Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Görsel İletişim

İletişim

Prof. Dr. Özlem OĞUZHAN

E-posta: ozlem.oguzhan@medeniyet.edu.tr

Telefon: +90 216 280 4115

1. Program Hakkında

Görsel tasarım araçları teknoloji sayesinde hızla gelişmiş ve bu durum tasarım anlayışının değişimine ve yeni yaklaşımlar yaratılmasına yol açmıştır. Görsel İletişim Tasarım Programı, bu değişimlere uygun görsel dili kullanmak ve problemlere çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Program, teorik bilgilerini pratik beceriler ile birleştirerek yaratıcı tasarımlar yapabilen, toplumsal ve sanatsal değişimleri izleyen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Program süresince gerek bireysel gerekse grup olarak belirlenen hedefler doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı sergiler düzenlenmesi, festival ve yarışmalara katılınması tasarlanmaktadır. Görsel İletişim Tasarım Programı amaçları dahilinde ulusal ve uluslararası kuruluşlara üyelikler, öğrenci değişim programları ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilmesi de yer almaktadır.

2. Kabul Koşulları

• Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi

• Onaylı not çizelgesi (transkript) belgesi

• Tam doldurulmuş imzalı başvuru formu.

• Portfolyo dosyası.

• ALES sınavından en az 75.

• Alan dışı başvuru kabul edilir. (Alan dışı öğrenciler önerilen Bilimsel Hazırlık derslerini alırlar.)

Sınav:

Sınav, uygulama sınavı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşur:

• Uygulama Sınavı: Aday belirtilen sure içerisinde, verilen bir görsel iletişim tasarım projesinin uygulaması yapıp teslim eder. (Uygulama sınavına tasarım yapılabilecek kağıt, kalem, silgi, flash bellek vb. malzemeler ile birlikte gelinmelidir.)

• Mülakat (Sözlü sınav)

3. Program Yeterlilikleri

1        Tasarım ve estetik bilgisine sahip olmak.

2

Tasarımla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.

3

Görsel İletişim Tasarımı alanında dünyada ve Türkiye\\\'deki gelişmeleri yakından inceleyerek bunları yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.

4

Verileri, imgeleri ve görselleri düzenleyerek yaratıcı görsel bir dile dönüştürmek.

5

Bilimsel bilgiye ulaşma ve üretme süreçlerini, yöntem ve tekniklerini bilmek.

6

Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ile kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanmak.

7

Alanıyla ilgili özgün fikirleri yaratıcı bir şekilde uygulayabilmek.

8

Birey olarak yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanmak.

9

Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirmek.

10

Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak.

11

Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri yakından takip etmek, etkin olarak katılmak ve düzenlemek.

12

Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranmak.

13

Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlamak ve gerçekleştirmek.

14

Alana ilişkin ortam, araç ve teknolojileri yetkin bir şekilde kullanmak.

15

Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatın bilincinde olmak ve uygun davranmak.

16

Özgün ve yaratıcı projeler hazırlamak için yöntem geliştirmek ve yönetmek.

4. Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Doç.Dr. Doğan Arslan

Doç.Dr. Özlem Oğuzhan

Dr. Öğr. Üyesi. Özge Sayılgan

5. Müfredat

Screen Shot 2019-12-20 at 1.53.31 AM.png

6. Mezuniyet Koşulları

• Lisans diploması veya onaylı mezuniyet belgesi

• Onaylı not çizelgesi (transkript) belgesi

• Tam doldurulmuş imzalı başvuru formu.

• Portfolyo dosyası.

• ALES sınav şartı istenmez.

• Alan dışı başvuru kabul edilir. (Alan dışı öğrenciler önerilen Bilimsel Hazırlık derslerini alırlar.)

7. İstihdam Olanakları

Görsel tasarımcılık hızla gelişen teknolojilere bağlı yeni bir meslek olduğundan dolayı bu meslek elemanlarına talep giderek artmaktadır. Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı, öğrencilere görsel iletişim tasarımı alanında bilimsel ve akademik araştırma yapma olanağı tanımasının yanında öğrenciler, görsel iletişim tasarımının disiplinler arası yapısından faydalanarak, tasarım, medya, kültür, sanat, reklam ve yeni iletişim teknolojileri alanlarında çalışabilirler. Görsel iletişim tasarım programında ki konular ve teknolojiler evrensel bir içeriğe sahip olduğu için edindikleri bilgiler ile yurtdışında da iş olanaklarına sahip olabilmektedirler.