Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

İletişim

Program Koordinatörü: 

Doç. Dr. Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kartal-Cevizli Yerleşkesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

A Blok  Ofis No:A105

Tel: 0 216 280 4104

e-posta: aynur.ozdemir@medeniyet.edu.tr

 1. Program Hakkında

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitime başlamaktadır. Programın süresi, 1 yıl ders aşaması ve 1 yıl tez aşaması olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili, Türkçedir. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans diploması verilir.

 1. Kabul Koşulları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kabul koşulları geçerlidir.

 1. Program Yeterlilikleri
  • Çocuk hemşireliğinin görev, yetki, sorumlulukları ile rol ve işlevlerini bilmek
  • Çocukluk gelişimsel dönem özelliklerini bilmek
  • Çocuk ve aile ile etkili iletişim tekniklerini bilmek ve uygulamalarında kullanabilmek
  • Çocuk ve ailenin bakımını holistik ve aile merkezli yaklaşımlara göre yürütebilmek
  • Çocuk, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi ve korunmasında sorumluluklar alabilmek
  • Sağlık ekibi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilmek
  • Çocuk sağlığı konusunda araştırma ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmek
  • Uygulamalarında mesleki ve etik ilkeleri göz önünde bulundurmak

 1. Ders Veren Öğretim Üyeleri

Program Koordinatörü

Doç. Dr. Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR

Prof. Dr. Fahri OVALI

Prof. Dr. Ayşe OKANLI

Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Cemile SAVCI

5. Ders Planı Tablosu

1. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

HEM-ÇSH 501

Hemşirelikte Temel Kavramlar

3

0

3

7

HEM-ÇSH 505

Çocuklarda Büyüme ve Gelişme

2

0

2

7

HEM-ÇSH 507

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I

3

8

7

7

Seçmeli Ders

2

0

2

7

Seçmeli Ders

2

0

2

7

Seçmeli Ders

2

0

2

7

Toplam

14

8

18

42

2. YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

HEM-ÇSH 508

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-II

3

8

7

7

HEM-ÇSH 503

Bilimsel Araştırma Teknikleri

3

0

3

7

HEM- 506

Seminer

1

2

0

7

Seçmeli Ders

2

0

2

7

Seçmeli Ders

2

0

2

7

Toplam

11

8

14

35

Derslerin Genel Toplamı

25

16

32

77

HEM-ÇSH 517

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

7

HEM-ÇSH 518

Tez Çalışması

0

0

0

56

SEÇİMLİK DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

HEM-ÇSH 502

Hemşirelik ve Etik

2

0

2

7

HEM-ÇSH 504

Sağlık Alanında Uygulamalı İstatistik

3

0

3

7

HEM-ÇSH 506

İletişim Becerileri

2

0

2

7

HEM-ÇSH 512

Yüksek Riskli Aile ve Çocuk

2

0

2

7

HEM-ÇSH 513

Yenidoğan Hemşireliği

2

0

2

7

HEM-ÇSH 514

Çocuk Hemşireliğinde Güncel Konular

2

0

2

7

HEM-ÇSH 515

Çocukta Sağlık Tanılaması

2

0

2

7

Ders İçerikleri Hakkında Bilgi

Hemşirelikte Temel Kavramlar (3-0-3): Hemşireliğin dört temel kavramı, insan, sağlık, çevre, hemşire ve bunların yanı sıra insana özgü diğer kavramları hemşirelik yönünden incelenir. Bu kavramlarla mesleğin gelişimine yönelik analiz yapmasını sağlar.

Çocuklarda Büyüme ve Gelişme (2-0-2): Büyüme-gelişmenin ilkeleri, Büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler, Büyüme ve gelişme ile ilgili kavram ve teoriler: Biyofiziksel, psikososyal teoriler, psikoseksüel teoriler, Büyüme ve gelişme ile ilgili kavram ve teoriler: Ahlaki gelişim teorileri, bilişsel gelişim teorileri, spiritüel teoriler,  Büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi, Sağlam çocuk izlemi, İntrauterin hayatta büyüme ve gelişme,  Yenidoğan döneminde büyüme ve gelişme, Süt çocukluğu döneminde büyüme ve gelişme, Oyun çocukluğu döneminde büyüme ve gelişme, Okul öncesi dönemde büyüme ve gelişme, Okul çocuğu döneminde büyüme ve gelişme, Adölesan dönemde büyüme ve gelişme, Çocukluk dönemi büyüme gelişme bozuklukları, Çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesinde oyunun rolü, Çocukluk döneminde büyüme ve gelişmeyi etkileyen toplumsal kurum ve kuruluşlar.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I (3-8-7): Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Sağlığının Durumu, Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Sağlığını Etkileyen Sağlık Politikalarının İncelenmesi, Çocuk Hemşireliğinin Değişen ve Gelişen Rolü, Pediatri Hemşireliğinin Yasal ve Etik Rolleri, Çocuk Sağlığı ile ilgili Temel Kavramlar (Ağrı, Stres, Ölüm, Yalnızlık, Korku), Çocuk ve Ailesi ile İletişim, Sağlam Çocuk İzlemi, Bağışıklama, Beslenme, Anne sütü ile beslenme/Emzirmenin desteklenmesi, Çocukluk Dönemi Ev Kazaları ve Korunma Önlemleri, Çocukta Hastalık ve Hastaneye Yatma Süreci, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ile İlgili Makale Tartışması.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-II (3-8-7): Çocuklarda sağlık, hastalık ve hastaneye yatma süreci, Çocuğun hastanede ki gereksinimleri: Çocuk, ailesi ve sağlık personeli açısından, Pediatrik tanılama, Çocuk ve ailesi ile iletişim, Pediatrik Acillerde Hemşirelik Yönetimi: Endokrin Aciller - Hipoglisemi - Hiperglisemi - Diyabetik ketoasidoz, Endokrin acillerde hemşirelik bakım ve yönetimi ile ilgili bir vaka analizi, Pediatrik Acillerde Hemşirelik Yönetimi: Kardiyovasküler Aciller - Arrest - Anoksik spell - Hipertansiyon - Kanama ve şok - Diğer özel durumlar, Kardiyovasküler acillerde hemşirelik bakım ve yönetimi ile ilgili bir vaka analizi, Pediatrik Acillerde Hemşirelik Yönetimi: Solunum Acilleri - Yabancı cisim aspirasyonu - Status astmatikus - Diğer özel durumlar, Solunum acillerinde hemşirelik bakım ve yönetimi ile ilgili bir vaka analizi, Pediatrik Acillerde Hemşirelik Yönetimi: Nörolojik aciller - Koma - Konvülsyonlar - Status epileptikus - KİBAS - Diğer özel durumlar, Nörolojik acillerde hemşirelik bakım ve yönetimi ile ilgili bir vaka analizi, Pediatrik Acillerde Hemşirelik Yönetimi: Cerrahi Aciller - Zehirlenmeler - Yanıklar - Akut batın - Diğer özel durumlar, Cerrahi acillerde hemşirelik bakım ve yönetimi ile ilgili bir vaka analizi.

Bilimsel Araştırma Teknikleri (3-0-3): Hemşirelikte araştırma yöntemleri dersi öncelikle bilimsel bir araştırmanın önemini, ilkelerini, yöntemlerini, mesleğe getirilerini, ülkede ve yurt dışında hemşirelikte araştırmaların boyutunu, kanıt temelli uygulamaları kavraması amaçlanır..

Seminer (1-2-0): Güncel çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği konularında öğrencilerin literatür araştırması yapması, konuyu belirleyip hazırlanması ve sunum yapması planlanmaktadır. Böylece öğrencilerin literatüre hakim olmaları, yeni araştırma proje fikirleri oluşturmaları ve başarılı sunum alışkanlığı kazanmaları amaçlanmaktadır.

Uzmanlık Alan Dersi (4-0-0): Dersin amacı öğrencinin kendi seçtiği bir alanda ileri düzey bilgi edinmesini, araştırma tecrübesi elde etmesini ve konu üzerine oluşmuş akademik literatüre katkı yapmaya başlamasını sağlamaktır. Öğrencinin teorik veya deneysel bir alanda, ve ilgisini çeken herhangi bir konudaki o güne ait en son bilgileri öğrenmesi ve ardından ilgili literatüre güncel, orjinal ve faydalı bir katkı yapması beklenmektedir.

Hemşirelik ve Etik (2-0-2): Değerler, inançlar, tutumlar, gereksinimler ve kültür etik karar verme  hemşirelik bakımında etik  hemşirelik araştırmalarında etik - Sağlık ekibi, hasta hakları ve etik - Dünyada ve ülkemizde  etik uygulamaları  konularında farkındalık ve bilgi oluşturur.

Sağlık Alanında Uygulamalı İstatistik (2-0-2): Excel ve SPSS programının genel özellikleri, veri girişi, veri yönetimi, programlar arası veri aktarma, grafik çizimi, çıktı-grafik-tablo düzenleme, temel istatistiksel analizlerin elde edilmesi.

İletişim Becerileri (2-0-2): Temel iletişim ve etkileşim becerilerini geliştirerek, öğrencilerin kişisel ya da mesleki yaşamlarında başarılı ilişkiler yoluyla, üretken, mutlu ve doyumlu olmalarını sağlamak için gerekli ilke, yöntem, teknik ve bilgileri vererek istendik davranış geliştirmelerini sağlamak konusunda bilginin verilmesi.

Yüksek Riskli Aile ve Çocuk (2-0-2): Çocuk, aile ve yüksek riskli aile kavramları, Yüksek riskli aileler ve çocuk üzerine etkileri, Çocukları risk altında ve korunmasız bırakan nedenler: Ülkemizde ve dünyada, Yoksulluk, yoksunluk ve çocuğa yansımaları, Çocuğun yaşatılması ve korunması ile ilgili yasalar ve düzenlemeler, Fiziksel özürlü olan çocuklar, Mental özürlü olan çocuklar, Çocuk istismarı ve ihmali, Sokakta yaşayan çocuklar, Suça itilmiş çocuklar, Çocuk işçiliği, Savaş, afet ve göç - çocuğun yaşama, büyüme-gelişme ve güvenliği üzerine etkileri, Yüksek riskli aile ve çocuk ile ilgili toplumsal kurumlar, Literatür tarama: Yüksek riskli aile ve çocuk ile ilgili ülkemizde ve dünyada yapılan uygulamalar - Hemşirenin yüksek riskli aile ve çocuk ile ilgili rol ve sorumluluklar.

Yenidoğan Hemşireliği (2-0-2): Yenidoğan hemşireliği ile ilgili dernekler ve bilimsel dergiler, Dünyada ve Türkiye’de yenidoğan hemşireliği, Prenatal izlem, Sağlıklı yenidoğanlarda hemşirelik bakımı, Yüksek riskli yenidoğanlarda hemşirelik bakımı, Yenidoğan resüsitasyonu, Normal ve yüksek riskli yenidoğanın beslenmesi, Yenidoğanlarda karşılaşılan etik sorunlar, Yenidoğanda ağrı, Yenidoğanda sık kullanılan bakım modelleri (Aile merkezli bakım, gelişimsel bakım), Yenidoğan hemşireliğinde kanıta dayalı uygulamalar, Yenidoğanda tarama testleri, Yenidoğan ebeveynlerinin taburculuğa hazırlanması, Taburculuk sonrası gelişimsel izlem ve destek.

Çocuk Hemşireliğinde Güncel Konular (2-0-2): Çocuk hemşireliği ile ilgili kuruluşlar ve yayınlar: Ülkemizde ve Dünyada, Çocuk hemşireliğine özgü modeller ve hemşirelik bakımında kullanımı, Çocuk hemşireliğine özgü hemşirelik girişimleri ve kanıta dayalı uygulamalar, Çocuklarda ilaç uygulaması ile ilgili güncel konular, Çocuklarda CPR ve oksijen uygulaması ile ilgili güncel konular, Çocuğa yönelik yapılan invazif girişimler ile ilgili güncel konular, Çocuklarda aşı uygulamaları ile ilgili güncel konular, Çocuğun temel gereksinimlerin karşılanması ile ilgili güncel konular, Çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi ile ilgili güncel konular, Hastanede yatan çocuk ve ailesine bakım ile ilgili güncel konular, Çocuklarda ağrı yönetimi ile ilgili güncel konular, Çocuk hemşireliği ile ilgili diğer güncel konular: Bakım teknolojilerinde yenilikler, eğitim yöntemleri, Çocuk hemşireliğinde güncel konuların ülkemize yansımaları.

Çocukta Sağlık Tanılaması (2-0-2): Çocuk sağlığının tanımlanmasının önemi, Çocuk sağlının tanımlanmasında çocuk hemşiresinin rol ve sorumlulukları, Çocuk sağlığının tanımlanmasında etkili olan faktörler, Çocukta sağlığı tanılamada kullanılan yöntem ve teknikler, Çocuk sağlığının tanımlanmasında etkili olan faktörler, Sağlık tanılamasında yaş gruplarına göre çocuk ve ailesiyle iletişim, Sağlam çocuk tanılama: Ortamı hazırlama, gözlem yapma, çocuk ve ailesinden öykü alma, Sağlam çocuk tanılama: Büyüme ve gelişmeyi değerlendirme, Sağlam çocuk tanılama: Antropometrik ölçümler ve vital bulgular, Sağlam çocuk tanılama: Baş, boyun ve yüzü değerlendirme, Sağlam çocuk tanılama: Göğüs, abdomen ve sırtı değerlendirme, Sağlam çocuk tanılama: Ekstremiteler ve deriyi değerlendirme, Sağlam çocuk tanılama: Anal ve genital bölgeyi değerlendirme, Sağlam çocuk tanılama: Elde edilen verilerin analiz edilmesi, tanılama testlerinin yorumlanması.

 1. Mezuniyet Koşulları

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan mezuniyet koşullarını tamamlamış olmak

 1. İstihdam Olanakları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans derecesini almış hemşireler Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel hastanelerde klinik sorumlusu, yönetici hemşire olarak çalışabilirler. Üniversitelerin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilirler.