Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Özel Hukuk

ÖZEL HUKUK TÜRKÇE TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programında 2016-2017 eğitim-öğretim yılından beri özel hukuku ilgilendiren tüm alanlarda gerekli teorik bilgilere, araştırma yapma ve özgün bilimsel eserler ortaya koyma yeteneğine sahip hukukçular yetiştirme amacı doğrultusunda eğitime devam edilmektedir. Program kapsamında ders veren hocalarımız, alanlarında uzmanlaşmış seçkin eğitimcilerden oluşmakta ve program boyunca öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre özel hukukun farklı alanlarda uzmanlaşması için aktif olarak danışmanlık vermektedirler. Program çerçevesinde borçlar hukuku, marka hukuku, şirketler hukuku, moda hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku ve fikri mülkiyet hukuku gibi alanlarda dersler verilmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir. Ders süreci boyunca öğrenciler hocalarımızın yönlendirmeleri doğrultusunda çeşitli ödev ve sunumlar hazırlamakta, interaktif bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Programın başlangıç tarihinden itibaren en çok üç yılın sonunda tezlerini teslim eden öğrenciler, programı başarı ile tamamlamış olmaktadırlar.  Programa kayıtlı öğrenciler hukuk fakültesi mezunu olup, genellikle akademisyen, hâkim, savcı ve avukat gibi farklı alanlarda mesleğini icra eden kimselerden oluşmaktadır.

PRIVATE LAW MASTERS WITH THESIS (TURKISH)

Private Law Master Program continues its education on the aim of raising lawyers who has the necessary theoretical knowledge in all fields related to private law and who are capable of making intense researches and producing original scientific works. Our distinguished lecturers who are specialized in their fields advise the students to specialize in different areas of private law according to their interests, throughout the program. Within the scope of the program, lectures such as law of obligations, brand law, corporate law, fashion law, labor and social security law, maritime law, insurance law and intellectual property law are placed. The language of the education is Turkish. During the program, students prepare various assignments and presentations with the guidance of our instructors, and an interactive education system is implemented. The students complete their Masters by submitting their thesis at the end of maximum three years from the beginning of the program. This program’s students are graduate of the faculty of law and generally consist of practitioners such as academics, judges, prosecutors and lawyers.

PRIVATE LAW MASTERS WITH THESIS (ENGLISH)

Private Law Master Program continues its education on the aim of raising lawyers who has the necessary theoretical knowledge in all fields related to private law and who are capable of making intense researches and producing original scientific works. Our distinguished lecturers who are specialized in their fields will be advising the students to specialize in different areas of private law according to their interests, throughout the program. Within the scope of the program, lectures such as law of obligations, brand law, corporate law, fashion law, labor and social security law, maritime law, insurance law and intellectual property law are taught. The language of the education is English. During the program, students prepare various assignments and presentations with the guidance of our instructors, and an interactive education system is implemented. The students will complete their Masters by submitting their thesis at the end of maximum 3 years from the beginning of the program. This program’s students are graduates of the faculty of law and generally consist of judges, prosecutors, lawyers and academics.