Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sınıf Eğitimi

Programın Tanıtımı

Temel Eğitim Enstitü Anabilim Dalı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, evrensel ve milli değerler ışığında Sınıf Eğitimi alanında nitelikli bilim uzmanı yetiştirmektir. Birçok alanı içeren, adeta disiplinlerarası nitelik taşıyan sınıf eğitimi tezli yüksek lisans programı, sınıf öğretmenlerinin sahip oldukları bilgi, beceri düzeylerini artırarak kendi alanlarındaki güncel bilgilere ulaşmalarını ve mesleki gelişimlerini sürekli hale getirmelerini amaçlamaktadır. Böylece, eğitimin temel unsurlarından biri olan sınıf öğretmenlerinin öncülüğünde araştırma kültürünün yaygınlaştırılması, niteliğine katkıda bulunulması, eğitimin niteliğinin artırılmasına önemli katkılar sağlayabilir. Öğretmenlerin öğretim programlarının uygulayıcısı olduğu dikkate alındığında, eğitim sisteminin öğretmenlerden daha nitelikli olamayacağı açıktır. Eğitimin niteliği, öğretmenlerin niteliğiyle orantılıdır.

Sınıf Eğitimi Bilim Dalı, hizmet içinde öğretmenlerin gelişimlerine katkıda bulunmanın yanında sınıf öğretmeni mezunlarına ve sınıf öğretmenlerine kariyer yapabilme imkânı sunmaktadır. Bu programdan mezun olan aday “Bilim Uzmanlığı” derecesine sahip olacaktır. Bilim Uzmanı unvanını almaya hak kazananlar, gerekli koşulları sağlamaları halinde Sınıf Eğitimi ya da disiplinlerarası programlarda “Doktora” yaparak mesleki yaşamlarına akademisyen olarak devam edebilme imkânı elde edebileceklerdir. Sınıf öğretmenlerinin hizmetiçi çalışmaları ile birlikte lisansüstü eğitim yapabilmeleri fakülte okul işbirliğini artırabileceği gibi, öğretim üyelerinin gerçek problemlere çözüm bulma çabalarını da güçlendirecektir. Böylece, fakülte ve okuldaki öğrenme öğretme süreçlerinin uygulama boyutuna önemli katkılar sağlanabileceği düşünülmektedir.

Program Yeterlikleri     

  1. Bilimsel ve mesleki etik değerlerine ve bilincine sahip olabilme.
  2. Konu alan ve pedagojik alan bilgisi açısından temel bilgi ve beceriye sahip olabilme.
  3. Sınıf öğretmenliği alanıyla ilgili problemleri tanıyabilme ve bunların çözümüne yönelik öneriler ve bakış açıları geliştirebilme.
  4. Sınıf öğretmenliği alanında yürütülen yurt içi ve yurt dışı çalışmaları yakından takip edebilme ve karşılaştırmalı çalışmalar yürütebilme.
  5. Sınıf öğretmenliği ile ilgili alanlarda araştırmalar yürütebilme.
  6. Etkili iletişim becerilerine sahip olabilme.
  7. Öğrenmeyi yaşamının bir parçası haline getirebilme.

Programda Yer Alan Dersler

1. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

AKTS

SNE 501

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Z

3

0

7

SNE 503

Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

S

3

0

7

SNE 505

İnsan Hakları ve Vatandaşlık

S

3

0

7

SNE 507

İlkokulda Öğretim Tasarımı

S

3

0

7

SNE 509

İlkokuma ve Yazma Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

S

3

0

7

SNE 511

Türkiye’de İlkokullar ve Sorunları

S

3

0

7

SNE 513

Görsel Sanatlar Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

S

3

0

7

2. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

AKTS

SNE 502

Seminer

Z

1

2

4

SNE 504

Eğitimde İstatistiksel Uygulamalar

Z

3

0

7

SNE 506

İlkokulda Değerler Eğitimi

S

3

0

7

SNE 508

Çocuk Edebiyatında Güncel Uygulamalar

S

3

0

7

SNE 510

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitimi

S

3

0

7

SNE 512

Fen ve Teknoloji Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar

S

3

0

7

SNE 514

Sosyal Bilgilerde Güncel Okumalar

S

3

0

7

Mezuniyet Koşulları

Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Bilim Dalı’na kabul edilen öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için Ders Dönem Planı Tablosundaki şablonda yer alan zorunlu ve seçmeli dersler ile Seminer dersinden başarılı olmaları ve 120 AKTS krediyi tamamlamaları gerekir. Normal koşullarda 4 yarıyıl süreli olan bu programda ilk iki yarıyıl derslerini ve Seminerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin, takip eden yarıyıllarda bir tez çalışması hazırlayarak bunu başarıyla savunmaları istenir. Programdan mezun olmak için tanınan azami süre 6 yarıyıldır. İlk 4 yarıyılda derslerini ve Seminer dersini tamamlayamayan öğrencilerin program ile ilişiği kesilir.

Ders Dönem Planı Tablosu

1. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

AKTS

SNE 501

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Z

3

0

7

SNE xxx

Seçimlik Ders I

S

3

0

7

SNE xxx

Seçimlik Ders II

S

3

0

7

SNE xxx

Seçimlik Ders III

S

3

0

7

Toplam

12

0

0

2. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

AKTS

SNE 504

Eğitimde İstatistiksel Uygulamalar

Z

3

0

7

SNE 502

Seminer

Z

1

2

4

SNE xxx

Seçimlik Ders I

S

3

0

7

SNE xxx

Seçimlik Ders II

S

3

0

7

SNE xxx

Seçimlik Ders III

S

3

0

7

Toplam

12

2

Derslerin Genel Toplamı

24

2

3 ve 4. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

U

AKTS

SNE 570

Uzmanlık Alan Dersi

Z

4

0

15

SNE 580

Yüksek Lisans Tezi

Z

0

0

45

Genel Toplam

120