Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mühendislik Yönetimi

İletişim

Prof. Dr. Rahmet Savaş

e-mail: rahmet.savaş@medeniyet.edu.tr

Tel: 0.216.2803525

 1. Program Hakkında

Dili

 Türkçe

Ana Bilim Dalı Başkanı

 Prof. Dr. Rahmet SAVAŞ

Süresi (Yıl)

 2

Azami Süresi (Yıl)

 3

Kontenjanı

 Her dönem 10 öğrenci

Staj Durumu

 Yok

Mezuniyet Ünvanı

 Mühendislik Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

ÖSYM Tipi

 ALES

 1. Kabul Koşulları

 1. En az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren;  Mühendislik ve Teknoloji alanındaki Fakültelerde bulunan tüm bölümler ile Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Matematik Bölümlerinden mezun olmak.
 2. ALES (SAY)'dan en az 70 puan almış olmak.
 3. Yabancı Dil Sınavından (YDS eşdeğeri) en az 60 puan almış.
 4. Yabancı öğrenciler için Türkçe dil belgesi GEREKMEKTEDİR.

 1. Program Yeterlilikleri

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

Mühendislik lisans derecesi yeterlilikleri üzerine kurulan, mühendislik yönetimi ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yapabilmek

Mühendislik yönetimindeki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilmek, bilimsel, toplumsal ve etik sorumluluk ile kullanabilmek.

Mühendislik yönetimindeki bir problemi, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.

Mühendislik Yönetimindeki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, mühendislik ve mühendislik dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilmek.

Mühendislik yönetimindeki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek

Mühendislik yönetimi ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek

Mühendislik yönetiminin gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek ve geliştirebilmek

Mühendislik yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek

Mühendislik yönetiminde özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek.

 1. Ders veren öğretim üyeleri

Prof. Dr. Rahmet SAVAŞ (AD Başkanı) Matematik Bölümü

Prof.Dr Özgür AKTAŞ Biyomühendislik Bölümü

Prof. Dr. Erkan ŞAHİNKAYABiyomühendislik Bölümü

Doç.Dr. Fatih HOCAOĞLUEndüstri Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Bilal ÇANKIRİşletme Bölümü

Doç. Dr. Fuat ARASİnşaat Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Turgay ÇAKMAKMoleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Fatih ÖZTÜRKEndüstri Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Elif KARAKAYAEndüstri Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üye. Ulaş VURALBilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üye. Ayşe Betül OKTAYBilgisayar Mühendisliği

Dr. Öğr. Üye. Hasan KÖTENMakine Mühendisliği

Dr. Öğr. Üye. Erkan KARABEKMEZBiyomühendislik Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Gülsüm Kübra KayaEndüstri Mühendisliği Bölümü

 1. Müfredat

Ders Planı

Ders Kodu

Ders Adı

T+U+L

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

MY 502

Mühendislik Yönetiminin Temelleri

3+0+0

Zorunlu

7

MY 522

Araştırma Geliştirme Yönetimi

3+0+0

Zorunlu

7

MY 570

Seminer

1+2+0

Zorunlu

4

MY 501

Proje Yönetimi ve İlkeleri

3+0+0

Seçmeli

7

MY 503

Yönetimde Karar Verme Teknikleri

3+0+0

Seçmeli

7

MY 505

Stratejik Planlama

3+0+0

Seçmeli

7

MY 507

Üretim ve Envanter Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

7

MY 513

İnsan Kaynakları Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

7

MY 515

Kalite Mühendisliği

3+0+0

Seçmeli

7

MY 518

Mühendislik Ekonomisi

3+0+0

Seçmeli

7

MY 521

Teknolojik Tahmin Yöntemleri

3+0+0

Seçmeli

7

MY 523

Yönetimde Zeki Sistemler

3+0+0

Seçmeli

7

MY 508

Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

7

MY 510

Mühendislikte Elektronik Tablo Uygulamaları

3+0+0

Seçmeli

7

MY 530

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı

3+0+0

Seçmeli

7

MY 512

Toplam Kalite Yönetimi

3+0+0

Seçmeli

7

MY 520

Örgütsel Davranış

3+0+0

Seçmeli

7

MY 580

Yüksek Lisans Tezi

0+0+0

Zorunlu

60

Toplam AKTS

 1. Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet şartları Bu programda öğrenim gören öğrenciler için;En az 24 kredi olacak şekilde en az 8 ders almalı,Uzmanlık alanında seminer dersi almalı, Yüksek lisans tezini tamamlamalı • En az CC derecesi olacak şekilde tüm derslerin başarılı olması ve Ağırlıklı Not Puanının en az 2.50 / 4.00 olması gerekir. Programın tamamlanması için öğrencilerin ders havuzundan toplamda en az 120 AKTS değerinde ders ve tezi almaları gerekmektedir. Öğrenciler, dönemin başarı ölçütlerine (ders veya tez çalışması) uymak zorundadırlar.

 1. İstihdam Olanakları

Günümüz rekabet şartları üretim ve hizmet firmalarının nitelikli mühendislere olan ihtiyacını arttırmaktadır. Son yıllarda yaşanan gelişmeler; araştırma ve geliştirmeye önem veren, kendisini ve ürünlerini yenileyen, üretim maliyeti düşük, kaliteli ve çevre dostu ürünler meydana getiren şirketlerin ayakta kalabildiğini göstermektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı firmaların sayısı günümüzde 25.000’nin üzerine çıkmıştır. Bu firmalara tedarikçi olarak destek veren Türk yan sanayi firmalarının sayısı da artış göstermektedir. Bu açıdan nitelikli mühendislerin yetiştirilmesi sanayimizin rekabetçiliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir yarar sağlayacaktır.

8. Ders İçerikleri

Ders içeriklerine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://obs.medeniyet.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=40&curSunit=11277