Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kamu Maliyesi

İletişim

Arş. Gör. Gözde NALBANT EFE

0216 280 2551

 

  1. Program Hakkında

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kamu Maliyesi Disiplinler arası Tezli Yüksek Lisans Programı'na öğrenci kabulü ilk kez 2018-2019 bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Programın temel amacı, öğrencilerin kamu maliyesi alanında bilimsel araştırma ve yayınlar yapmak suretiyle akademik bilgi üretmelerine yardımcı olmak ve üretilen bu bilgileri topluma faydalı olacak ve katma değer yaratacak bir biçimde analiz etmelerini ve yorumlamalarını sağlamaktır.

Kamu Maliyesi Tezli Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler hem kamu kesiminin hem de özel kesimin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan profiline sahip olacaklar ve bu alanda bağımsız özgün bilimsel çalışma yapma kapasitelerini geliştireceklerdir.

2. Kabul Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kamu Maliyesi Tezli Yüksek Lisans programı başvurularında ALES ve Yabancı Dil puan şartı aranmaktadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Lisansüstü Eğitim Enstitüsü internet adresinde yayınlanmaktadır (www.enstitu.medeniyet.edu.tr).

  1. Program Yeterlilikleri

1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak kamu maliyesi ve kamu ekonomisi alanlarında güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde araştırır, analiz eder ve alanında üretilmiş geleneksel ve güncel bilgiye rahatlıkla ulaşır.

2. Kamu maliyesi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analizde uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar çıkarır.

3. Kamu maliyesi alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

4. Kamu maliyesi alanına ilişkin bilgileri çalıştığı yerdeki ekip arkadaşlarına ve konu ile ilgilenen diğer kişilere doğru aktarabilme becerisine sahiptir.

5. Kamu maliyesi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız çalışmalar gerçekleştirebilir.

6. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

7. Kamu maliyesi alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerilere dayalı düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.

8. Kamu maliyesi alanına ilişkin yapılacak çalışmalarda araştırmacı ihtiyacına cevap verir.

9. Kamu maliyesine ilişkin tarihsel seyre hakimdir ve geleceğe yönelik kamu davranışlarıyla ilgili ekonomik çerçevede mantıksal öngörüler yapabilir.

10. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak kamu maliyesi ile ilgili bilgileri çeşitli yöntemlerle özgün biçimde analiz eder.

4. Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Fatih SARIOĞLU

Doç. Dr. Muharrem ÖZTEL

Dr. Öğr. Üy. Abdüllatif ÇEVİKER

Arş. Gör. Dr. Fatma Pınar ARSLAN

5. Müfredat

I.Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

 KEP509

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

Z

3

3

7

 KEP501

Kamu Harcamaları Analizi

S

3

 0

3

7

 KEP503

Vergi Politikası

S

3

 0

3

7

 KEP505 

Ekonometrik Yöntemler

S

3

 0

3

7

 KEP507

Makro İktisadi Analiz

S

3

3

7

 KEP509

Nüfus ve Göç Politikaları

S

3

 0

3

7

 KEP511

İdarelerarası Mali İlişkiler

S

3

 0

3

7

 KEP513

Mali Sosyoloji

S

3

3

7

 KEP515

Kamu Girişimciliğinde Güncel Gelişmeler

S

3

3

7

 KEP517

Bilgi Ekonomisi

S

3

3

7

 KEP519

Kamu Sağlık Politikaları

S

3

 0

3

7

KEP521

Vergi Hukuku

S

3

0

3

7

II. Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

 KEP560

Seminer

Z

1

2

0

4

KEP502

Kamu Gelirleri Analizi

S

3

0

3

7

 KEP504

Kamu Maliyesinde Seçilmiş Konular

S

3

 0

3

7

 KEP506

Türkiye Ekonomisi

S

3

 0

3

7

 KEP508

Kamu Enerji Politikaları

S

3

 0

3

7

 KEP510

Kamu Mali Yönetimi

S

3

 0

3

7

 KEP512

Uluslararası Vergi Sorunları

S

3

 0

3

7

 KEP514

Kamu Borç Yönetimi

S

3

 0

3

7

 KEP516

Kamusal Seçiş Teorisi

S

3

 0

3

7

 KEP518

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

S

3

 0

3

7

 KEP520

İktisadi ve Mali Olaylar Tarihi

S

3

3

7

 KEP522

Kamu Sektöründe Teknoloji ve Yenilik Politikaları

S

3

 0

3

7

KEP524

Kamu Eğitim Politikaları

S

3

 0

3

7

KEP526

Türk Vergi Sistemi ve Analizi

S

3

 0

3

7

 KEP570

Uzmanlık Alan Dersi

S

4

 0

0

15

KEP580

Yüksek Lisans Tezi

S

0

0

0

45

6. Mezuniyet Koşulları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisansüstü ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir. Sonrasında Uzmanlık alan dersi ve Tez ile birlikte 120 AKTS’nin tamamlanması gerekmektedir. Ders aşamasının tamamlanmasına müteakip danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.

7. İstihdam Olanakları

Program mezunları ağırlıklı olarak Maliye Bakanlığı, Sayıştay gibi kamu kesimi bünyesinde istihdam edilmektedirler. Bunun yanında kamu kurumlarının idari birimlerinde ve teftiş kurullarında görev alabilmektedir. Kamu kesimi dışında özel sektör firmalarının muhasebe ve finans bölümlerinde görev yapabilecekleri gibi serbest muhasebecilik, mali müşavirlik, kaymakamlık ve idari hakimlik gibi meslekleri de icra edebilmektedirler.