman Ego-Documents (Selim KARAHASANOĞLU)

7

IOS 513

Ottoman Military History (Mehmet Mert SUNAR)

7

IOS 514

A Social History of Ottoman Istanbul (Mehmet Mert SUNAR)

7

IOS 515

The non-Muslim populations of the Ottoman Empire (Elif BAYRAKTAR TELLAN)

7

IOS 516

Islands of the Aegean and the Mediterranean under the Ottoman Rule (Elif BAYRAKTAR TELLAN)

7

IOS 517

Sources of The Early Ottoman Hıstory (Fatih BAYRAM)

7

IOS 518

Mysticism in the Ottoman Classical Age (Fatih BAYRAM)

7

IOS 519

State and Society in the Ottoman Empire: 1300-1700 (M. Zahit ATÇIL)

7

IOS 520

Early Modern Muslim Empires, 1450–1700 (M. Zahit ATÇIL)

7

IOS 521

Ottoman State Formation in the Nineteenth Century (Faruk YASLIÇİMEN)

7

IOS 522

State and Society in the Making-Debating The Late Ottoman Empire (Faruk YASLIÇİMEN)

7

IOS 523

Historiography in Global Perspective (Abdulhamit KIRMIZI)

7

IOS 524

Auto/Biography (Abdulhamit KIRMIZI)

7

IOS 525

Early and Modern African History (Hatice UĞUR)

7

IOS 526

Ottomans in African History (Hatice UĞUR)

7

IOS 527

Ottoman Diplomatics I (Güneş IŞIKSEL)

7

IOS 528

History of Ottoman Women (Betül İPŞİRLİ)

7

IOS 529

Provincial Elites in Ottoman Arab Lands (M. Talha ÇİÇEK)

7

IOS 530

Business History of the Ottoman Empire (Kazım BAYCAR)

7

IOS 532

Ottoman Diplomatics II (Güneş IŞIKSEL)

7

IOS 534

Post-Ottoman Arab World (M. Talha ÇİÇEK)

7

IOS 536

Ottoman World and Europe (Fatih DURGUN)

7

 1. Mezuniyet Koşulları
 1. Öğrencinin mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması, Bilimsel Hazırlık dersleri hariç olmak üzere seminer dersi dahil 60 AKTS’lik derslerini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Program dili İngilizce olduğundan 60 AKTS’lik derslerin tamamı ve tez çalışması İngilizce olarak tamamlanmalıdır.
 2. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında yetersiz bulunan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

 1. İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, Üniversitelerde Öğretim Görevlisi ya da Araştırma Görevlisi;  Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlıklar, Arşivler, Müzeler, Üniversiteler ve Türk Tarih Kurumu gibi kurumlarda uzman olarak çalışabilmektedirler.

Ayrıntılı Bilgi İçin: https://enstitu.medeniyet.edu.tr/en/programs/international-ottoman-studies/general-description-ottoman