Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Turizm İşletmeciliği

 1. Program Hakkında

Dönemsel talep dalgalanmaları söz konusu olsa da hem iç turizm hem de uluslararası turizm Türkiye’de ve Dünya’da büyümeye devam etmektedir. Bu büyüme eğiliminin gelecek yıllarda da devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, mikro düzeyde ziyaretçilerin ihtiyaç, istek ve beklentilerini karşılayan ulaştırma, konaklama, yeme-içme, rekreasyon ve diğer turizm işletmelerinin bütün paydaşları memnun edecek ve sürdürülebilir bir şekilde yönetimi için turizm sektöründe uzman yönetici ve araştırmacılara ihtiyaç duyulmaktadır. Öte yandan, turizm faaliyetinin makro düzeyde olumlu ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerini en yükseğe çıkaracak, olumsuz ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerini de en aza indirecek sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi ve yönetimi için de yönetici ve araştırmacılara ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı turizm sektörünün ve turizm işletmelerinin yönetimi için çok disiplinli bir yaklaşımla yukarıda belirtilen ihtiyaçlara dönük olarak uzmanlık düzeyinde nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 1. Kabul Koşulları

Türk Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları

Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için adayların şu şartları taşıması gerekmektedir: 1)Yurt içinde veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışında aşağıda isimleri yazılı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak 2) ALES sınavından en az 60 eşit ağırlık puanı almış olmak, 3) Yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olmak.

Programa kabul edilecek öğrencilerin mezun olması gereken fakülte ve yüksekokullar şunlardır: Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi.

Adayların programa yerleştirilmeleri belirlenen öğrenci kotası doğrultusundaALES, yabancı dilve Yüksek Lisans Giriş Sınavı sonuçlarına göre yapılmaktadır. Her adayın nihai puanı ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %20’si ve Yüksek Lisans Giriş %30’u alınıp toplanarak hesaplanır. Adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve başvuru koşullarında belirtilen belgelerle birlikte ilgili Enstitüye, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora yapmak istediklerini belirten dilekçe ile başvurmak zorundadırlar. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmeleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan giriş sınavları sonucu gerçekleştirilir. Programa öğrenci kabul işlemleri Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür.

Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları

In order to be admitted to the master program, candidates must have:1) a bachelor's degree from domestic or international faculties or colleges accepted bythe Institute of Higher Education 2) a minimum score of 55 or equivalent on a foreign language exam other than the native language, 3) a document from Turkish Teaching Center (TOMER) indicating that they have the knowledge of Turkish to be able to follow graduate programs. Candidates who do not obtain this certificate are subject to the Turkish language exam.

3) Başvurularda Gerekli Belgeler

Adaylar başvurularını çevrimiçi yaparlar. Başvuru için istenen belgeler ilanlarda belirtilmektedir. Başvurularda herhangi bir ücret alınmaz.

 1. Program Yeterlilikleri

 • Turizm işletmeciliği alanında ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olur.
 • Ulusal ve uluslararası turizm işletmelerini etkin ve verimli şekilde yönetebilmek için gerekli olan temel işletmecilik ve yönetim ilkelerini bilir ve uygular.
 • Sosyal bilimler alanına özgü bilimsel araştırma yöntemlerini kullanır.
 • Hem makro hem de mikro açıdan sürdürülebilir turizm gelişimi konusunda bilgi sahibidir.
 • Makro ve mikro ölçekte turizm planlaması ve politikaları hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
 • Turizm işletmeciliği ile ilgili tartışma ve analizleri ilgili paydaşlara sunar.
 • Edindiği bilgi ve becerileri analiz eder ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
 • Turizm işletmeciliği ile ilgili uygulamalarda karşılaşabileceği karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm yolu üretir.
 • Sosyal ve mesleki açıdan yazılı ve sözlü iletişim ve sunum becerisine sahip olur.
 • Turizm alanındaki güncel konu ve sorunlarla ilgili olarak uygun araştırma yöntemlerini kullanarak proje ve araştırmalar yürütür veya yürütülen projelerde ekip üyesi olarak görev alır.
 • Hukuk kurallarına, toplumsal ve mesleki etik değerlere bağlı kalır ve sosyal sorumluluk sahibi olur.

 1. Ders Veren Öğretim Üyelerinin İsim Listesi

           Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN

          Doç.Dr. Semra AKTAŞ POLAT

          Doç. Dr. Ender DEMİR

          Doç.Dr. Bilal ÇANKIR

          Dr. Öğr. Ü. Ahmet VATAN

          Dr. Öğr. Ü. Serkan POLAT

 1. Müfredat

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

1. YARIYIL

TRZ501

 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7

TRZ xxx

   SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

TRZ xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

TRZ xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

  TOPLAM

12

0

12

28

2. YARIYIL

TRZ560

Seminer

1

2

0

4

TRZ502

İstatistik

3

0

3

7

TRZ xxx

   SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

TRZ xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

3

7

TRZ xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

  TOPLAM

12

0

12

32

  DERSLERİN GENEL TOPLAMI

24

0

24

60

Seçimlik Dersler I. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

TRZ503

 Uluslararası Turizm

3

0

3

7

TRZ505

 Turizm İşletmelerinde Finansal Analizler

3

0

3

7

TRZ507

Turizm İşletmelerinde Yönetim

3

0

3

7

TRZ509

 Konaklama İşletmeleri Yönetimi

3

0

3

7

TRZ511

Turizm İşletmelerinde Bilgi Teknolojileri Yönetimi

3

0

3

7

TRZ513

 Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

3

0

3

7

TRZ515

Turizmde İktisadi Analizler ve Politikalar

3

0

3

7

TRZ517

Yönetim Etiği ve Turizm İşletmelerinin Sosyal Sorumlulukları

3

0

3

7

TRZ519

Sürdürülebilir Turizm Yönetimi

3

0

3

7

TRZ521

Turizm İşletmelerinde Maliyet Kontrol Sistemleri

3

0

3

7

Seçimlik Dersler II. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

TRZ506

Turizm Pazarlaması

3

0

3

7

TRZ508

Yiyecek ve İçecek İşletmeleri Yönetimi

3

0

3

7

TRZ510

Turizm Yatırım Projeleri Analizi ve Yönetimi

3

0

3

7

TRZ512

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

7

TRZ514

Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü

3

0

3

7

TRZ516

Yönetim Muhasebesi

3

0

3

7

TRZ518

Turizmde Varış Yeri Yönetimi

3

0

3

7

TRZ520

Turizmde Elektronik Ticaret

3

0

3

7

TRZ522

Turizm Hukuku

3

0

3

7

TRZ524

Turizm Sosyolojisi

3

0

3

7

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

TRZ 570

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

15

TRZ 580

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

45

Genel Toplam

120

 1. Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini ve uzmanlık alan dersini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 AKTS kredisini sağlaması ve tezini başarıyla bitirmiş olması gerekmektedir.

 1. İstihdam Olanakları

Program mezunları, alanıyla ilgili üniversitelerde kabul şartlarını yerine getirdikleri takdirde öğretim elemanı olarak çalışabilmekte ve aynı zamanda özel sektörde iş bulabilmektedir. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler konaklama işletmelerinde (oteller, moteller, pansiyonlar, tatil köyleri), restaurantlarda, A, B ve C grubu seyahat acenteleri ve tur operatörlerinde, turizm bilgi merkezlerinde, çeşitli ulaştırma şirketlerinde, fuar ve organizasyon şirketlerinde görev alabilmektedirler.

Mezunlar konaklama işletmelerinin yanında; seyahat acenteleri, yiyecek-içecek işletmeleri, termal turizm merkezleri, tur operatörlüğü işletmeleri, kongre-konferans merkezleri, marina işletmeciliği, hava yolları ve charter şirketleri, denizcilik ve kurvaziyer işletmeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimleri, enformasyon merkezleri ve akademik kariyer gibi birçok farklı alanda istihdam olanağı mevcuttur.