Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Elektrik Elektronik Mühendisliği

İLETİŞİM

Prof. Dr. Nihat KABAOĞLU

E-posta: nihat.kabaoglu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 3207

1. PROGRAM HAKKINDA

1.1. Amaç:

Günümüzde her teknik problemin elektrik, elektronik ve bilişim teknolojilerine bakan bir yönü mutlaka vardır. Bu nedenle, elektrik ve elektronik tabanlı ürünler ve sistemler yaşamımızın hemen hemen her alanında mevcuttur. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, enerjinin üretimi ve dağıtımı, endüstriyel kontrol sistemleri, üretim teknolojileri, bilgi teknolojileri ve haberleşme teknolojileri başta olmak üzere daha birçok türden iş sahasındaki ürünlerin ve sistemlerin projelendirilmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, işletilmesi ve bakım-onarımı ile ilgili geniş bir mühendislik dalıdır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı bu alanlardaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış,  alanında özgün ve ileri düzeyde araştırma yapabilen, sanayinin problemlerini bilimsel yöntemlerle çözebilen ve böylece bilim ve teknolojiye katkıda bulunabilen, etik değerlere bağlı mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

1.2. Hedef: 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında bağımsız ve doğru karar alabilen, sorunları bilimsel yöntemlerle çözebilen ve böylece bilim ve teknolojiye katkıda bulunan yüksek mühendisler yetiştirmektir.

1.3. Kuruluş:

2016 Güz yarıyılı

2. KABUL KOŞULLARI

Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adaylar içinden aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

                          •           İlgili alanlardan birinden lisans diplomasına sahip olması,

•           Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 75 standart puana sahip olması,

•           Adayın YDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka bir İngilizce dil sınavdan en az 55 puan almış olması,

                          •           Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,

•           Değişim öğrencilerinin başvuruları, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.

•           Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

3. YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun oluncaya kadar aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinmeleri beklenir:

  1. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin uzmanlık alanlarının birinde elde ettiği derinlemesine bilgiyi güncel bilimsel araştırma konularıyla bütünleştirerek alanındaki mühendislik problemlerini tanımlayabilir ve yenilikçi çözümler üretebilir. (Derinlik)

  1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin uzmanlıkları ile ilgili diğer alt alanlarında ve/veya diğer disiplinlere ait ilgili alanlarda bilgi sahibi olur. (Genişlik)

                   

  1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında yapılmış güncel bilimsel çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip edebilir, derinlemesine izleyebilir, bir bilimsel araştırmayı başlatıp sonlandırabilir ve kendini yenileyebilir. (Araştırma)

  1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olur, ihtiyaç durumunda bunları inceler ve öğrenir. (Yaşam Boyu Öğrenme)

  1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği çalışmalarından elde ettiği sonuçları, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda etkin bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak ifade edebilir. (İletişim Becerisi)

  1. Tüm etkinliklerinde mesleki etik değerlerin yanında, toplumsal ve bilimsel etiğin değerlerini de gözetir. (Etik)

        İLETİŞİM

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan AYDIN

e-posta: erdogan.aydin@medeniyet.edu.tr

4. DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Nihat KABAOĞLU

Prof. Dr. Kürşat AYAN

Prof. Dr. Zehra SARAÇ

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GENÇ

Dr. Öğr. Üyesi Sinem KELEŞ

Dr. Öğr. Üyesi Eylem ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Haluk BAYRAM

5. MÜFREDAT

Müfredat 8 meslek dersi (2 zorunlu+6 seçmeli), Seminer dersi, Uzmanlık Alan Dersi ve Yüksek Lisans Tezi’nden oluşmaktadır.

GÜZ DÖNEMİ

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

EEM 50X

ZORUNLU MATEMATİK DERSİ

Z

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS I

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS II

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS III

S

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

28

BAHAR DÖNEMİ

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

EEM 500

BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI VE MESLEKİ ETİK

Z

3

0

3

7

EEM 570

SEMİNER

Z

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS IV

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS V

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS VI

S

3

0

3

7

TOPLAM

15

0

15

35

DERSLERİN GENEL TOPLAMI

27

63

DÖNEM BAĞIMSIZ ALINMASI ZORUNLU DERSLER

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

EEM 580

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Z

0

0

0

30

EEM 590

UZMANLIK ALAN DERSİ

Z

4

0

0

30

TOPLAM  

0

60

GENEL TOPLAM

39

123

ZORUNLU MATEMATİK DERS LİSTESİ

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

EEM 501

OLASILIK KURAMI VE STOKASTİK SÜREÇLER

Z

3

0

3

7

EEM 502

MÜHENDİSLİKTE MATEMATİKSEL YÖNTEMLER

Z

3

0

3

7

SEÇMELİ DERS LİSTESİ

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

EEM 504

SİSTEM KURAMI

S

3

0

3

7

EEM 511

BİLGİ KURAMI

S

3

0

3

7

EEM 512

BİLGİ TABANLI SİSTEMLER

S

3

0

3

7

EEM 513

BİLGİSAYAR AĞLARI

S

3

0

3

7

EEM 514

KUANTUM BİLGİ BİLİMİNE GİRİŞ

S

3

0

3

7

EEM 515

BİLGİ GÜVENLİĞİ

S

3

0

3

7

EEM 516

SAYISAL HABERLEŞME KURAMI

S

3

0

3

7

EEM 517

YAPAY SİNİR AĞLARI

S

3

0

3

7

EEM 524

ANALOG TÜMLEŞİK DEVRELER

S

3

0

3

7

EEM 525

TELSİZ VE MOBİL AĞLAR

S

3

0

3

7

EEM 526

HABERLEŞME SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

S

3

0

3

7

EEM 527

ELEKTRONİK HARP

S

3

0

3

7

EEM 531

İSTATİSTİKSEL İŞARET İŞLEME

S

3

0

3

7

EEM 533

OPTİMİZASYON KURAMI VE UYGULAMALARI

S

3

0

3

7

EEM 534

KESTİRİM KURAMI

S

3

0

3

7

EEM 536

ROBOTİĞE GİRİŞ

S

3

0

3

7

EEM 537

İLERİ SAYISAL KONTROL SİSTEMLERİ

S

3

0

3

7

EEM 538

OTONOM ROBOTLAR

S

3

0

3

7

EEM 543

ELEKTRİK MAKİNELERİNİN YAPISAL ANALİZİ

S

3

0

3

7

EEM 545

YENİLENEBİLİR ENERJİ ALANINDA ÖZEL KONULAR

S

3

0

3

7

EEM 551

GÖMÜLÜ SİSTEMLER

S

3

0

3

7

EEM 552

SAYISAL SİSTEM TASARIMI

S

3

0

3

7

EEM 553

BULANIK MANTIK İLE MODELLEME VE KONTROL

S

3

0

3

7

EEM 554

BİLGİSAYARLI GÖRME

S

3

0

3

7

EEM 555

GÖRÜNTÜ İŞLEME

S

3

0

3

7

EEM 556

ÖRÜNTÜ TANIMA

S

3

0

3

7

EEM 561

BİYOELEKTRİK

S

3

0

3

7

EEM 562

BİYOMEDİKAL İŞARET ŞLEME

S

3

0

3

7

EEM 572

OPTOELEKTRONİK

S

3

0

3

7

EEM 574

FİBEROPTİK SİSTEMLER

S

3

0

3

7

EEM 575

AKIM MODLU ANALOG DEVRE TASARIMI

S

3

0

3

7

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EM 500

Bilimsel Araştırma Metotları ve Mesleki Etik (Zorunlu)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Akademik araştırmalarda bilimsel yöntem, araştırmaya giriş. Araştırma probleminin tanımlanması, araştırma tasarımı, anket tasarımı, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri. Doğru referans vermek.  Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelere ilişkin araştırma örnekleri.     

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 501

Olasılık Kuramı ve Stokastik Süreçler

(Zorunlu)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Temel olasılık konularının gözden geçirilmesi. Rassal değişkenler, sürekli zaman stokastik süreçler, kesikli zaman stokastik süreçler. Stokastik süreçlerin temel özellikleri, poisson süreci ve özellikleri, markov süreçleri, Gürültü mekanizmaları, Gauss, süreçleri, Wiener ve Kalman filtreleri yenilenme kuramı.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EM 502

Mühendislikte Matematiksel Yöntemler

(Zorunlu)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Metrik uzaylar ( metrik uzay tanımı, örnekler, Minkowski, Cauchy- Schwarz eşitsizliği, yakınsaklık ve tamlık kavramları). Banach Uzayı ( normlu uzay tanımı, lineer operatörler, fonksiyoneller ve özellikleri, Banach teoremi). İç çarpım uzayı ( Hilbert uzayı ve iççarpım uzaylarının özellikleri, ortogonal tümleyen ve orthnormal küme ve diziler, eş,ortonormal operatörler. Yaklaşıklık teorisine uygulama, radyal tabanlı ağlar). Diğer uygulamalar, Dinamik sistemlerin kararlılık analizi, optimizasyon teknikleri.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 504

Sistem Kuramı (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Giriş ve Tanımlamalar. Matris Cebirinin Temelleri. Durum Uzayı Eşitliklerinin Çözümü. Durağanlık, Kontroledilebilirlik, Gözlenebilirlik. Giriş-Çıkış Sistemleri ve Kavramları. Giriş-Çıkış Sistemlerinin Durağanlılığı. Geri Beslemeli Durum Uzayı Eşitlikleri. Gözlemciler.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 511

Bilgi Kuramının Temelleri (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Olasılık kuramının üzerinden geçiş, entropi, relatif entropi, karşılıklı bilgi, eşitsizlikler, sonuşurda eşitbölme özelliği (AEP), veri sıkıştırması, kanal kapasitesi, farksal entropi, Gauss kanalı, ağ bilgi kuramı

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 512

Bilgi Tabanlı Sistemler (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Bilgi tabanlı sistemlerin temelleri, bilgi gösterimi, bilgi tabanı yapımı, veri tabanlarına bilgi bütünleştirilmesi, eksik veya belirsiz bilgilerden tümevarım, akıllı karar desteği,  kullanıcı araçları ve arayüzler.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 513

Bilgisayar Ağları (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Ağ yapıları, Lokal ve geniş alan ağları, ağ teknolojileri ve topolojileri, noktadan noktaya ve broadcast ağları, adresleme, ağlar arası yoğunluk, ağ protokolleri, servis kalitesi ve ağ güvenliği.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EM 514

Kuantum Bilgi Bilimine Giriş (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Kuantum mekaniğine giriş, Kuantum devreler ve algoritmalar, Kuantum hata kodları, Kuantum entanglement ve haberleşme, Kuantum benzetilmiş tavlama 

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EM 515

Bilgi Güvenliği (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Veri ve ağ güvenliğine giriş. Kripto sistemler ve simetrik şifreleme/şifre çözme. Sayı teorisine giriş. Gizli anahtarlı kripto sistemler. Açık anahtarlı kripto sistemler ve sayısal(elektronik) imzalar.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 516

Sayısal Haberleşme Kuramı (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Band geçiren işaret ve sistemlerin gösterilimleri, karmaşık  zarf kavramı, eşdeğer alçak geçiren karşılıkları, band geçiren rastlantı süreçlerinin gösterilimleri. İşaret Uzayı Kavramı: Vektörel kanallar. Gram-Schmidt ortonormallleştirme yöntemi, işaret vektörlerinin yeniden elde edilmesi, ilişkili ve uyumlu süzgeçli  alıcılar. Gauss gürültülü kanallarda hata olasılığının hesabı, hata olasılığı için birleşim üst sınırı. Mesaj dizileri için verimli işaretleşme: Zaman - band genişliği - boyut ilişkisi, verimli işaret seçimi. Kanal sığası teoremi. İşaret uzayında  band verimlilikli  kodlama  teknikleri:  Kodlamalı modülasyon, özellikleri, tasarım ölçütleri, başarım analizleri

 

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 517

Yapay Sinir Ağları (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Biyolojik nöronlar ve yapay modelleri, yapay sinir ağı modelleri, ileri beslemeli yapay sinir ağları, yapay sinir ağlarında eğiticili ve eğiticisiz öğrenme yöntemleri, geribeslemeli (dinamik) yapay sinir ağları, Hopfield yapay sinir ağları modeli ve optimizasyon problemlerine uygulanması, hücresel sinir ağları ve görüntü işleme uygulamaları.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 524

Analog Tümleşik Devreler (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

MOS tranzistoru karakterize eden temel bağıntılar. Temel yapıtaşları: Diyot bağlı NMOS tranzistor, NMOS akım aynaları, kuvvetlendirici yapıları, Referans gerilimi üreteçleri. MOS işlemsel kuvvetlendiriciler: CMOS işlemsel kuvvetlendirici, yüksek performanslı işlemsel kuvvetlendiriciler. CMOS geçiş iletkenliği kuvvetlendiricisi, OTA: CMOS OTA tasarımı, basit OTA yapısı, Miller OTA, simetrik CMOS OTA yapısı. CMOS akım taşıyıcı. MOS analog çarpma devreleri. MOS osilatör devreleri: s C osilatörleri, MOS dolup boşalmalı osilatörler, CMOS OTA C osilatörler, akım taşıyıcı RC osilatörleri. Analog işaret işleme: s C süzgeçleri, CMOS OTA C aktif süzgeçleri, akım taşıyıcı ile gerçekleştirilen aktif süzgeç yapıları, Eşikaltı bölgesinde çalışan analog yapı blokları.

 

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 525

Telsiz ve Mobil Ağlar (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Temel olasılık bilgileri, sönümleme, yol kaybı ve gölgeleme etkileri, sönümlemenin türleri, sönümleme kanalları, kanal modelleri, Haberleşmede önemli performans ölçütleri, Kablosuz sistemlerini başarım analizi, çeşitleme kazancı, verici alıcı çeşitleme teknikleri, Tesiz ağların türleri, ağ yapılara, katmanlar, İşbirlikli haberleşme, Dron haberleşmesi, optik haberleşme gibi yeni haberleşme teknikleri.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 526

Haberleşme Sistemleri Mühendisliği (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Olasılık ve rasgele süreçlerin kısa tekrarı; Modern sayısal haberleşme sistemlerinin temelleri ve performans hesapları; Optimum alıcı tasarımı, uyumlu süzgeç ve korelasyon alıcılarının tasarımı; Sinyal tasarımı ve farklı sinyal geometrilerinin hata başarımı; Yayılma, radyo frekans kavramı, link güç hesapları, gürültü modelleri

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 527

Elektronik Harp (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Elektronik harbe giriş, radar sistemlerinin temelleri, EH tehdidi olarak radarlar, elektronik destek tedbirleri, elektronik karşı tedbirler, EH sistemlerinin simulasyonu ve başarım analizleri, EH sistemlerinde yeni eğilimler.

 

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 531

İstatistiksel İşaret İşleme (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Rasgele değişkenler, vektörler ve diziler, durağan rasgele girişli doğrusal sistemlerin analizi, rasgele vektörler için yenilik gösterilimi, AR, MA, ARMA modeller, levinson ve schür algoritmaları, optimum doğrusal süzgeçler, normal denklemlerin çözümü, doğrusal öngörü. optimum doğrusal süzgeçler için algoritma ve yapılar, wiener ve kalman süzgeçleri, işaret modellemesi ve parametrik spektral kestirim.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 533

Optimizasyon Kuramı Ve Uygulamaları

(Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Örneklerle optimizasyon kuramı ve uygulamaları. Sonlu-boyutlu, kısıtlı ve kısıtsız optimizasyon. Kuhn-Tucker kuramı, doğrusal programlama, arama yöntemleri. Tasarım problemlerinin formulasyonu ve bilgisayarla çözümü. Modern optimizasyon yöntemlerine giriş.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 534

Kestirim Teorisi (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Olasılık ve rastgele süreçlerin gözden geçirilmesi, periodogram, Blackman-Tukey izge kestirimi, özyinelemeli izge kestirimi, değişen ortalamalı izge kestirimi, en-az sapma izge kestirimi, ikili ve çoklu izgeler.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 536

Robotiğe Giriş (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Robotların gelişimi, robotik sistemlerin oluşumları, devresel elemanların tanıtılması, matematiksel yapı, tutucu mekanizmalar ve bunların yönlendirilmesi. Robot sistemlerinin hareket yöntemleri. Robot sisteminin işlem planı ve izlenecek yol tanımlanması. Robot dinamik yapısı.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 537

İleri Sayısal Kontrol Sistemleri (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Sayısal kontrol sistemlerinin tanıtılması ve bunlara ait örnekler, Örnekleyici ve sıfırıncı mertebeden tutucunun matematik modeli, Fark denklemleri, z-dönüşü, durum denklemleri, Durum uzay diyagramları ve lineer dönüşümün durum denklemlerine uygulanması, Durum denklemlerinden darbe transfer fonksiyonunun elde edilişi, Fiziksel ve ideal örnekleyiciler, Örneklenmiş sürekli işaretin tekrar elde edilmesi, Örneklenmiş sürekli işaretin tekrar elde edilmesi, Darbe transfer fonksiyonları, Kapalı çevrim sayısal kontrol sistemleri blok diyagramları, PID kontrolörünün darbe transfer fonksiyonu, Kararlılığın incelenmesi, Routh-hurvvitz kararlılık kriteri, Jury kararlılık testi, Köklerin yer eğrisi

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 538

Otonom Robotlar (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Mobil robotlara giriş, farklı hareket mekanizmaları, V-Rep ve Gazebo simülatörleri, mobil robot kinematiği, algılama (algılayıcılar, gösterim, özellik çıkarma), konumlandırma (harita gösterimi, olasılıksal harita tabanlı konumlandırma), planlama, navigasyon, hava robotları, su robotları, çoklu robotlar

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 543

Elektrik Makinelerinin Yapısal Analizi (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Asenkron motorun yapısal analizi, Hız-Tork karakteristiği ve kontrol tekniği. DA/AA Üniversal motorların kıyaslanması ve hız kontrol tekniği. Anahtarlamalı relüktans motoru yapısı, eşdeğer devre ve dinamikleri. Adım motoru endüktans-tork eğrileri ve kontrolü. Servo Motorlar. Fırçasız DA motorları yapısı ve hız kontrol tekniği. Sabit mıknatıslı senkron motor, tasarım ve kontrolü, mıknatıs özellikleri analizi.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 545

Yenilenebilir Enerji Alanında Özel Konular (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Yenilenebilir Enerjinin Tanıtılması. Enerji Ekonomisi Projesi. Güneş Enerjis. Gelgit Enerjisi. Rüzgar Enerjisi. Dalga Enerjisi. Jeotermal Enerji. Hidroelektrik. Enerji Nakli ve Depolanması.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 551

Gömülü Sistemler (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Mimari yaklaşımla sistem tasarımı, Mikrodenetleyiciler, Mikroişlemciler, DSP işlemcileri, RISC mimarisi, Dallanma kestirimi, Cache bellekler, MMU, Sistem hatları, DMA, Süperskaler işlemciler, VLIW, PIC, ICD, Kesmeli programlar, ARM tabanlı sistemler, Zamanlayıcılar, Çevre birimleri, İşletim sistemi temelleri, Semaforlar, Dosya sistemleri, Gömülü Linux, Donanım/yazılım kaynak idaresi, Gömülü sistemler için paralel programlama.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 552

Sayısal Sistem Tasarımı (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Temel VLSI kavramları, ASIC – FPGA – CPU karşılaştırması, Verilog-VHDL dilleri, FPGA üzerinde donanım tasarımı, FPGA çevreselleri arayüz tasarımı, Sistem düzeyinde tasarım, Donanım yazılım birlikte tasarımı, Donanım ile yazılım arası arayüz tasarımı.

 

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 553

Bulanık Mantık ile Modelleme ve Kontrol (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Bulanıklılık kavramı, Klasik ve bulanık mantık., bulanık kümeler, bulanık üyelik fonksiyonları, bulanık kümelerin özellikleri, bulanık kümelerde teorik işlemler, bulanık ilişkiler, belirsizliğin bulanık modeli, Bulanık bağıntıların kesin bağıntılara dönüştürülmesi, durulaştırma. bulanık kural tabanlı sistemler ve bulanık karar verme, bulanık sistemlerin modellenmesi, bulanık kümeleme ve bulanık örüntü tanıma,  bulanık çıkartım sistemlerine sinir ağı yaklaşımı, Bulanık kontrol sistemleri, nöro bulanık sistemler, genetik algoritma tabanlı bulanık sistemler.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 554

Bilgisayarla Görme (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Kameralar ve izdüşümler, öznitelik tespiti ve eşleştirmesi, stereo görme ve çoklu görüntü geometrisi, hareket ve derinlik kestirimi, hareketten yapı ve nesne takibi konularını içermektedir.

 

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 555

Görüntü İşleme (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Resim formülasyonu, Örnekleme ve niceleme, Görüntü biçimlendirme ve ekran, görüntüleme, Görüntü hareket ve modelleme için Geometrik model, Görüntü analizi: Konvolüsyon, 2DFT, Segmentasyon, Geliştirme ve çözünürlük, görüntü sıkıştırma, Kenar algılama.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 556

Örüntü Tanıma (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Temel istatistik bilgisi, Örüntü tanıma kavramı, Önişleme, Öznitelik çıkarma ve boyut düşürme, Sınıflandırma, istatistiksel karar verme kuramı, Bayes sınıflandırıcısı, denetimli öğrenme, parametrik yöntemler, çok değişkenli yöntemler, parametrik olmayan yöntemler, kümeleme, karar ağaçları Başarım değerlendirme ölçütleri.

 

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 561

Biyoelektrik (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Biyoelektrik potansiyeller, iyon kanallarının elektrik devre modeli, aksiyon potansiyelleri, Hodgkin-Huxley modeli, biyopotansiyel elektrotlar, sensörler ve dönüştürücüler, biyoelektrik kuvvetlendiriciler, Biyoelektrik işaretlerin kaydı ve analizi. EKG, EEG ve EMG biyofiziği, klinik EKG ve EEG, Görme biyofiziği ve elektroretinogram (ERG).

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 562

Biyomedikal İşaret İşleme (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Biyolojik işaretlerin türleri, kısıtlamaları ve bilgi içerikleri, analog işaret işlemcileri, veri azaltma planları, veri kaydediciler, dijital bilgisayar arayüzleri, biyomedikal işaretlerin dijital işlenmesi.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 570

Seminer (Zorunlu)

0

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Öğretim üyeleri, misafir konuşmacılar ve lisansüstü öğrencilerin verdiği seminer örnekleri. Güncel elektrik- elektronik mühendisliği konularında literatür araştırması yapılarak konunun belirlenip hazırlanması. Hazırlanan konunun sunulması.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 572

Optoelektronik (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Işığın doğası, temel optik yasalar ve tanımlar. Elektronun kuantum mekaniği. Foton kuantum mekaniği. Elektron ve foton etkileşiminin kuantum mekaniği. Lazer. Yarıiletken bant yapısı. Yarıiletkenlerin elektronik özellikleri. Yarıiletkenlerin optik özellikleri. basit elementlerin enerji düzeyleri, enerji düzeyi hesabı, enerji düzeyi ile ışımanın dalga boyu arasındaki bağlantı, elektrik ile ışık arasındaki geçiş, Yarıiletken karma yapılar. Dalga kılavuzları. Yarıiletken fotodetektörler. Optiksel frekans dönüşümü. LED. Lazer diyotlar., fotoalgılayıcılar, güneş hücreleri, optik fiberler ve türleri, optoelektronik elemanların uygulama devreleri

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 574

Fiberoptik Sistemler (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Fiber ortamında optik yayılım, sinyal zayıflaması, saçılma, dağılma, polarizasyon ve iletimde doğrusal olmayan olaylar. Optik kaynaklar ve algılayıcılar, kaynakların ve algılayıcıların fiber kabloya  bağlanması (coupling) bölüntüleme ve optik bağlayıcılar-konnektörler. Birbiriyle uyumsuz fiber optik haberleşme sistemleri alıcılar ve performansları. Birbiriyle uyumlu heterodyne ve homodyne demodulasyon. Fiber optik yükselticiler, frekans bölmeli çoğullama ve zaman bölmeli çoğullama.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 575

Akım Modlu Analog Devre Tasarımı (Seçmeli)

3

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Giriş. Bipolar ve MOS akım aynaları. Akım-modlu devreler: Transdoğrusallık ilkesi, çarpma ve bölme devreleri, transdoğrusal çapraz-dörtlü devre, minimum ve maksimum bulan devreler, trigonometrik fonksiyon devreleri. Akım-modlu devre blokları: Akım taşıyıcılar, akım izleyicileri, akım-modlu geribesleme kuvvetlendiricileri, akım-modlu işlemsel kuvvetlendiriciler. Dinamik akım aynaları ve bazı uygulamaları. Akım-modlu devre uygulamaları: Akım integratörleri, anahtarlamalı akım süzgeçleri, akım-modlu analog/digital ve digital/analog çeviriciler (ADC, DAC), akım kopyalama devreleri ve uygulamaları.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 580

Yüksek Lisans Tezi (Zorunlu)

0

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Ders aşamasını tamamlayan öğrencilerin, yüksek lisans programını tamamlama süresi içerisinde tezini hazırlayıp, jüri önünde başarıyla savunması.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 590

Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu)

0

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

6. MEZUNİYET KOŞULLARI

Bu programında öğrenim gören öğrencilerin mezun olabilmeleri için,

•           En az 8 ders (24 yerel kredilik)  ve Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ile Yüksek Lisans Tezine kayıt olmaları ve en az 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.

•           Programdaki bir dersten başarılı olabilmeleri için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.

•           Programda öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersi ile Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

6.1. Değerlendirme Yöntemleri:

Sınav (Dönem içi Sınav, Kısa Sınav, Final), Deney, Ödev, Proje

6.2. Alınacak Derece:

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında “Yüksek Mühendis” derecesine sahip olunur.

7. MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI VE ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Elektrik üretimi ve dağıtımı, elektrik motorları, transformatörler, elektronik, mikro elektronik, nano elektronik, haberleşme, kablosuz haberleşme, uydu haberleşmesi, bilgisayar ağları, sinyal işleme, bilgisayar ve yazılım, otomatik kontrol, biyomedikal, ölçü aletleri, robotik, yapay zekâ, mikrodalga, antenler, radar sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren, kamu kurumlarında ve özel sektörde araştırma-geliştirme, üretim, test, kalite kontrol, pazarlama, işletme, bakım onarım gibi çalışma alanlarında iş olanakları vardır.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.