Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tarih

        İletişim

         Prof. Dr. Turhan Kaçar

         Dahili: 0 216 280 26 34

 1. Program Hakkında

Tarih anabilim dalı yüksek lisans programı, öğrencileri tarihin belirli alanlarında uzman olarak yetiştirmeyi amaçlar. Program süresince öğrenciler, tarihin herhangi bir dönemde veya güncel olarak ortaya çıkmış araştırma sorunlarına üretken ve eleştirel olan bilimsel düşünceyle cevap verebilen araştırmacı ve akademisyenler olmaları için eğitilirler.

Mezunlardan, kendi araştırmalarının sonuçlarına dair hem sözlü hem de yazılı bilimsel çalışmalar yapmaları beklenir. Öğrenciler, çalıştıkları bilim alanlarında ileri seviyede uzmanlık bilgisine sahip olacaklar ve kendi alanlarına dair tarih ve metodolojide derinlik kazanacaklardır. Ayrıca, bu programı tamamladıktan sonra öğrenciler doktora programının veya üniversite dışında akademik düzeyde düşünce gerektiren pozisyonların ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip olacaktır.


İçinde bulunduğumuz İstanbul şehri sosyal bilimciler için hayati önem arz eden arşiv ve yazma kütüphanelerine sahiptir. Buradaki kaynakların değerlendirilmesi sadece Türkiye tarihi için değil dünya tarihi için de bir kazanımdır.

 

Programımızdan mezun olanlar medeniyet ve kültür dairesi içerisinde dil, tarih, edebiyat, sanat, felsefe ve psikoloji alanlarında ulusal ve uluslararası bilim camiasında seçkin bir yer edinme amacında olan üniversitemiz ve Edebiyat Fakültemizin misyonuna katkıda bulunacaktır.

 1. Kabul Koşulları
 • Türk Uyruklu Adayların Kabul Koşulları

1) EABD/EASD tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun görülen yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.

2) ALES sınavından en az 65 eşit ağırlık puanı almış olmak.

3) Yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olmak.

Adayların programa yerleştirilmeleri belirlenen öğrenci kotası doğrultusunda ALES, yabancı dilde Yüksek Lisans Giriş Sınavı sonuçlarına göre yapılmaktadır. Her adayın nihai puanı ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %20’si ve Yüksek Lisans Giriş %30’u alınıp toplanarak hesaplanır. Adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve başvuru koşullarında belirtilen belgelerle birlikte ilgili Enstitüye, Tarih Anabilim Dalında yüksek lisans yapmak istediklerini belirten dilekçe ile başvurmak zorundadırlar. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmeleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan giriş sınavları sonucu gerçekleştirilir. Programa öğrenci kabul işlemleri Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür.

 • Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları

1) A bachelor's degree from domestic or international faculties or colleges accepted by the Institute of Higher Education

2) A minimum score of 55 or equivalent on a foreign language exam other than the native language

 3) a document from Turkish Teaching Center (TOMER) indicating that they have the knowledge of Turkish to be able to follow graduate programs. Candidates who do not obtain this certificate are subject to the Turkish language exam.

        3. Başvurularda Gerekli Belgeler

        Adaylar başvurularını çevrimiçi yaparlar. Başvuru için istenen belgeler ilanlarda belirtilmektedir.

 1. Program Yeterlilikleri

        Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlik;

 1. Tarih disipliniyle diğer sosyal bilimler arasında ilişki kurar ve uygular.
 2. Tarih disiplininin araştırma-inceleme metotlarını bilir ve yeni bir araştırma alanında uygular.
 3. Tarihi olaylara tarih metodolojisi çerçevesinden orijinal sorgulamalar ve değerlendirmeler getirir.
 4. Tarih disiplinin araştırma ve inceleme metotlarını kullanarak yeni alanlarda bağımsız bilimsel çalışmalar yapabilir.
 5. Tarih disiplinin araştırma ve inceleme metotlarını kullanarak orijinal bağımsız çalışmalar yapabilir.
 6. Araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak etkin biçimde ifade edebilir.
 7. Bilimsel yazım tekniklerini kullanmayı öğrenir.
 8. Güncel gelişmelere tarihi perspektiften orijinal bakış açıları getirir.

Seçmiş olduğu alanda Tarih literatürünü ve kaynakları bilir ve kritik eder.

 1. Ders Veren Öğretim Üyelerinin İsim Listesi

          Prof. Dr. Turhan Kaçar

          Prof. Dr. Hayrunnisa Alan

          Prof. Dr. Adem Ölmez

          Prof. Dr. Recep Karacakaya

          Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu

          Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu

          Prof. Dr. Hacı Ahmet Arslantürk

          Doç. Dr. Adnan Eskikurt

          Doç. Dr. İsmail Hakkı Kadı

          Doç. Dr. Mehmet Mert Sunar

          Doç. Dr. Muhammet Talha Çiçek

          Doç. Dr. Fatih Durgun

          Doç. Dr. Güneş Işıksel

          Doç. Dr. Hilal Görgün

          Dr. Öğr. Ü. Nilgün Dalkesen

          Dr. Öğr. Ü. Muhammed Zahit Atçıl

          Dr. Öğr. Ü. Elif Bayraktar Tellan

          Dr. Öğr. Ü. Tuğba İsmailoğlu Kacır

          Dr. Öğr. Ü. Kutlu Akalın

          Dr. Öğr. Ü. Fatih Gürcan

          Dr. Öğr. Ü. Oğuz Yarlıgaş

          Dr. Öğr. Ü. Gülseren Duman Koç

 1. Müfredat

         Tezli Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

1. YARIYIL

TAR-503

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

  TOPLAM

12

0

12

28

2. YARIYIL

TAR-560

Seminer

1

2

0

4

TAR-502

Tarih Metodolojisi

3

0

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

  TOPLAM

12

0

12

32

  DERSLERİN GENEL TOPLAMI

24

0

24

60

Seçimlik Dersler I. Yarıyıl:

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

TAR-505

Helenistik Yakındoğu’nun Kültür Tarihi

3

0

3

7

TAR-507

Eski Yunancaya Giriş I 

3

0

3

7

TAR-509

Tarih Yazıcılığının Kökenleri

3

0

3

7

TAR-511

IX-XII. Yüzyıl Orta ve Batı Asya Tarihi

3

0

3

7

TAR-513

Türkiye Selçukluları Tarihi

3

0

3

7

TAR-515

Selçuklular Tarihinin Kaynakları

3

0

3

7

TAR-517

Ortaçağ Avrupa Medeniyeti

3

0

3

7

TAR-519

Ortaçağ Avrupa Tarihi’nin Temel Kaynakları

3

0

3

7

TAR-521

Farsça Tarihi Metinler Üzerine İncelemeler I

3

0

3

7

TAR-523

Bozkır Kültürü

3

0

3

7

TAR-525

Genel Türk Tarihinin Problemleri

3

0

3

7

TAR-527

XIII-XIV. Yüzyıllarda Anadolu Din, Siyaset ve Toplum

3

0

3

7

TAR-529

Osmanlı İktisat Politikaları ve Sosyal Yapı

3

0

3

7

TAR-531

Osmanlı Kurumlarının Arşiv Kaynakları

3

0

3

7

TAR-533

Osmanlı Divan ve Divanhanesi: Kurum ve İşleyiş (XV.-XVII. Yüzyıllar)

3

0

3

7

TAR-535

Osmanlı Ekonomik ve Sosyal Tarihinde Seçilmiş Konular I

3

0

3

7

TAR-537

Osmanlı-Avrupa Ticari İlişkiler Tarihi

3

0

3

7

TAR-539

Tarih ve Anlatı

3

0

3

7

TAR-541

Osmanlı Tarihi Okumaları: Klasikler 

3

0

3

7

TAR-543

Osmanlı Tarihinin Arşiv Kaynakları

3

0

3

7

TAR-545

Osmanlı Arşiv Belgeleri İncelemeleri

3

0

3

7

TAR-547

Osmanlı Vakıfları (Kavramlar, Konular ve Kaynaklar)

3

0

3

7

TAR-549

Osmanlı Şehir Tarihi ve Sosyal Hayat

3

0

3

7

TAR-551

Balkanlar’da Osmanlı Vakıf Medeniyeti

3

0

3

7

TAR-553

Tanzimat Dönemi Düşünce Akımları

3

0

3

7

TAR-555

Geç Osmanlı Tarihi Kaynakları-I

3

0

3

7

TAR-557

İslam Coğrafyasında Yeni Sömürgecilik Hareketleri ve Tepkiler

3

0

3

7

TAR-559

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

3

0

3

7

TAR-561

Çağdaş Türkiye Tarihi I

3

0

3

7

TAR-563

Cumhuriyet Döneminde Toplum, Kültür ve Sanat

3

0

3

7

Seçimlik Dersler II. Yarıyıl:

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

TAR-504

Eski Yunancaya Giriş II

3

0

3

7

TAR-506

Erken Bizans Tarihi Kaynakları

3

0

3

7

TAR-508

Doğu Avrupa Türk Tarihinin Yazılı Kaynakları

3

0

3

7

TAR-510

Ortaçağ’da Anadolu ve Yakın Çevresi Tarihî Coğrafyası

3

0

3

7

TAR-512

Büyük Selçuklular Döneminde Kültürel Hayat

3

0

3

7

TAR-514

Ortaçağ Avrupa Tarih Yazıcılığı

3

0

3

7

TAR-516

Tarih Yazıcılığında Feodalizm Tartışmaları

3

0

3

7

TAR-518

Aydınlanma ve Karşı-Aydınlanma

3

0

3

7

TAR-520

Farsça Tarihi Metinler Üzerine İncelemeler II

3

0

3

7

TAR-522

Osmanlı-Orta Asya Kültürel İlişkileri

3

0

3

7

TAR-524

Orta Asya Tarihi Kaynakları Üzerine İncelemeler (İslamiyet Sonrası)

3

0

3

7

TAR-526

Moğol İmparatorluğu Kuruluşundan Önce ve Sonra Orta Asya

3

0

3

7

TAR-528

Küresel bir Tarihin Ana Çizgileri: XVI. Yüzyıl

3

0

3

7

TAR-530

Osmanlı Sefer Organizasyonu

3

0

3

7

TAR-532

Osmanlı Devleti’nde Tahrir Sistemi ve Timar Teşkilatı

3

0

3

7

TAR-534

Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi Kaynakları olarak Vakfiyeler

3

0

3

7

TAR-536

Vakıflar ve Şehirleşme Perspektifinden İstanbul Tarihi

3

0

3

7

TAR-538

Osmanlı Tarihi Kaynak Çalışmaları

3

0

3

7

TAR-540

Osmanlı Taşrasında İktisadi ve Sosyal Hayat

3

0

3

7

TAR-542

Kırım Hanlığı’nın İktisadi ve Sosyal Yapısı

3

0

3

7

TAR-544

Osmanlı Tarihi Okumaları: Revizyonist Çalışmalar

3

0

3

7

TAR-546

Osmanlı Ekonomik ve Sosyal Tarihinde Seçilmiş Konular II

3

0

3

7

TAR-548

Osmanlı Askeri Tarihi

3

0

3

7

TAR-550

II. Meşrutiyet Dönemi Düşünce Akımları

3

0

3

7

TAR-552

Geç Osmanlı Tarihi Kaynakları-II

3

0

3

7

 TAR-554

Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları

3

0

3

7

TAR-556

Çağdaş Türkiye Tarihi II

3

0

3

7

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

TAR 570

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

15

TAR 580

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

45

Genel Toplam

120

           Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

1. YARIYIL

TAR 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

  TOPLAM

15

0

15

35

2. YARIYIL

TAR 650

DÖNEM PROJESİ DERSİ*

0

0

0

-

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS V

3

0

3

7

  TOPLAM

15

0

15

35

  DERSLERİN GENEL TOPLAMI

30

0

30

70

*Dönem Projesi dersi, alınan dönemde başarılı olunamazsa, takip eden dönemde alınır.

Seçimlik Dersler I. Yarıyıl:

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

TAR-601

XII-XVIII. Asır Orta ve Batı Asya Tarihi

3

0

3

7

TAR-603

II. Abdülhamid Dönemi Tarihi

3

0

3

7

TAR-605

Büyük Selçuklular Tarihi

3

0

3

7

TAR-607

Fatih’den Kanunî’ye: Osmanlı İmparatorluk Çağı

3

0

3

7

TAR-609

Osmanlı Tarihi Okumaları

3

0

3

7

TAR-611

Osmanlı Türkçesi ve Arşiv Vesikaları

3

0

3

7

TAR-613

Osmanlı Ekonomik ve Sosyal Tarihinin Problemleri I

3

0

3

7

TAR-615

Osmanlı İktisat Politikaları ve Sosyal Yapı

3

0

3

7

TAR-617

Osmanlı Sarayları

3

0

3

7

TAR 619

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7

Seçimlik Dersler II. Yarıyıl:

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

TAR-602

Osmanlı Modernleşme Tarihi

3

0

3

7

TAR-604

Büyük Selçuklular ve Anadolu

3

0

3

7

TAR-606

Osmanlı Türkçesi ve Arşiv Vesikaları

3

0

3

7

TAR-608

Osmanlı Kültür Tarihinin Meseleleri

3

0

3

7

TAR-610

Osmanlı Ekonomik ve Sosyal Tarihinin Problemleri II

3

0

3

7

TAR-612

Osmanlı İmparatorluğunda Tarımsal Üretimin Organizasyonu

3

0

3

7

TAR-614

Tarihi Süreçte İstanbul

3

0

3

7

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

TAR 650

Dönem Projesi Dersi

0

0

0

7

Genel Toplam

77

 1. Mezuniyet Koşulları
 • Tezli Yüksek Lisans Programı'ndaki öğrencinin programdaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması
 • Tezsiz Yüksek Lisans Programı'ndaki öğrencinin tüm derslerini ve dönem projesi dersini başarmış olması
 • Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı'ndaki öğrencinin FF, DZ ya da YZ notunun olmaması
 • Tezli Yüksek Lisans Programı'ndaki öğrencinin asgari 120 AKTS, Tezsiz Yüksek Lisans Programı'ndaki öğrencinin asgari 77 AKTS  kredisini sağlaması
 • Tezli Yüksek Lisans Programı'ndaki öğrencinin tezini başarıyla bitirmiş olması

 1. İstihdam Olanakları

          Program mezunları Tarihçi unvanı alarak tarihin bir alanında araştırmacı, Doktora programına devam ederek akademisyen olabilir, ayrıca özel eğitim kurumlarında görev alabilirler. Bölüm öğrencileri için açılacak ücretsiz sertifika programları sayesinde arşivler, müzeler, turizm sektörü, tarihî bilgi birikimi gerektiren basın-yayın ve görsel medya gibi farklı alanlarda da istihdam alanı mevcuttur.