Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Özel Hukuk İngilizce Tezli Yüksek Lisans

ÖZEL HUKUK İNGİLİZCE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

1. Özel Hukuk İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı ve Amacı

Özel Hukuk İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı, özel hukukla ilgili tüm alanlarda gerekli teorik bilgiye sahip, yoğun araştırmalar yapabilen ve özgün bilimsel eserler üretebilen hukukçular yetiştirmek amacıyla eğitimine devam etmektedir. Program boyunca, alanında uzman seçkin hocalarımız, öğrencilere özel hukukun farklı alanlarında ilgi alanlarına göre uzmanlaşmalarını tavsiye edeceklerdir. Program kapsamında Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Aile Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Marka Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Moda Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Deniz Ticaret Hukuku, Sigorta Hukuku ve Bilişim Hukuku gibi alanlarda dersler verilmektedir. Eğitim dili İngilizcedir. Program süresince öğrenciler öğretim üyelerimizin rehberliğinde çeşitli seminerler ve sunumlar hazırlamakta ve interaktif bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Öğrenciler, programın başlangıcından itibaren en fazla 3 yılın sonunda tezlerini teslim ederek Yüksek Lisanslarını tamamlayacaklardır. Bu programın öğrencileri hukuk fakültesi mezunu olup, hâkim, savcı, avukat ve akademisyenlerden oluşmaktadır.

2. Kabul Koşulları

Özel Hukuk İngilizce Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür. Tezli Yüksek Lisans öğrencisi adaylarının Hukuk Fakültesi mezunu olması gerekir. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri için belirlenen yabancı dil sınav sonucu minimum 70 (YÖK’ün tanıdığı tüm yabancı dil sınav sonuçları geçerlidir) ve ALES 70 (SAY/SÖZ/EA) puanlarını sağlama şartları aranmaktadır. Başvuru sonrası bilim sınavı ve/veya mülâkat yapılmaktadır. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır. Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

Öğrenci Kabul Koşulları Özeti:

Lisans Alanları           : Hukuk

ALES                          : 70 (SÖZ/EA/SAY)

Dil Yeterliliği Puanı     : 70 (ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı)

Değerlendirme Kriterleri

Lisans Not Ortalaması (%20)

ALES (%50)

Bilim Sınavı ve/veya Mülâkat (%30)

3. Program Yeterlilikleri

Programın sonunda öğrenciler belirtilen yetkinliklere ve Özel Hukuk alanında uzmanlık bilgisine sahip olacaktırlar:

1. Bilimsel verileri kullanma, yorumlama, sonuç çıkarma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olur.

2. İngilizceyi sözlü ve yazılı etkin kullanabilme becerisine sahip olur.

3. Özel Hukuk kapsamını düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olur ve bu kuralları yorumlayabilme becerisine sahip olur.

4. Modern hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur.

5. Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleğin gerektirdiği tüm özellikleri en iyi şekilde yansıtacak anlayış ve bilgi düzeyine sahip olur.

6. Ekonomik ve finansal mekanizmalara ilişkin hukuki düzenlemelere ve uygulamalara hâkim olur.

7. Bireysel olarak ve topluluk önünde kendini ifade edebilme becerisine sahip olur.

8. Evrensel hukuk bilgisini kullanma, karşılaştırma ve uygulayabilme becerisine sahip olur.

9. Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur.

4. Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. İbrahim Subaşı

Prof. Dr. Ümit Gezder

Prof. Dr. Yusuf Çalışkan

Prof. Dr. Ferna İpekel Kayalı

Doç. Dr. Hacı Kara

Doç. Dr. Tülay Yıldırım Mat

Doç. Dr. Murat Tümay

Dr. Öğr. Üy. Özgür Arıkan

Dr. Öğr. Üy. Ekrem Solak

Dr. Ahmet Gelgeç

Dr. Berrak Genç Gelgeç

Dr. Serkan Kaya

Dr. Meltem Karatepe Kaya

Dr. Neriman Kılıç

5. Program Kapsamında Açılan Dersler

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

DERSİN KODU

DERSİN ADI

KREDİ

AKTS KREDİ

ZOR. /

SEÇ.

DERSİ VERECEK

ÖĞRETİM ÜYESİ

PRL523

Current Developments in Individual Labor Law

3

7

S

Prof. Dr. İbrahim Subaşı

PRL509

E-Commerce

3

7

S

Prof. Dr. Ümit Gezder

PRL503

Changes Introduced to Capital Stock Companies by the Commercial Law

3

7

S

Prof. Dr. Ferna İpekel Kayalı

PRL517

Charter Agreements

3

7

S

Doç. Dr. Hacı Kara

PRL505

Trademark Law

3

7

S

Dr. Öğr. Üy. Özgür Arıkan

PRL-501

Scientific Research Methods

3

7

Z

Doç. Dr. Murat Tümay

PRL525

Corporate Governance Law, Regulationand Theory

3

7

S

Dr. Öğr. Üy. Ekrem Solak

PRL 510

International Trade Law: C.I.F and F.O.B Contracts

3

7

S

Dr. Ahmet Gelgeç

II. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

DERSİN KODU

DERSİN ADI

KREDİ

AKTS KREDİ

ZOR. /

SEÇ.

DERSİ VERECEK

ÖĞRETİM ÜYESİ

PRL516

Current Issues in the Social Security Law

3

7

S

Prof. Dr. İbrahim Subaşı

PRL504

Civil Law Aspects of Intellectual Property Rights

3

7

S

Prof. Dr. Ümit Gezder

PRL 520

Merger Law

3

7

S

Doç. Dr. Ferna İpekel Kayalı

PRL 506

Institutional Shareholder Activism

3

7

S

Dr. Öğr. Üy. Ekrem Solak

PRL502

Intellectual Property Law

3

7

S

Dr. Öğr. Üy.  Özgür Arıkan

PRL560

Seminar

0

4

Z

Doç. Dr. Murat Tümay

6. Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı, ilgili programın eğitim-öğretiminin yasal toplam süresi içerisinde tamamlanmak üzere, toplam 24 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tez çalışması kredisiz olup yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Ders ve tez aşamasını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet koşullarını sağlamış olacaktır.

7. İstihdam Olanakları

Program Özel Hukuk alanında uzman ve akademisyen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda mezunlarımızın üniversitelerde akademisyen ve ilgili kurumlarda uzman olarak çalışması mümkündür.

8. İletişim

Prof. Dr. Sezer Çabri

Dr. Öğ. Üy. Şerafettin Ekici

Arş. Gör. Aslıhan Okçu

sezer.cabri@medeniyet.edu.tr

serafettin.ekici@medeniyet.edu.tr