Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bilgi ve Belge Yönetimi

İletişim

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Bilgin Aydın

e-mail: bilginaydin34@gmail.com

Tel No: 0216 280 26 10

Program Hakkında

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bilgi ve Belge Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, akademik olarak çok geniş bir alanda çalışma yapma imkânı sunmaktadır. Kütüphaneler, arşivler ve enformasyon merkezlerinin kullandığı tekniklerin değişmesine ve gelişmesine bağlı olarak akademik çalışma alanlarının da zenginleştirilmesi ve özellikle de dijital ve sanal dünyanın ürettiği bilginin düzenlenmesi ve erişilebilir hale getirilmesi, ulaşılması gereken en önemli hedeflerin başında gelmektedir.

Gerek tarihsel arşiv birikiminin zenginliği gerekse büyüyen ekonomik ve sosyal yapısıyla ülkemizde Bilgi ve Belge Yönetimi alanında istihdam edebilecek uzman kadroların yetiştirilmesi, her tür bilgi kaynağını düzenleme ve yararlandırmaya hazır hale getirebilen nitelikli bilgi ve belge yöneticilerinin sahaya kazandırılması programımızın öncelikli amaçlarındandır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Yüksek lisans programında Osmanlı Paleografya ve Diplomatik bilimi alanında araştırmalar ağırlıklı olmak üzere bir program izlenmektedir. Bu çerçevede erken dönem Osmanlı belgelerinden 20. yüzyıl sonuna kadar geçen süreçte Osmanlı bürokrasisinin üretmiş olduğu belge türleri akademik çalışmaların konusunu teşkil etmektedir.

Öğrenciler ilk iki yarıyıl boyunca sekiz ders (biri zorunlu) ve bir seminer dersi almak zorundadır. Bu derslerden ikisi program dışından alınabilmekte ve bunların da biri program koordinatörünün onayıyla İstanbul'daki başka bir üniversiteden alınabilmektedir. Öğrenciler Osmanlı Türkçesine ek olarak, Üniversitemizce sunulan diğer dil kurslarına da katılabilmektedirler. Derslerini tamamlayan öğrencilerin bir akademik yıl içerisinde tezlerini tamamlamaları beklenmektedir.

Kabul Koşulları

  1. Dört yıllık lisans mezunu olmak.
  2. Programa başvuracak adayların Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü mezunu olmaları zorunlu değildir. Alan dışından olan adayların Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Diplomatikası, Arşivcilik ve Kütüphanecilik alanlarına dair temel derslerden oluşan 45 AKTS’lik Bilimsel Hazırlık programını tamamlamaları gerekmektedir.
  3. Adayların ALES’den (EA) 55 puan almaları gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri

1. Bilgi Belge Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilir ve değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilir.

2. Bilgi Belge Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir, Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.

3. Bilgi Belge Yönetimi alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.

4. Bilgi Belge Yönetimi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.

5. Bilgi Belge Yönetimi alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.

6. Bilgi Belge Yönetimi alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.

7. Bilimsel yazım tekniklerini öğrenir.

Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. Bilgin Aydın

Doç. Dr. Alpaslan H. Kuzucuoğlu

Dr. Öğr. Ü. Ekrem Tak

Dr. Öğr. Ü. Didar Bayır

Dr. Öğr. Ü. Akram Nejabati

Müfredat

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BİLİMSEL HAZIRLIK DERS PLANI

Güz Dönemi

Bahar Dönemi

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/ S

T

U

K

AKTS

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/ S

T

U

K

AKTS

BBY513

Osmanlı Türkçesi-I

Z

3

0

3

5

BBY514

Osmanlı Türkçesi-II

Z

3

0

3

5

BBY515

Bilgi Merkezleri Yönetimi

Z

2

0

2

4

BBY516

Bilgi Hizmetleri

Z

2

0

2

4

BBY517

Mesleki Gelişim ve Etik

Z

2

0

2

5

BBY518

Bilgi Politikaları & Mevzuatı

Z

3

0

3

5

BBY519

Osmanlı Diplomatikası-I

Z

2

0

2

4

BBY524

Osmanlı Diplomatikası-II

Z

2

0

2

4

BBY521

İdari Yapılar ve Gelişimi

Z

3

0

3

4

BBY526

Arşiv Belgeleri ve İdari Yapılar

Z

3

0

3

5

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DERS PLANI

GÜZ DÖNEMİ

BAHAR DÖNEMİ

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

K

AKTS

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

K

AKTS

BBY501

Seminer I

Z

3

7

BBY502

Seminer II

Z

3

7

BBY503

Erken Dönem Osmanlı Belgeleri

S

3

7

BBY504

Kültürel Mirasın Yönetimi

S

3

7

BBY505

Bilgi Merkezlerinde Önleyici Koruma

S

3

7

BBY506

Bilgi Kurumlarında Performans Yönetimi

S

3

7

BBY507

Bilgi Kurumlarında Değişim Yönetimi

S

3

7

BBY508

Bilimsel Araştırma Teknikleri

S

3

7

BBY509

Osmanlı Bürokrasisinde Hukuki Belge Türleri I

S

3

7

BBY510

Osmanlı Bürokrasisinde Hukuki Belge Türleri II

S

3

7

BBY511

Osmanlı Bürokrasisinde Yazı Türleri-I

S

3

7

BBY512

Osmanlı Bürokrasisinde Yazı Türleri II

S

3

7

Mezuniyet Koşulları

1. Öğrencinin mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması, Bilimsel Hazırlık dersleri hariç olmak üzere seminer dersi dâhil 70 AKTS’lik derslerini ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekir.

2. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında yetersiz bulunan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, Üniversitelerde Öğretim Görevlisi ya da Araştırma Görevlisi; Arşivler, Kütüphaneler, Müzeler, Üniversiteler gibi çeşitli kamu kurumları ve özel sektör kurumlarında çalışabilirler.