Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Felsefe Tarihi ve Sistematik Felsefe

İletişim

Arş. Gör. Dr. Esma KAYAR

0216 280 26 23

Program Hakkında:

Bölümümüzde, lisans eğitimi süresince edinilen temel bilgi ve metotların, ağırlıklı olarak uygulama yoluyla pekiştirilmesini içeren ve felsefe-bilimde uzman yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Bölüm dersleri, sınırlı sayıda öğrencinin katıldığı seminer grupları şeklinde işlenmektedir. Uygulamalar, tercih edilen bir metot uyarınca, araştırma, kaynak tarama, okuma, metin hazırlama, sunum ve münazara aşamalarını içermekte ve hazırlanan metinler, vize ve final sınavlarıyla birlikte değerlendirmektedir. Programdan mezun olmak için, danışman hoca nezaretinde, yüksek lisans tezinin hazırlanması ve komisyonda savunulması gerekmektedir. Bölümüzden uzmanlık düzeyinde mezun olan öğrencinin, temel felsefi bir düşünceyi yazılı ve sözlü biçimde doğru olarak ifade edebilmesinin yanı sıra, özgün hipotez kurmayı gerektiren doktora eğitimine yönelik altyapıya ve metin yazma tecrübesine sahip olması amaçlanmaktadır.

Kabul Koşulları:

 1. Tezli yüksek lisans programına başvuru için; yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES): Adayların, ALES veya eşdeğer bir sınavdan 65 puan almış olmaları gerekir.
 3. YÖK tarafından kabul edilen dillerin birinden, ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından 60 puan almış olmak.
 4. Adayların değerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, mülakat ve/veya yazılı sınav notunun %30’u toplanarak elde edilen puana göre yapılır.  Elde edilen bu puanın başarı değerlendirmesine alınabilmesi için en az 65 olması gerekir.

Program Yeterlilikleri:

 • Felsefenin temel disiplinleri ve sorunlarıyla ilgili tarihsel ve problematik bilgilere sahiptir.
 • Felsefî problemleri, temsilcilerini ve problemlerin tarihî toplumsal varlık alanıyla ilişkisini bilir.
 • Felsefe alanındaki teorik bilgileri ilgili disiplinlere ait bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
 • Felsefenin belirli bir alanı veya sorunuyla ilgili olarak uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve sorunuyla ilgili yeni yaklaşımlar geliştirir.
 • Felsefe alanındaki literatüre hâkim olup disiplinler arası çalışma yapabilir.
 • Felsefe alanındaki güncel gelişmeleri, alanındaki ve alan dışındaki gruplara aktarır.
 • Felsefede kaynak dillerden en az birini, Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanabilir.
 • Felsefe alanındaki sorunlara ilişkin yaklaşımları tarihsel ve problematik olarak analiz eder ve değerlendirir.
 • Felsefe alanında edindiği bilgileri problem çözme ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

Ders Veren Öğretim Üyelerinin Listesi:

Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU

Prof. Dr. Mehmet Oktay TAFTALI

Doç. Dr. Özkan GÖZEL

Doç. Dr. Müstakim ARICI

Doç. Dr. Yaylagül CERAN KARATAŞ

Doç. Dr. Nihal Petek BOYACI GÜLENÇ

Doç. Dr. Eşref ALTAŞ

Doç. Dr. Mehmet ÖZTURAN

Doç. Dr. İbrahim Halil ÜÇER

Doç. Dr. Mehmet Zahit TİRYAKİ

Doç. Dr. Harun KUŞLU

Dr. Öğr. Üyesi İlker KÖMBE

Dr. Öğr. Üyesi Ferhat YÖNEY

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Berk ÖZCANGİLLER

Arş. Gör. Dr. Engin KOCA

Arş. Gör. Dr. Esma KAYAR

Müfredat:

Bilimsel Hazırlık I. Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

FEL801

Eskiçağ ve Ortaçağ Felsefesi Tarihi

Z

3

0

3

7

FEL803

İslam Felsefesi Tarihi

Z

3

0

3

7

FEL 805

Klasik Mantık

Z

3

0

3

7

FEL 101

Felsefeye Giriş

Z

3

0

3

7

Bilimsel Hazırlık II. Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/ Seçmeli

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

FEL 802

Varlık Felsefesi

Z

3

0

3

7

FEL 804

Bilgi Felsefesi

Z

3

0

3

7

FEL806

Modern Çağ Felsefesi Tarihi

Z

3

0

3

7

FEL808

Etik Estetik Değerler

Z

3

0

3

7

FEL810

Türk Felsefesi Tarihi

Z

3

0

3

7

I. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ Seçmeli Teorik Uygulama Kredi AKTS 
FELSF 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri Z 3 0 3 7
FELSF 503 Platon İncelemeleri S 3 0 3 7
FELSF 507 Eskiçağ Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 509 Ortaçağ Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 511 Thomas Aquinas İncelemeleri S 3 0 3 7
FELSF 513 Yeniçağ Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 515 Alman İdealizmi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 517 İngiliz Emprisist Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 519 Eleştirel Felsefe ve Frankfurt Okulu Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 521 Analitik Felsefe Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 523 Çağdaş Fransız Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 525 Varoluşçuluk Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 527 Çağdaş Felsefe Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 529 Pragmatizm Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 531 Feminizm Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 533 Postmodernizm Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 535 Biyoloji Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 537 Mantık Tarihi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 539 Metafizik Tarihi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 541 Eski Yunanca Felsefe Okumaları I S 3 0 3 7
FELSF 543 Latince Felsefe Okumaları I S 3 0 3 7
FELSF 545 Presokratik Felsefe Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 547 Çağdaş Mantık I S 3 0 3 7
FELSF 549 Felsefe İçin Matematik Okumaları S 3 0 3 7
II. DÖNEM
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/ Seçmeli Teorik Uygulama Kredi AKTS 
FELSF 500 Seminer Z 0 2 0 4
FELSF 502 Descartes, Spinoza ve Leibniz İncelemeleri S 3 0 3 7
FELSF 504 Locke, Berkeley ve Hume İncelemeleri S 3 0 3 7
FELSF 506 Immanuel Kant İncelemeleri S 3 0 3 7
FELSF 508 Edmund Husserl İncelemeleri S 3 0 3 7
FELSF 510 Varlık Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 512 Bilgi Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 514 Değer Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 516 Bilim Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 518 Fenomenoloji Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 520 Estetik Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 522 Tarih Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 524 Çevre Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 526 Zihin Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 528 Uygulamalı Etik Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 530 Mantık Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 532 Teknoloji ve Felsefe Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 534 Din Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 536 Hukuk Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 538 Toplumsal Cinsiyet Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 540 Şiir ve Felsefe Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 542 Kötülük Felsefesi Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 544 Felsefi Antropoloji Okumaları S 3 0 3 7
FELSF 546 Eski Yunanca Felsefe Okumaları II S 3 0 3 7
FELSF 548 Latince Felsefe Okumaları II S 3 0 3 7
FELSF 550 Aristoteles Okumaları S 3 0 3 7
FELSF552  Çocuklar için Felsefe S 3 0 3 7
FELSF554 Çağdaş Mantık II S 3 0 3 7

FELSF 501 Bilimsel Araştırma Teknikleri

Lisansüstü seviyede bir öğrencinin, felsefe-bilim alanında özgün tartışma geliştirmesini, böylece üretilen düşüncenin yazılı ve sözlü olarak doğru biçimde ifade edilmesini amaçlayan bu ders, uygulamalı bir atölye çalışması şeklinde işlenmektedir. Yarıyıl boyunca öğrenciler, bilimsel standartları konu edinen tartışmalar eşliğinde, seçtikleri herhangi bir konuyu, hakemli bir dergide yayımlanabilecek düzeyde birer makaleye dönüştürerek, ders geçme sürecini tamamlayacaklardır.

FELSF 503 Platon İncelemeleri     

Platon’un diyaloglarının ayrıntılı analiz ve yorumlar yapılıp, Platon’un varlık, bilgi, politika ve etik konularındaki görüşlerini felsefe tarihi boyunca ele alan yorumcuların kritikleri incelenecektir.

FELSF 506 Immanuel Kant İncelemeleri:

Bu dersin amacı Kant’ın Saf Aklın Eleştirisi eseriyle birlikte epistemoloji ve metafizik alanında gerçekleştirdiğini iddia ettiği Kopernik devrimini anlamaktır. “Neyi bilebilirim?” sorusu çerçevesinde çizilen biliş kapasitesinin araştırılması her ne kadar Kant ile birlikte başlamamış olsa da Kant’ın transendental idealizmi onun bu konudaki farkını ortaya koyar. Bu sebeple bu dersteki odak noktası Kant’ın transendental idealizminin anlamı üzerine düşünmektir. Bunu yaparken de hem  sistematik hem de tarihsel bakış açısı dersin yöntemi olacaktır. Buna ek olarak Kant’ın döneminde Saf Aklın Eleştirisi’ne dair yapılan eleştiriler de dersin tamamlayıcısı olacaktır.

FELSF 507 Eskiçağ Felsefesi Okumaları 

Eski çağ filozoflarının metinleri üzerinden ortaya koymuş oldukları görüşler hem kendi metinleri içinden hem de bu metinlere daha sonraki dönemlerde yapılan yorumlar üzerinden ele alınarak incelenecektir.

FELS 508 Edmund Husserl İncelemeleri

Çağdaş felsefenin en önde gelen filozoflarından biri ve fenomenolojinin kurucusu olan Husserl’in felsefesi gelişimi içerisinde ve temel kavramları bakımından ele alınmaktadır. Filozoftan seçme metinler okunup yorumlanmaktadır. Ayrıca Husserl felsefesinin günümüz felsefesine etkileri üzerinde durulmaktadır.

FELSF 509 Ortaçağ Felsfesi Okumaları

 Bu dersin amacı başta Aquinas olmak üzere Ortaçağ Felsefesi'nde ruh öğretisi üzerine fikirler üretmiş olan belli başlı düşünürlerin argümanlarını incelemektir. Bu filozofların argümanlarını değerlendirirken de bize yol gösterici olması bakımından öncelikle Platon’un Phaidon ve Aristoteles’in de De Anima adlı eserleri genel hatlarıyla incelenecektir. Derste incelenecek problemler ruh-beden ilişkisi, ruhun ölümsüzlüğü gibi temel konular olacaktır.

FELS 510 Varlık Felsefesi Okumaları

İlk felsefe, metafizik ya da ontoloji merkezli okumalar ve tartışmalar yapılmaktadır. Felsefe tarihine müracaatla varlık kavramı ve ona ilişkin meseleler ele alınmaktadır. Ayrıca bu meselelerin günümüz felsefeleriyle ilişkisi gösterilmekte ve sözgelimi klasik felsefenin eleştirisi ile günümüzde metafiziğin imkânı üzerinde durulmaktadır. 

FELSF 511 Thomas Aquinas İncelemeleri

Bu dersin amacı Aristoteles’in De Anima adlı eserinin Thomas Aquinas’da nasıl alımlandığını incelemektir. Bu incelemenin kapsamına Aquinas dışında Aristoteles’in De Anima adlı eseri üzerine yorumda bulunmuş olan belli başlı uğrak noktaları da katılacaktır. Derste takip edilecek temel kavram ise anlama yetisidir (intellectus). Anlama yetisinin akıldan (ratio) farkı da derste ortaya koyulmaya çalışılacaktır.

FELSF 514 Değer Felsefesi Okumaları

Bu derste çağdaş ahlak felsefesinin ana sorunları ilgili okumalar eşliğinde tartışılacaktır.

FELSF 515 Alman İdealizmi Okumaları

Bu dersin amacı Kant'dan Hegel'e Alman İdealizmi'nin belli başlı temel eserlerini okuyarak felsefe tarihindeki önemli problemlere getirilen çözüm denemelerine tanışıklık kazanmak; problemlerin ve kavramların ortaya koyuluşunda Alman İdealizmi'nden önceki düşünürlerin düşünceleriyle bağlantı kurmak ve günümüz felsefesindeki etkilerini tartışmaktır. Bu derste ele alınacak problemler özne kavramı altında birleştirilecek ve bu sebeple de temel inceleme konusu Kant’dan Hegel’e özne anlayışları olacak.

FELS 518 Fenomenoloji Okumaları

Bu ders kapsamında Husserl ve sonrası fenomenologlar üzerinde durulmakta ve bu surette öğrenciye fenomenolojinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Ayrıca fenomenoloji alanında üretilmiş metinlerden yapılan seçmelerin okutulması gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak, öğrencinin fenomenolojik düşünüşe aşinalığını sağlama amacı güdülmektedir.

FELSF 520 Estetik Okumaları

Estetik kavramının tarihsel ve etimolojik kökeninden yola çıkarak, estetik değer estetik özne ve nesne, estetik yargı, estetik beğeni, sanat felsefesi ve estetik arasındaki farklar gibi konu başlıkları, dersin ana istikametini belirliyor. Bu ders kapsamında, lisansüstü seviyede bir öğrencinin epitemoloji ve estetik arasındaki bağıntı ve özdeşliği kavraması ve gerek doğal varlık, gerekse estetik obje üzerinden felsefenin bu ana dalını teoride uygulayabilecek, metin kaleme alabilecek seviyeye erişmesi amaçlanıyor.

FELSF 522 Tarih Felsefesi Okumaları

Tarihin bir bilgi objesi olarak ele alınış serüveni ve toplumların zaman içre yaşadıkları olayları kavramsallaştırarak, bir tin varlığı şeklinde idrak eden felsefi aklın, istoria’dan “history’e uzanan süreçte oluşturduğu birikimin serimlenmesi, bu dersin amacını oluşturuyor. G. Vico ile başlayan ve giderek Alman tarih okuluyla yaygınlık kazanan kavramsallaştırmalar ve günümüze dek ulaşan sonuçları, bu dersin pratik ve uygulamada gözlemlenebilir unsurları olarak öne çıkıyor.

FELS 523 Çağdaş Fransız Felsefesi Okumaları

Çağdaş Fransız felsefesi ve filozofları incelenmektedir. Çağdaş dünyada karşılaştığımız sorunlar söz konusu filozofların gözüyle ele alınmakta ve öğrenciye bu sorunları çağdaş felsefenin dili ve terminolojisi içinde anlayıp tartışma yeteneği kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca filozofların metinleri okunup yorumlanmaktadır.    

FELSF 524 Çevre Felsefesi Okumaları

Çağdaş felsefenin temel konularından olan çevre hakkında hem felsefi tartışmalar hem de sosyolojik, ekonomik, politik ve psikolojik tartışma noktaları ele alınmaktadır. Çevre probleminin etik, metafizik ve politik temelleri hakkında tartışmalar incelenmektedir. “Antropocene” iddiasının etik, ekonomik, politik ve teknolojik kökleri irdelenerek tartışmaların hümanist ve antihümanist temelleri araştırılarak yeni sorular üzerinde durulmaktadır. 

FELSF 525 Varoluşçuluk Felsefesi Okumaları

Varoluşçuluk Felsefesi Okumaları dersinde “varoluş” kavramı ve bu kavrama ilişkin felsefi tutumlar incelenmektedir. Varoluşçuluk çatısı altında birleştirilen felsefi yaklaşımların benzerlikleri ve farklılıkları tartışılarak ortak bir felsefi ekolden ve edebiyattan bahsedilebilir mi soru üzerinde durulmaktadır.

FELSF 527 Çağdaş Felsefe Okumaları

Bu derste Çağdaş Felsefeye dair soruları, kavramları ve dönemin tarihi yapısını ve filozoflarını hem kendi dönemleri içinde hem önceki hem de sonraki filozoflarla ve geleneklerle ilişkilerini özelde felsefe tarihiyle genel de düşünce tarihiyle bağlantı kurarak anlaşılmasını sağlamaktır. Böylece anakronizm ve vigizm tuzağına düşmeden tartışmaları anlama imkanına sahip olunacaktır. Çağdaş felsefenin felsefî tavır ve tutumunu ve dönemin kaygılarını, korkularını ve beklentilerini bütünsel bir kavrayışla anlayabilme ve yorumlayabilme imkanı için problemler merkeze alınmaktadır.

FELSF 530 Mantık Felsefesi Okumaları

Mantık felsefesinin çağdaş problemleri ile klasik dönemdeki yaklaşımlar ele alınacak olup özellikle klasik mantık yaklaşımlarına getirilen eleştiriler ve bu bağlamda mantık ilkelerine getirilen eleştiriler tarihsel arkaplanı içerisinde ele alınacaktır.

FELSF 531 Feminizm Okumaları

Feminizm bir felsefi bir disiplin mi? Bir metodoloji mi yoksa politik bir tavır mı? Soruları çerçevesinde kavramın tarihsel ve problematik kökleri üzerinde durulmaktadır. Feminizmle birlikte gündeme gelen yeni kavramlar ve sorunlar hakkında farklı perspektifler tartışılmaktadır.

FELSF 533 Postmodernizm Okumaları

Bu ders, modern ve post-modern kavramlarının yakın çağlarda ve günümüzde nasıl bir dünya görüşünün ve epistemolojik bakımdan hangi obje kavrayışının verisi olduğunu araştırıyor. Post-modern tanım ve kavramının, bilim, edebiyat, felsefe-bilim, sanat türleri, siyaset, hukuk, iktisat gibi eylem alanlarında hangi dönemlerde ve hangi içeriklerle kullanıldığını saptamak ve bu konuda geliştirilen çeşitli eleştirel ve karşı eleştirel kuramları yazılı olarak değerlendirmek, dersin başlıca çıktısını oluşturmaktadır.

FELSF 534 Din Felsefesi Okumaları

Bu derste dini epistemoloji, Tanrı varlık argümanları ve belirli tanrısal özelliklerle ilgili temel görüşlerle ilgili çağdaş din felsefesi çalışmaları okunup, yorumlanacak ve değerlendirilecektir.

FELSF 537 Mantık Tarihi Okumaları

Bu derste mantık tarihinin belirleyici metinlerinin okunması amaçlanmaktadır. Mantığın temel problem alanları olan “dil-mantık ilişkisi”, “önermelerde anlam ve doğruluk”, “çıkarım biçimleri”, “paradokslar”, “mantık sistemleri” gibi konular çeşitli ekollerden seçilmiş metinler üzerinden okunup yorumlanacaktır. Bu sayede katılımcıların mantık alanındaki teorilerin gelişimini görmesi ve disiplinin tarihsel geri planı hakkında farkındalık sahibi olması hedeflenmektedir. “Aristoteles ve Stoa mantığı”, “Hellenistik Dönem”, “Ortaçağ Latin ve İslam Mantık Gelenekleri”, “Yeni Mantık” gibi ekoller dersin odak noktası olacaktır.

FELSF 538 Toplumsal Cinsiyet Felsefesi Okumaları

Toplumsal Cinsiyet Felsefesi Okumaları dersinde kavramın tarihsel ve problematik kökleri ele alınmaktadır. Toplumsal cinsiyet bir yaptırım mı yoksa bir özgürlük alanı mı? Toplumsal cinsiyet normları ne demek? Vb sorular çerçevesinde tartışmalar yapılmaktadır.

FELSF 539 Metafizik Tarihi Okumaları,

Metafizik Tarihi Okumaları dersinde metafiziğin doğası, kavramları, iddiaları, metodolojisi, problemleri bağlamında metafizik kavramının ne olduğunu ve düşünce tarihinde hem İslam hem de Batı merkezinde ele alınmaktadır. Metafiziğin nasıl tanımlandığı ve çağdaş tartışmalar açısıdan metafiziğin konumu üzerinde durulmaktadır.

FELSF 540 Şiir ve Felsefe Okumaları

Şiir ve felsefe ilişkisi, çeşitli zaman dilimlerini ifade eden tarihi dönemlerden günümüze dek, problematik özelliğini artırarak devam ediyor. Şiir bir sanat mıdır, yoksa müstakil bir tür müdür? Felsefe-bilimin, edebiyat-bilim, dil-bilim ya da filoloji gibi alanlarını ötesinde, çeşitli estetik kuramlar ve kavramlar üzerinden ele aldığı şiir varlığı, kendisine yönelik ilgi ve araştırmalara, uygulamada ne tür cevaplar vermiştir? Şiir hakkında geliştirilen felsefi-estetik yargı ve değerlendirmeler açısından bu etkinlik, gerek bireysel gerekse toplumsal açıdan nasıl bir görünüm sergilemektedir? Yukarıdaki sorulara aranan cevaplar ve olası cevaplar üzerinden kaleme alınan metinler ve tartışmalar, dersin ana eksenini oluşturuyor.

FELSF 541 Eski Yunanca Felsefe Okumaları I  

Bu dersi alan öğrencilerin Eski yunanca bilmeleri beklenmektedir. Derste Eski Yunanca yazılmış felsefe metinlerinin edisyonlarından biri veya birkaçı (karşılaştırmalı olarak) ele alınarak ve çeviri ile birlikte yorumları yapılacaktır.

FELSF 542 Kötülük Felsefesi Okumaları,

Kötülük Probleminin kavramsal yapısını ve tarihsel köklerini; kötülüğün ontolojik, epistemolojik ve etik temelleri ve kronolojisini; felsefi ve yazın problemi olarak kötülüğü; II. Dünya Savaşı sonrası kötülük problemini; 20. yy’da kötülüğe ne oldu? sorusunu; suç, günah ve kötülük ile hukuk, teoloji, politik ve etik ilişkini tartışmaktadır. Birincil metinlerin yanı sıra, edebiyat ve sinema temel kaynaklar arasındadır.

FELSF 543 Latince Felsefe Okumaları I

Dersin amacı, Ortaçağ felsefesine ilişkin metinlerin özgün dillerinden okunabilmesi amacıyla Latince grameri öğretmektir. Bu amaçla derste gramer ağırlıklı bir öğrenim olmakla birlikte okuma becerisini geliştirebilmek için Latince felsefe metinlerinden de yararlanılacaktır. Buradaki amaç gramer öğreniminin dışında Latince felsefe terimlerine aşinalık kazanmaktır.

FELSF 544 Felsefi Antropoloji Okumaları

Felsefi antropolojinin tarihsel ve problematik temellerini incelenerek insanın neliği ve doğası hakkında 20.yy ve sonrasında hakim olan hem sistematik hem de tarihsel tartışmalar üzerinde durulmaktadır. Bu derste Batı Felsefe geleneğinde özellikle 20.yy ve sonrası tartışmalarda “insan doğası” adlandırmasını, insanın varlık ve oluşuna dair felsefi temellendirmeler tartışmaya açılarak bir disiplin olarak felsefi antropolojinin yargıları analiz edilmektedir.

FELSF 545  Presokratik Felsefe Okumaları      

Presokratik filozofların fragmanları ele alınarak, geleneksel yorumlarla birlikte, daha farklı bir bakış açısı geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Derste her bir fragmanın geleneksel yorumlarına yer verilmekle ve felsefe tarihi içinde diğer filozofların onları ne şekilde ele aldıkları incelenmekle birlikte fragmanların politik bir temele oturulup oturulamayacağı da tartışılacaktır.

FELSF 546  Eski Yunanca Felsefe Okumaları II         

Güz dönemindeki Eski Yunanca Felsefe Okumaları I dersinin devamı olarak görülebilecek bu derste de  öğrencilerin Eski yunanca bilmeleri beklenmektedir. Derste Eski Yunanca yazılmış felsefe metinlerinin edisyonlarından biri veya birkaçı (karşılaştırmalı olarak) ele alınarak ve çeviri ile birlikte yorumları yapılacaktır.

FELSF 548 Latince Felsefe Okumaları II

Dersin amacı, Ortaçağ felsefesine ilişkin metinlerin özgün dillerinden okunabilmesi amacıyla Latince grameri öğretmektir. Bu amaçla derste gramer ağırlıklı bir öğrenim olmakla birlikte okuma becerisini geliştirebilmek için Latince felsefe metinlerinden de yararlanılacaktır. Buradaki amaç gramer öğreniminin dışında Latince felsefe terimlerine aşinalık kazanmaktır.

FELSF 550 Aristoteles İncelemeleri

Aristoteles’in eserleri her ders döneminde farklı bir konuya odaklanılarak ele alınıp, bu konu çerçevesinde analiz edilecektir. Ayrıca derste çağdaş dönem Aristoteles yorumcuların ve Aristotelesçilerin de görüşlerine yer verilecektir.

FELSF 552 Çocuklar için Felsefe 

Çocuklar için Felsefe ile ilgili uygulanan yöntemler ele alınarak, bu yöntemlerin birbirleri ile karşılatırılması, uygulamalardaki olumlu olumsuz yönler ele alınacaktır. Ayrıca yaş gruplarına göre çocukları için felsefe uygulamlarının çocukların kritik yapabilme veya felsefi düşünüşe yönelimleri örnekler üzerinden incelenecektir.

Mezuniyet Koşulları

Bilimsel Hazırlık eğitimini tamamlamış ya da bilimsel hazırlık eğitimi alması zorunlu olmayan öğrencilerden, iki yarıyıl süren ders döneminde yükümlü olunan dersleri ve yüksek lisans tezlerini başarı ile tamamlayan öğrenciler bu programdan mezun olma hakkı elde ederler.

İstihdam Olanakları

Program akademisyen ve uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda üniversitelerde ilgili alanda akademik eleman olarak çalışma ve ilgili kurumlarda uzman olarak çalışmak söz konusudur.