Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Fizik Mühendisliği

İletişim

Prof. Dr. Emine CAN

E-posta: emine.can@medeniyet.edu.tr

Telefon: +90 216 280 3220

  1. Program Hakkında        

Fen ve teknoloji alanlarında yeni bilgi üretimine yönelik araştırmalar, ağırlıklı olarak, üniversitelerin temel bilimleri olan matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerinde yapılır. Temel bilimler, yaptığı araştırmalar ve verdiği eğitim ile endüstriyel ve teknolojik yeniliklerin merkezinde yer almıştır.

Fizik bugün yaşamın her alanında insanın hayatını kolaylaştıran yeni gelişmelerle doludur. Fizikte yapılan araştırmalar mühendisliğin ve teknolojinin başlangıç noktasıdır. Elektronik, malzeme bilimi, tıpta kullanılan pek çok cihazın geliştirilmesi gibi bir çok alan fizikteki çalışmalar ile başlamıştır.

Fizik mühendisliği anabilim dalı yüksek lisans programının açılması düşüncesinin amacı ülkemizde çeşitli nedenlerle talebin azaldığı ve bu nedenle kapanmaya başlayan fizik programlarının kapanma nedenlerini gerçekçi olarak dikkate alarak üretime dayalı mühendislik modellerinin yenilikçi vizyonu ile fiziğe ve bilime yeni bir bakış açısı katarak temel bilimlere yeniden işlerlik kazandırmaktır.

 Bu yüksek lisans programı ile birlikte günümüzün problemlerini teknik ve mühendislik bakış açısıyla çözme yetkinliğine ve birikimine sahip bilim insanlarının yetiştirilmesi ve ülkemizin Ar-Ge personel sayısının nüfusa oranını AB ülkeleri düzeyine çıkarma hedefine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı; temel bilimlere dayalı mühendislik ürünlerinin projelerle hayata geçirileceği, girişimci ve yenilikçi Ar-Ge personeli yetiştirilmesini hedeflemektedir. Yetişen personelin doğrudan kuluçka merkezleri ve teknoparklar aracılığı ile teknoloji üreten elemanlar olması amaçlanmaktadır.

  1. Kabul Koşulları

Programa öğrenci kabulü İstanbul Medeniyet Üniversitesinin 13 Ocak 2012 tarihli ve 28172 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacaktır.

  1. Program Yeterlilikleri

Mezunlarımız multidisipliner konularda araştırmalar yapabilen, araştırmalarının sonuçlarını hem sözlü hem de yazılı bilimsel çalışmalar ile duyurabilen dünya ile eşzamanlı olarak teknolojik gelişmelere ve problemlere duyarlılıkları ile proje bazlı çalışabilen bireyler olacaktır.

Mezunlarımızın muhakkak proje deneyimi kazanarak mevcut problemler üzerinde çözümler önerebilen, sanayinin giderek daha fazla ihtiyaç duyduğu yetişmiş beyin gücünü ülke hizmetine aktarabilen nitelikte bireyler olması beklenmektedir.

Program matematik, mühendislik ve Fiziğin kapsadığı problemlerle ilgilendiğinden, mezunlarımız uygulama gerektiren tüm Ar-Ge bölümlerinde çalışabilir ve hatta akademik olarak kariyerlerine doktora yaparak devam edebilirler.

 Fizik Mühendisliği Yüksek Lisans öğrencileri, çalıştıkları bilim alanlarında ileri seviyede uzmanlık bilgisine sahip olacaklar ve profesyonel iş yaşamları boyunca bu alanlarda derinlik kazanacaklardır.

Ayrıca, bu programı tamamladıktan sonra öğrencilerimizin öncelikli olarak Ar-Ge'ye dayalı çalışmaları koordine edebilecek, belirleyebilecek ve yön verebilecek nitelikte olması hedeflenmektedir.

 Önerilen programın bir diğer somut çıktısı mezunlarımızın akademik olarak doktora eğitiminin gerektirdiği birikime ve motivasyona sahip olmalarıdır.

  1. Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı

Akademik Ünvanı

Kadrosunun Bulunduğu Kurum ve Birim (Bölüm,Anabilim Dalı, vb)

M. NureddinTÜRKAN

Prof. Dr.

Fizik Mühendisliği Bölümü

Emine CAN

Prof. Dr.

Fizik Mühendisliği Bölümü

 Abdulmecit TÜRÜT

Prof. Dr.

Fizik Mühendisliği Bölümü

Hüseyin KURT

Doç. Dr.

Fizik Mühendisliği Bölümü

Sevda AVCI

Doç. Dr.

Fizik Mühendisliği Bölümü

Semran İPEK

Dr. Öğr. Üyesi

Fizik Mühendisliği Bölümü

Emine Gökçe POLAT

Öğr. Gör. Dr.

Fizik Mühendisliği Bölümü

Fatma GÖZÜAK

Öğr. Gör.

Fizik Mühendisliği Bölümü

Mustafa TEK

Arş. Gör. Dr

Fizik Mühendisliği Bölümü

Mustafa COŞKUN

Arş. Gör. Dr.

Fizik Mühendisliği Bölümü

Fatih Mehmet COŞKUN

Arş. Gör. Dr.

Fizik Mühendisliği Bölümü

İlknur GÜNDÜZ AYKAÇ

Arş. Gör.

Fizik Mühendisliği Bölümü

  1. Müfredat

Fizik Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi alabilmek için en az 7 ve en az 21 kredilik ders almak zorunludur. Bu derslerin zorunlu ve seçmeli olanları aşağıdaki tablolarda (Tablo 1 ve 2) verilmiştir.

Tablo 1. Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında I. Yarıyıl okutulması

düşünülen dersler.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

FİZ  501

Seminer I

Z

FİZ  551

Uzmanlık Alan Dersi I

Z

FİZ  503

Kuantum Mekaniği I

S

FİZ  505

Analitik Mekanik   I

S

FİZ  507

Yoğun Madde Fiziği

S

FİZ  509

Mühendislikte Sayısal Teknikler

S

FİZ  511

Bilimsel Yazma ve Etik

S

FİZ  513

X-Işınları Kristalografisi 

S

FİZ  515

Malzemelerin Elektronik Özellikleri

S

FİZ  517

Katıların Manyetik Özellikleri

S

FİZ 519

Mikrodalga Elektroniği

S

FİZ 521

Yarıiletken Üretim Teknolojileri

S

FİZ  523

Yarıiletken Aygıt Teknololojileri ve Fiziği

S

FİZ 525

Fonksiyonel Malzemeler

S

FİZ 527

Organik Elektronik Cihazlar

S

FİZ 531

Bilimsel Hesaplamaya Giriş

S

FİZ 533

Hesaplamalı Fizik I

S

FİZ 541

Radyasyon Dozimetrisi

S

FİZ 543

Çevresel Radyoaktivite

S

FİZ 545

Hızlandırıcı Fiziği

S

Tablo 2. Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programında II. Yarıyıl okutulması

düşünülen dersler.

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

FİZ 502

Seminer II

Z

FİZ 552

Uzmanlık Alan Dersi II

Z

FİZ 504

Kuantum Mekaniği II

S

FİZ 506

Analitik Mekanik II

S

FİZ 508

Mühendislikte Yenilikçilik  ve Girişimcilik

S

FİZ 510

Bilimsel Sunum Teknikleri

S

FİZ 516

Katıhal Elektronik Cihazlar

S

FİZ 518

İnce Film Büyütme ve Karakterizasyonu

S

FİZ 520

Yarıiletken Malzeme ve Aygıt Karakterizasyonu

S

FİZ 522

Organik Elektronik Malzeme ve Aygıtların Elektriksel Karakterizasyonu

S

FİZ 524

Organik Elektronik: Malzemeler, Processing, Aygıtlar ve Uygulamaları

S

FİZ 526

Polimerlerin Elektronik Özellikleri

S

FİZ 528

İnorganik ve Plastik Elektroniğinde Özel Konular

S

FİZ 532

Hesaplamalı Malzeme Fiziği 

S

FİZ 534

Paralel Programlama

S

FİZ 542

Radyobiyoloji

S

  1. Mezuniyet Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisans Üstü Eğitim Yönetmeliği’ne göre mezun olunacaktır. Toplam yedi ders ve bir seminer alınarak başarılı olunması gerekmektedir. Ayrıca, özgün bir tez hazırlanarak jüri önünde sunulması gerekmekte olup, toplam 120 AKTS ile mezun olunmaktadır.

  1. İstihdam Olanakları

Üniversiteler, araştırma kurumları, sanayi kuruluşlarının AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) laboratuvarları, yazılım, makine öğrenmesi, büyük veri, bilgisayar ve elektronik malzeme tasarımı ve üretimi, özel ölçme aletleri üretimi ve kalibrasyonu, kalite kontrol birimleri, hastanelerin radyoloji ve nükleer tıp bölümleri (sağlık fiziği), medikal fizik fiziği, iletişim sektörü, optik iş kolları, enerji iş kolları.