Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Psikiyatri Hemşireliği

İletişim

Program  Koordinatörü :  Prof. Dr.  Ayşe OKANLI

Araş. Gör. Merve  İNAN  BUDAK

0 216 280 3331-4011

1)    Program Hakkında

Psikiyatri Hemşireliği YÜKSEK LİSANS programı 2017- 2018 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir

2)    Kabul Koşulları

Lisansüstü eğitim enstitüsü kabul koşulları geçerlidir.

3)    Program Yeterlilikleri

  • İletişim ve psikiyatri bilgilerini psikiyatri hemşireliği uygulamalarında kullanabilmek
  • Birey , aile ve toplumun sağlığın geliştirilmesi ve korunmasında sorumluluklar alabilmek
  • Sağlık ekibi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilmek.
  • Bağımsız karar verebilmek
  • Uygulamalarında mesleki ve etik ilkeleri göz önünde bulundurmak

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Ayşe Okanlı

4)    Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Ayşe Okanlı

Prof. Dr. Ayşe ÇİL AKINCI

Doç. Dr. Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR

Dr. Ögr. Üyesi. Hacer ATAMAN

Dr. Ögr.Üyesi. Cemile SAVCI

Dr. Ögretim Üyesi Hasan Turan Karatepe

Dr. Ögretim Üyesi Ertan Görgü

Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Arıcı Özcan

5)    Müfredat

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ders Planı Tablosu

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

   Hem 501

Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliğinde Kavramlar

3

-

3

7

  Hem 503

Ruh Sağlığının Değerlendirilmesi

2

-

3

7

  Hem 505

Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliğinde Temel İlkeler I

3

4

5

7

       Hem.

Seçmeli Ders

2

0

2

7

        Hem.

Seçmeli Ders

2

0

2

7

35

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

Hem 504

Bilimsel Araştırma Teknikleri

3

-

3

7

Hem 506

Seminer

1

2

0

7

Hem 508

Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliğinde Temel İlkeler II

3

4

5

7

Hem.

Seçmeli Ders

2

2

7

Hem.

Seçmeli Ders

2

2

7

Hem

Seçmeli Ders

2

2

7

TOPLAM

42

DERSLERİN GENEL TOPLAMI

77

SEÇİMLİK DERSLER 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

Hem 507

İletişim Becerileri I

2

-

2

7

Hem 509

Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği

2

4

4

7

 Hem 511

Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

2

-

2

7

 Hem 513

Danışmanlık Becerileri

2

-

2

7

SEÇİMLİK DERSLER 2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

Hem 510

İletişim Becerileri II

2

-

2

7

Hem 512

Kültür Ve Ruh Sağlığı

2

-

2

7

 Hem 514

Psikososyal Hemşirelik

2

-

2

7

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

Hem 570

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

7

Hem 580

Yüksek Lisans Tezi

0

0

0

56

GENEL TOPLAM

168

6)    Mezuniyet Koşulları  Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı)en az 21 kredilik derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve tez çalışmasını yaparak jüri önünde başarıyla savunmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

7)   İstihdam Olanakları Mezunlarız  toplum sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde, tıp merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında, okullarda, işyeri sağlık birimlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, acil sağlık hizmetleri alanında, tüm özel ve kamu hastanelerinde uzman hemşire olarak ayrıca üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler.