Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Uluslararası İlişkiler

İletişim:

Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV (Bölüm Başkanı)     zeynep.oktav@medeniyet.edu.tr

Arş. Gör. Ali İhsan KAHRAMAN (Bölüm Asistanı)   aliihsan.kahraman@medeniyet.edu.tr

 1. Program Hakkında

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programı tezli ve tezsiz olarak iki programdan oluşmaktadır. Ders programında yer alan dersler çok geniş bir yelpazeden oluşan konuları içermekte olup, hukuk, ekonomi, tarih, bölgesel çalışmalar alanında çoğunluğu profesör olan hocalarımız tarafından verilen seçimlik derslerden oluşan bir programdır. Yüksek lisans programımız, iki zorunlu dersin dışında öğrencilerimize disiplinler arası alanlarda seçimlik dersleri de içerdiği için programdan mezun öğrencilerimize gerek akademik hayatta gerekse iş hayatında önemli başlangıçlar yapma imkanı tanımaktadır. Yüksek lisans programımız öğrencilerimizin enerji, insan hakları, çevre sorunları, uluslararası örgütler, küresel ve bölgesel ülkelerle ilişkiler, güncel siyasette krizler ve fırsatlar bağlamında donanımlı olmalarını hedeflemektedir.

Küreselleşme ve ulus devlet anlayışının birbiriyle yarıştığı uluslararası sistemde global ve bölgesel aktörlerin tanımlarının değiştiği günümüzde uluslararası ilişkiler disiplininde yeni teoriler ve kavramlar hızla ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans programından mezun öğrencilerimiz programı başarıyla bitirdikleri takdirde öncelikle analitik düşünmeyi, bilgi ve fikir sahibi olmayı ve profesyonel hayatta ortaya çıkan rekabet alanlarında daima önde olmayı başaracaklardır.

 1. Kabul Koşulları

Programımız ara dönemde dahil olmak üzere sene de iki sefer programa başvuruları kabul etmektedir. Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adaylarda aranan şartların başında Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 60 puan, ALES puan türünden ise en az 65 puan almış olması, Lisans mezuniyet notunun 100 üzerinden en az 82 veya 4 üzerinden en az 3.20 olması, veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması, ilgili ALES puanının %55’i, lisans mezuniyet notunun %30’u ve mülakat sınavı notunun %15’inin toplamından oluşacak başarı puanının 100’üzerinden en az 75.00 puan olması gerekir. Not: Mülakat sınavına girmek zorunludur, mülakat sınavına katılmayanların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğrenci kabulü ile ilgili diğer kriterler için her dönem yayınlanan “Lisansüstü Programlara Başvuru Kılavuzu’na başvurabilirsiniz.

 1. Program Yeterlilikleri

Programdan mezun olan öğrencilerin aşağıdaki yeterliliklere sahip olması amaçlanır ve beklenir:

 1. Araştırma önerisi hazırlayabilme ve işlevsel araştırma tasarımları üreterek uygulayabilme, ve araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
 2. Uluslararası ilişkiler teorisi, güncel dünya siyaseti ile ilgili yaptığı araştırmalar ışığında özgün tez/proje konusunu belirleyebilmek
 3. Ekip çalışmasında ruhuna sahip olmak
 4. Alanı ile ilgili uluslararası ya da ulusal düzeyde bir sempozyumda bildiri sunabilmek
 5. Uluslararası İlişkiler alanında ileri düzeyde ve ilgili disiplinler üzerine temel düzeyde ulusal ve uluslararası güncel çalışmaları takip edebilmek.
 6. Araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek
 7. Bilişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar dahilinde, uluslararası ilişkiler disiplinindeki kantitatif ve kalitatif araştırmaları destekleyecek programları asgari düzeyde kullanabilmek
 8. Sosyal adalet ilkelerine ve evrensel ahlaki değerlere bağlı, çevreye karşı duyarlı ve düşünce ve fikir hürriyetine saygılı mesleki bilince sahip olmak
 9. Ders Veren Öğretim Üyelerinin İsim Listesi

Prof. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN

Prof. Dr. Giray GÖZGÖR

Prof. Dr. Lütfullah KARAMAN

Prof. Dr. Özden Zeynep OKTAV

Doç. Dr. Leman ERDAL

Doç. Dr. İsmail ERMAĞAN

Doç. Dr. Helin SARI ERTEM

Dr. Öğr. Ü. Fatih BAYRAM

Dr. Öğr. Ü. Fatma Nil DÖNER

Dr. Öğr. Ü. Özlem YÜCEL

 1. Program kapsamında sunulacak olan dersler
 2. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

ULİ 501

Uluslararası İlişkiler Teorisinde Seçilmiş Konular

3

0

3

7

ULİ 505

Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7

ULİ xxx

Seçimlik Ders I

3

0

3

7

ULİ xxx

Seçimlik Ders II

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

28

 1. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

ULİ 502

Türk Dış Politikasında Güncel Meseleler

3

0

3

7

ULİ 560

Seminer

1

2

0

4

ULİ xxx

Seçimlik Ders III

3

0

3

7

ULİ xxx

Seçimlik Ders IV

3

0

3

7

XXX xxx

Seçimlik Ders V

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

32

TEZ DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

ULİ 570

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

15

ULİ 580

Yüksek Lisans Tezi 

0

0

0

45

TOPLAM

0

0

0

60

GENEL TOPLAM

12

0

0

120

SEÇİMLİK DERSLER

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredi

AKTS

GÜZ

ULİ 503

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar

3

0

3

7

ULİ 507

Dünya Siyasetinde Güncel Meseleler

3

0

3

7

ULİ 509

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

3

0

3

7

ULİ 511

Uluslararası İlişkiler Tarihi I

3

0

3

7

ULİ 513

Dünya Siyasetinde Orta Asya ve Kafkaslar

3

0

3

7

ULİ 515

AB Bütünleşmesi: Süreç ve Sorunlar

3

0

3

7

ULİ 517

Afrika’da Tarih ve Siyaset

3

0

3

7

ULİ 519

Dünya Siyasetinde Orta Doğu

3

0

3

7

ULİ 521

Osmanlı Diplomasi Tarihinde Seçilmiş Konular

3

0

3

7

BAHAR

ULİ 504

Uluslararası Alanda Enerji Sorunları

3

0

3

7

ULİ 506

Uluslararası Alanda İnsan Hakları

3

0

3

7

ULİ 508

Türkiye’nin Dış Ekonomik ve Ticari İlişkileri

3

0

3

7

ULİ 510

Uluslararası Çevre Hukuku Sorunları

3

0

3

7

ULİ 512

Uluslararası İlişkiler Tarihi II

3

0

3

7

ULİ 514

Dünya Siyasetinde ABD ve Dış Politikası

3

0

3

7

ULİ 516

Türkiye – AB ilişkileri

3

0

3

7

ULİ 518

Türkiye ve Ortadoğu

3

0

3

7

ULİ 520

Dünya Siyasetinde Din ve Milliyetçilik

3

0

3

7

ULİ 524

Uluslararası Politika ve Enerji

3

0

3

7

ULİ 526

Dünya Siyasetinde Tarım

3

0

3

7

ULİ 528

Dünya Siyasetinde Orta Doğu Ekonomi Politiği

3

0

3

7

DERS İÇERİKLERİ

 1. YARIYIL (GÜZ) DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

İçerik

ULİ 501

Uluslararası İlişkiler Teorisinde Seçilmiş Konular

Bu modül Uluslararası İlişkiler teorilerine kiritik bir bakış acışıyla açıklamalar sunacaktır.Temel olarak bu modül uluslararası ilişkiler kuramlara hakkında derinlemesine tartışmalar ve kuramların gelişimi ve evreleri anlatılacaktır.Ana teorilerdern Realizm, Liberalizm, Neorealizm    ve Neoliberalizm,Engiliz okulu ve Konstrativizm ele alınacaktır. Bunlara ilaveten Kiritikal teoriler ayrıca incelenecektir.

ULİ 505

Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri

Bu derste, bölüm öğrencilerini uluslararası ilişkiler alanında temel araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi kılmak ve buna bağlı olarak, bu alanda herhangi bir örnekle deneyecekleri araştırma sonuçlarını yazılı ve/ya sözlü olarak aktarabilmelerini teşvik etmek amaçlanmaktadır. bu derste üzerinde durulacak olan konular, söz konusu alanda araştırma için gerekli kaynakların tanıtımı, teorinin kullanımı, yöntemler ve bağlantılı sorunlar olacak; söz konusu temel bilgi(lendirme) ışığında öğrenciler kendilerine ait bir araştırmayı yazıya dökme yolunda teşvik edilecektir.

ULİ xxx

Seçimlik Ders I

ULİ xxx

Seçimlik Ders II

 1. YARIYIL (BAHAR) DÖNEMİ

Ders Kodu

Ders Adı

İçerik

ULİ 502

Türk Dış Politikasında Güncel Meseleler

Türk Dış Politikası’nın öncelikle kavramsal çerçevesinin gözden geçirilmesi; bu çerçeveden yola çıkılarak, tarihsel süreci hatırlandıktan sonra, söz konusu politikanın, olgulara, alanlara ve/veya ülkelere dönük konumu ve işleyişinin incelenmesini esas alan bu derste, seçilmiş konular üzerinden temel ağırlık, Soğuk Savaş sonrası dönem ve dolayısıyla 1990lardan günümüze Türkiye’nin uluslararası konumu, karşılaştığı yeni dinamikler, Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya, Balkanlar ve ABD ile Avrupa Birliği bağlamındaki ilişkiler ve değişen politikalar üzerinde olacaktır

ULİ 560

Seminer

Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri felsefi alt yapısı ve uygulamalı olan metodoljik yaklaşımlar ve tez üretimi konularını içermektedir.Öğrenci ve danışmanı arasında ki ilişkinin nasıl düzenlenmesi gerektiği ile ilgili yöntemler öğretilecektir.

ULİ xxx

Seçimlik Ders III

ULİ xxx

Seçimlik Ders IV

XXX xxx

Seçimlik Ders V

SEÇİMLİK DERSLER

Ders Kodu

Ders Adı

İçerik

GÜZ

ULİ 503

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar

Uluslararasi hukuk alanina giren butun konular.

ULİ 507

Dünya Siyasetinde Güncel Meseleler

Türkiye’nin yakın çevresinde 21. yüzyılın başında yaşanan gelişmeler (Arap Baharı örneği), Avrupa’da ekonomik krize dayalı alınan tedbirler ve bunun bu kıtaya en bağımlı bölgelere tesiri (Yunanistan’da yaşanan kriz örneği), Afrika’da ve Ortadoğu’da yaşanan Arap Baharı (Libya, Mısır, Yemen, Bahreyn ve Suriye örnekleri) ve Askeri darbeler (Mali Cumhuriyeti ve Gine Bissau örnekleri), Güney Asya bölgesinde yaşanan gerginlik ortamları (Myanmar örneği), Çin’de Doğu Türkistan örneği, Güney Amerika’da siyasi gerginlikler (Venezuela ve Haiti örnekleri)

ULİ 509

Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar

Ekonomik entegrasyon teorileri, Ekonomik entegrasyonların etkileri, Dünyadaki belli başlı ekonomik entegrasyonlar, Avrupa Birliği, Türkiye’nin ekonomik entegrasyonlar ve AB ile ilişkileri, Uluslararası ekonomik kuruluşlar, Uluslararası finansal kuruluşlar işlenmektedir.

ULİ 511

Uluslararası İlişkiler Tarihi I

XVI. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar olan dönemde dünya siyasetinin teşekkül süreci analiz edilecek olup uluslararası düzenin temel aktörleri, deniz imparatorluklarının ortaya çıkışı, sömürgeciliğin kökenleri ve Kongre Sistemi gibi konulara ağırlık verilecektir

ULİ 513

Dünya Siyasetinde Orta Asya ve Kafkaslar

ULİ 515

AB Bütünleşmesi: Süreç ve Sorunlar

Bu derste; Türkiye’nin geçmişten günümüze dış ilişkilerinde stratejik bir konuma sahip Avrupa Birliği’nin, bütünleşmesi tecrübesinin bir gösterimi yapılacaktır. Süreç ve sorun merkezli olarak bu bütünleşmenin tarihsel, siyasal ve ekonomik adımları değerlendirilecektir. Siyasi kurumların ortaya çıkışı ve dönüşümü, hukuki antlaşmalar, Birlik politikaları, AB’nin diğer ülkeler ile ekonomik ilişkileri ve aktüel problemlerine yoğunlaşılacaktır.

ULİ 517

Afrika’da Tarih ve Siyaset

Başlangıçtan günümüze Afrika tarihine genel bakış, kıta içi çağlara göre kurulan devletler ve çevrelerine nüfuzları, kıta içi ve kıta dışında yapılan Afrika araştırmaları, modern çağda Afrika’da siyasetin doğuşu ve tek partili dönemden çok partili ve demokratik seçimlere geçiş süreçleri, Geçmişten-günümüze Türkiye-Afrika İlişkileri bu dersin temel ilgi alanına giren konulardır.

ULİ 519

Dünya Siyasetinde Orta Doğu

Bu derste: Orta Doğu bölgesinin tarihsel mirası ve bölgenin genel özellikleri tartışılacak; küresel aktörlerin (ABD, AB, Çin, Rusya, Hindistan) Orta Doğu politikaları yansıtılacak; Orta Doğu bölgesindeki temel sorunlar (Kürt, G. Kıbrıs’ın sondaj çalışmaları, Filistin, Lübnan) incelenecek; Orta Doğu coğrafyasında bölge aktörlerin (İran, İsrail, Mısır, Suudi Arabistan, Katar) politikaları analiz edilecektir.

ULİ 521

Osmanlı Diplomasi Tarihinde Seçilmiş

Konular

 

BAHAR

ULİ 504

Uluslararası Alanda Enerji Sorunları

Bu derste, enerji konusunu uluslararası ilişkiler bağlamında çeşitli yönleriyle ele almak maksadıyla şu temalar üzerinde durulacaktır: Dünya siyasetinde enerji kavramı; enerji konusunda temel tartışmalar; uluslararası enerji çalışmalarında teori ve pratik; uluslararası politikada enerjinin stratejik önemi; enerji güvenliği, jeopolitiği, kaynakları ve politikaları.

ULİ 506

Uluslararası Alanda İnsan Hakları

İnsan hakları kavramı, sınıflandırılması, tarihi gelişim süreci, insan haklarının uluslararası alanda evrensel ve bölgesel korunma mekanizmaları örnek olaylar ışığında incelenmektedir.

ULİ 508

Türkiye’nin Dış Ekonomik ve Ticari İlişkileri

Türkiye’nin dış ekonomik ilişkileri, Türkiye’nin uluslararası ekonomik kuruluşlarla ilişkileri, Türkiye’nin AB ile ekonomik ilişkileri, Türkiye’nin dış ticaretinin gelişimi, Türkiye’nin mevcut dış ticaretinin görünümü

ULİ 510

Uluslararası Çevre Hukuku Sorunları

Uluslararasi hukuk, cevre hukuku, sinirasan sular hukuku, hava ve deniz hukuku alanlarinin ilgili konulari.

ULİ 512

Uluslararası İlişkiler Tarihi II

Sanayi Devrimi sonrası uluslararası düzenin şekillenme süreci incelenerek I. ve II. Dünya savaşlarının nedenleri, temel aktörleri ve sonuçları değerlendirilecektir. Dünya savaşları sonrasındaki küresel barış arayışları, bağımsızlık hareketleri incelenerek XXI. Yüzyıla doğru yeni dünya düzeninin şekillenme süreci incelenecektir.

ULİ 514

Dünya Siyasetinde ABD ve Dış Politikası

Bu derste; geçen yüzyılın belirli bir noktasından bugüne uluslararası siyaset arenasında önde gelen güç konumunu sürdüregelen ABD gerçeği göz önüne alınmak suretiyle, söz konusu ülkenin dünya siyasetindeki süregelen ağırlığı, bu ülkenin kendine özgü dış politikası, temel mekanizmaları ve kurumsal yapısı itibarıyla,  tarihsel süreci izleyen bir bölümlendirme içerisinde, ele alınmağa çalışılacaktır.

ULİ 516

Türkiye – AB ilişkileri

ULİ 518

Türkiye ve Ortadoğu

Bu derste; dünden bugüne uluslararası siyaset arenasında stratejik önemini yitirmeyen özel bir bölge olagelen Ortadoğu’yu temel alarak, Osmanlı tarih mirasından 21 yüzyılın doğurduğu yeni dinamiklere uzanan bir çizgide, bölgenin Türkiye ile özel ilgisi, Türkiye’nin bölgeye yönelik genel ve (seçilmiş örnekleriyle) bölge ülkelerine yönelik özel politikaları/ilişkileri, bir yandan tarihsel süreç altında ve bir yandan da bölgeye özgü süregelen sorunlar bağlamında ele alınmağa çalışılacaktır.

ULİ 520

Dünya Siyasetinde Din ve Milliyetçilik

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet önemli dinler hakkında temel bilgilerin verilmesi, bu dinlere mensup kurumların ülke sınırlarını aşan etkileşim biçimlerinin gösterilmesi; Budizm, Hinduizm, Şintoizm gibi farklı inanç biçimlerinin bugünkü konumlarının tanıtılması; milliyetçi davranışların bölgesel ve küresel boyutta aktarılması.

ULİ 524

Uluslararası Politika ve Enerji

Bu derste, enerji konusunu uluslararası ilişkiler bağlamında çeşitli yönleriyle ele almak maksadıyla şu temalar üzerinde durulacaktır: Dünya siyasetinde enerji kavramı; enerji konusunda temel tartışmalar; uluslararası enerji çalışmalarında teori ve pratik; uluslararası politikada enerjinin stratejik önemi; enerji güvenliği, jeopolitiği, kaynakları ve politikaları.

ULİ 526

Dünya Siyasetinde Tarım

ULİ 528

Dünya Siyasetinde Orta Doğu Ekonomi Politiği

6.         Mezuniyet Koşulları

Programa kabul edilen öğrencilerin toplamda asgari 24 kredilik ders ve kredisiz olan Seminer dersini almaları zorunludur. Normal koşullar altında 4 yarıyıl süreli olan bu programda ilk iki yarıyıl derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, takip eden yarıyıllarda bir tez çalışması hazırlayarak bunu başarıyla savunmaları istenir. Programdan mezun olmak için tanınan azami süre 6 yarıyıldır, ilk 4 yarıyılda derslerini tamamlayamayan öğrencilerin program ile ilişiği kesilir.

7.         İstihdam Olanakları

Programdan mezun olan öğrencilerin öncelikle devlet veya vakıf üniversitelerinin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak çalışmaları mümkün olmakla birlikte, kamu kurumlarında üst düzey bürokrasi kadrolarına da ilerlemeleri mümkündür.