Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Uluslararası Osmanlı Çalışmaları

İletişim

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İsmail Hakkı KADI

e-mail: ismailkadi@gmail.com

    Tel No: 0216 280 26 01

 1. Program Hakkında

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Osmanlı Çalışmaları Doktora Programı, Osmanlı İmparatorluğu'nun Dünya Tarihindeki yerine, modern Türkiye'nin sınırlarının ötesine uzanan çok etnisiteli, çok kültürlü ve çok dinli bir yapı olduğunu dikkate alarak odaklanır ve öğrencilerini Beşeri Bilimler alanında seçkin kariyerlere hazırlamayı hedefler.

Program özellikle Osmanlı mirasını paylaşan ülkeler ve/veya bölgelerden gelen öğrencilere yönelik olup tarihsel süreçlerle ilgili teorilere ve tarih araştırma yöntemlerine özel önem vermektedir. Program ayrıca Osmanlı mirasını paylaşan ülkeler ve/veya bölgelerin siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel tarihi hakkında dersler içermektedir. Bu sayede öğrencilere geldikleri bölgelerin Osmanlı geçmişlerine ilişkin araştırma konularına yönelmeleri teşvik edilmektedir. Öğrencilerin bu araştırmaları için bir taraftan İstanbul'daki Osmanlı arşivlerini, diğer taraftan da kendi yörelerinin kaynaklarını değerlendirmeleri öngörülmektedir. Program, bu sayede, Osmanlı geçmişinin, söz konusu ülke ve bölgelerin Ortaçağın sonlarından yirminci yüzyılın başına kadar süregelen ortak bir tecrübesi olarak ele alınacağı bir entellektüel tartışma ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Bütün bunların bir sonucu olarak, program, bir taraftan ulus devlet merkezli Osmanlı tarihi algısının yapı çözümüne katkıda bulunurken, diğer taraftan, Osmanlı geçmişinin, Osmanlı sonrası devletlerin ulusal anlatılarında daha dengeli ve bilimsel olarak yer almasına katkıda bulunacaktır.

Doktora Öğrencileri ilk iki yarıyıl boyunca sekiz ders (bir zorunlu) ve bir seminer dersi almak zorundadır. Bu derslerden ikisi program dışından alınabilmekte ve bunların da biri program koordinatörünün onayıyla İstanbul'daki başka bir üniversiteden alınabilmektedir. Öğrenciler Osmanlı Türkçesine ek olarak, Üniversitemizce sunulan diğer dil kurslarına da katılabilmektedirler. Derslerini tamamlayan öğrencilerin kapsamlı bir sınav olan yeterlilik sınavını geçmeleri ve daha sonra üç akademik yıl içerisinde tezlerini tamamlamaları beklenmektedir.

 1. Kabul Koşulları

 1. Dört yıllık fakülte ve Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak: Programa başvuracak öğrencilerin Tarih bölümü mezunu olmaları zorunlu olmamakla beraber Tarih Metodolojisi, Osmanlı Tarihi ve Osmanlı Türkçesi derslerini almamış olan öğrencilerin öncelikli olarak bu derslerden oluşan 42 AKTS’lik Bilimsel Hazırlık programını bitirmeleri gerekmektedir.
 2. İngilizce yeterliliği: Programın eğitim dili İngilizce olduğundan öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir. Program başvurularında kabul edilen dil sınavları ve bu sınavlardan alınması gereken asgari notlar şu şekildedir: TOEFL IBT 79; Pearson PTE 71; CPE’den C seviyesi; CAE’den B seviyesi; YDS 75.
 3. Türkçe Yeterliliği: Yabancı uyruklu öğrencilerin TÖMER ya da Yunus Emre Enstitüsü sınavlarından C1 seviyesinde belge almaları gerekmektedir.
 4. ALES: Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu öğrencilerin ALES’den 65 puan almaları gerekmektedir. Lisans veya Yüksek Lisans eğitimini Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girdiklerini belgelemeleri yeterlidir. Türkiye’de herhangi bir eğitim almamış olan yabancı uyruklu öğrenciler ALES sınavından muaftır.
 5. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve eğitimini kendi maddi imkanlarıyla sürdürecek olan yabancı uyruklu öğrencilerin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün (https://enstitu.medeniyet.edu.tr/tr) her yıl açıkladığı takvim çerçevesinde başvurularını Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne yapmaları gerekmektedir.
 6. Programa Türkiye Burslusu olarak katılmak isteyen öğrencilerin ise başvurularını Türkiye Bursları (https://www.turkiyeburslari.gov.tr/) üzerinden belirtilen şartları yerine getirerek yapmaları gerekmektedir.

 1. Program Yeterlilikleri

1. Osmanlı çalışmalarına katkıda bulunan disiplinler arasında ilişki kurar ve bu altyapısını Osmanlı tarihinin değişik yönleri üzerinde yapılacak orijinal çalışmalarda uygular.

2. Osmanlı çalışmalarının araştırma ve inceleme metotlarını bilir ve bunları orjinal bir araştırma alanında uygular.

3. Araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak etkin biçimde ifade edebilir.

4. Osmanlı çalışmalarının araştırma ve inceleme metotlarını kullanarak yeni alanlarda bağımsız bilimsel çalışmalar yapabilir.

5. Güncel gelişmelere Osmanlı tarihi perspektifinden orjinal bakış açıları getirir.

6. Osmanlı tarihine dair vakalara interdisipliner perspektiften orjinal sorgulamalar ve değerlendirmeler getirir.

7. Osmanlı çalışmalarının ilgili alandaki literatürü ve kaynakları bilir ve kritik eder.

8. Sosyal ve beşeri bilimlerde geliştirilen metot ve teknikleri Osmanlı çalışmaları için kullanır.

9. Bilimsel yazım tekniklerini bilir ve kusursuz olarak uygular.

4.  Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu

Prof. Dr. Bilgin Aydın

Prof. Dr. İsmail Hakkı Kadı

Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu

Doç. Dr. M. Mert Sunar

Doç. Dr. Güneş Işıksel

Doç. Dr. Fatih Durgun

Doç. Dr. M. Talha Çiçek

Doç. Dr. Elif Bayraktar Tellan

Doç. Dr. M. Zahit Atçıl

Doç. Dr. Ekrem Tak

Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Bayram

 1. Müfredat

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Planı

I. Dönem (GÜZ)

II. Dönem (BAHAR)

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

HIST 103

Historical Methodology I (İsmail Hakkı KADI)

6

HIST 104

Historical Methodology II (İsmail Hakkı KADI)

6

HIST 201

Ottoman Turkish I (Fatih GÜRCAN)

6

HIST 202

Ottoman Turkish II (Fatih GÜRCAN)

6

HIST 205

Ottoman History I (1300-1600) (Elif BAYRAKTAR TELLAN

6

HIST 206

Ottoman History II (1600-1808) (M. Mert SUNAR)

6

HIST 303

Modernisation in the Middle East I (M. Talha ÇİÇEK)

Toplam

24

Toplam

18

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Uluslararası Osmanlı Çalışmaları

Doktora Programı Ders Planı

I. Dönem (GÜZ)

II. Dönem (BAHAR)

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

IOS 701

Sources and Research Methods in Ottoman Studies (İsmail Hakkı KADI)

7

IOS 702

Seminar in Ottoman History (Elif BAYRAKTAR TELLAN)

4

Seçimlik Ders

7

Seçimlik Ders

7

Seçimlik Ders

7

Seçimlik Ders

7

Seçimlik Ders

7

Seçimlik Ders

7

Seçimlik Ders

7

Toplam

28

Toplam

32

Seçimlik Dersler

I. Dönem (GÜZ)

II. Dönem (BAHAR)

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

Ders Kodu

Ders Adı

AKTS

IOS 703

Readings in Ottoman Intellectual History I (İhsan FAZLIOĞLU)

7

IOS 704

Readings in Ottoman Intellectual History II (İhsan FAZLIOĞLU)

7

IOS 705

Muslim-Christian Relations in the Ottoman Empire (15th-18th centuries) (Elif BAYRAKTAR TELLAN)

7

IOS 706

The Ottoman Mediterranean (Güneş IŞIKSEL)

7

IOS 707

Ottoman Hungary and Evliya Çelebi (Fatih BAYRAM)

7

IOS 708

Ottoman Mevlevihanes: Buildings, Musicians and Poets (Fatih BAYRAM)

7

IOS 709

History of the Janissary Corps (Mehmet Mert SUNAR)

7

IOS 710

Social History of Ottoman Istanbul (Mehmet Mert SUNAR)

7

IOS 711

Ottoman Material Culture: Sources and Studies (Selim KARAHASANOĞLU)

7

IOS 712

The Ottoman Eighteenth Century in a Global Context (Selim KARAHASANOĞLU)

7

IOS 713

Empire and Its Nations: Question of Nationalities in the Late Ottoman Period (M. Talha ÇIÇEK)

7

IOS 714

Ottomans and the Bedouin in the Modern Era (M. Talha ÇİÇEK)

7

IOS 715

Early Modern Ottoman State (M. Zahit ATÇIL)

7

IOS 716

Ottomans, Safavids, Mughals (M. Zahit ATÇIL)

7

IOS 717

Problems of Ottoman Economic History (İsmail Hakkı KADI)

7

IOS 718

Problems of Ottoman Social History (İsmail Hakkı KADI)

7

IOS 719

Elites and Empire in the Ottoman Arab Lands (M. Talha ÇİÇEK)

7

IOS 720

The Ottoman Empire and International Law (Berdal ARAL)

7

IOS 723

Ottoman Documents I (Güneş IŞIKSEL)

7

IOS 722

Contemporary Arab World (M. Talha ÇİÇEK)

7

IOS 724

Ottoman Documents I (Güneş IŞIKSEL)

7
IOS 726

Ottoman Empire and Formation of Modern Europe (Fatih DURGUN)

7

 1. Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezuniyet için Bilimsel Hazırlık dersleri hariç olmak üzere seminer dersi dahil 60 AKTS’lik derslerini (maksimum dört yarıyılda), yeterlilik sınavını ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekir (toplamda maksimum on iki yarıyılda). Program dili İngilizce olduğundan 60 AKTS’lik derslerin tamamı ve tez çalışması İngilizce olarak tamamlanmalıdır. Ders yüklerini tamamlayan öğrenciler kapsamlı bir yeterlilik sınavından geçtikten sonra, doktora tezlerini yazabilirler.

 1. İstihdam Olanakları

Mezunlarımız, Üniversitelerde Öğretim Görevlisi ya da Araştırma Görevlisi;  Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Türk Silahlı Kuvvetleri, Bakanlıklar, Arşivler, Müzeler, Üniversiteler ve Türk Tarih Kurumu gibi kurumlarda uzman olarak çalışabilmektedirler.

Ayrıntılı Bilgi İçin: https://enstitu.medeniyet.edu.tr/en/programs/international-ottoman-studies/general-description-ottoman