Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Türk Dili ve Edebiyatı

İletişim:

Dr. Öğr. Üyesi Neşe IŞIK
02162802681

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı doktora programı; Türk dili ve edebiyatının dil, sanat ve kültür birikimini bilimsel yöntemlerle araştıran, onları mukayese ederek yorumlayan akademisyenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedefe bağlı olarak amaçlarımız şunlardır:

Türk dili ve edebiyatının dünya dil ve edebiyatları içindeki yeri, gelişimi ve eserlerinin değerlendirilmesi için sahasının uzmanı bilim insanlarını yetiştirmek;

Türk dil ve edebiyatının evrensel bilim, kültür ve sanata katkılarını araştırmak;

Türk dili ve edebiyatının Türk tarihi, kültürü ile ilişkisini ortaya koyan çalışmalar yapmak;

Türk edebiyatı ve estetiği üzerine çalışmalar yapmak; bilim dili olarak Türkçenin imkânlarını araştırmak.

Program Yeterlilikleri:
Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlikler:

 1. Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak akademik düzeyde doğru ve etkin kullanma.
 2. Türk dili ve edebiyatına ait bilimsel kuram ve kavramları farklı bir araştırma alanında uygulama.
 3. Türk dili ve edebiyatı alanlarında bilimsel araştırma, tahlil ve değerlendirme yapabilme.
 4. Çalıştığı alanda Türk dili ve edebiyatı metinlerini akademik düzeyde yorumlama, mukayese etme ve değerlendirme.
 5. Türk dili ve edebiyatı alanında bilimsel bir araştırmada bireysel olarak sorumluluk alma, bağımsız çalışma yapma.
 6. Türk dil ve edebiyatına dair bir konuyu bütün yönleriyle ele alma.
 7. Türk dilinin farklı alfabelerle yazılmış metinlerini okuma, anlama, çevriyazıya aktarma, yorumlama ve değerlendirme.
 8. Türk dünyasıyla iletişim kurma, çağdaş Türk lehçelerine dair bilimsel araştırma yapma.
 9. Türk dili ve edebiyatının değerlerini ortaya çıkarma, hayat ve toplumla ilişkisine dair proje ve etkinlikler düzenleme.
 10. Türk dili ve edebiyatı alanında gerekli bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma.
 11. Çalıştığı alanın bilimsel kaynaklarını bilme, değerlendirme ve kullanma.
 12. Türk dili ve edebiyatı ile diğer sosyal bilimler arasında ilişki kurma.

Ders Planı


PROGRAM TÜRÜ: DOKTORA
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/Seçmeli
T+U Kredisi AKTS
1.Yarıyıl
TDE 701 Osmanlı Türkçesi Manzum Metinleri S 3+0 3 6
TDE 703 Klasik Çince I S 3+0 3 6
TDE 705 Dil Biliminde Çağdaş Yöntemler ve Türkçe S 3+0 3 6
TDE 707 Önermeler ve Birleşik Cümleler S 3+0 3 6
TDE 709 Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi S 3+0 3 6
TDE 711 Klasik Edebiyat Bilgisi: Belâgat S 3+0 3 6
TDE 713 Mukayeseli Tercüme Metin Okumaları S 3+0 3 6
TDE 715 Klasik Arapça I S 3+0 3 6
TDE 717 Yeni Türk Edebiyatında Öncü Şahsiyetler S 3+0 3 6
TDE 719 Şiir Çözümleme Yöntemleri S 3+0 3 6
TDE 721 Estetik Doktrinler: Kuram ve Uygulama S 3+0 3 6
TDE 723 Yeni Türk Edebiyatının Kaynakları Olarak Anı ve Mektup S 3+0 3 6
TDE 725 Yeni Türk Edebiyatında Metinlerarası İlişkiler S 3+0 3 6
TDE 727 Yeni Türk Edebiyatının Fikrî Zemini S 3+0 3 6
TDE 729 Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Toplulukları S 3+0 3 6
TDE 731 Roman ve Tarih S 3+0 3 6
TDE 761 Seminer I Z 0+2 0 4
TDE 733 Türkçenin Yayılma Alanları ve Balkan Dillerine Etkisi S 3+0 3 6
TDE 735 Bilimsel Araştırmada Usul ve Etik Z 3+0 3 6
TDE 737 İslam Öncesi Eski Uygur Edebiyatı S 3+0 3 6
TDE 737 Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidentalizm S 3+0 3 6PROGRAM TÜRÜ: DOKTORA
Dersin KoduDersin Adı Zorunlu/Seçimlik
T+U Kredisi AKTS
2.Yarıyıl
TDE 702 Osmanlı Türkçesi Mensur Metinleri S 3+0 3 6
TDE 704 Klasik Çince II S 3+0 3 6
TDE 706 Mukayeseli Anlam Bilimi ve Pragmatik S 3+0 3 6
TDE 708 Yazının Tarihi ve Osmanlı Paleografyası S 3+0 3 6
TDE 710 Klasik Türk Edebiyatında Mazmun S 3+0 3 6
TDE 712 Klasik Türk Edebiyatında Metin Şerhi S 3+0 3 6
TDE 714 Klasik Türk Edebiyatında Mensur Metin İncelemeleri S 3+0 3 6
TDE 716 Klasik Arapça II S 3+0 3 6
TDE 718 Roman Metodolojisi S 3+0 3 6
TDE 720 Yeni Türk Edebiyatında Metin Yorumlama S 3+0 3 6
TDE 722 Yeni Türk Edebiyatında Şiir Manifestoları S 3+0 3 6
TDE 724 1980 Sonrası Türk Şiiri İncelemeleri S 3+0 3 6
TDE 726 Edebiyat ve Sinema S 3+0 3 6
TDE 728 Yeni Türk Edebiyatında Kısa Hikâye: Tarihçe ve Örnek Çözümlemeler S 3+0 3 6
TDE 730 Yeni Türk Edebiyatında Hiciv ve Mizah S 3+0 3 6
TDE 732 Yeni Türk Edebiyatında Öncü Eserler S 3+0 3 6
TDE 760 Seminer Z 0+2 0 4
TDE 734 Eski Türkçede Söz Yapımı S 3+0 3 6

PROGRAM TÜRÜ: DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/Seçmeli
T+U Kredisi AKTS
1.Yarıyıl
TDE 813 Osmanlı Türkçesi I Z 3+0 3 6
TDE 819 Türkiye Türkçesi Grameri I S 3+0 3 6
TDE 811 Türk Dili Tarihi I S 3+0 3 6
TDE 815 Klasik Türk Edebiyatına Giriş I S 3+0 3 6
TDE 817 Yeni Türk Edebiyatında Poetik Metinler S 3+0 3 6

PROGRAM TÜRÜ: DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK
Dersin Kodu Dersin Adı Zorunlu/Seçmeli
T+U Kredisi AKTS
2.Yarıyıl
TDE 814 Osmanlı Türkçesi II Z 3+0 3 6
TDE 812 Türkiye Türkçesi Grameri II S 3+0 3 6
TDE 820 Metin Çözümleme Yöntemleri S 3+0 3 6
TDE 816 Türk Dili Tarihi II S 3+0 3 6
TDE 818 Klasik Türk Edebiyatına Giriş II S 3+0 3 6

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA PROGRAMI

Açılacak Dersler ve Görevlendirilen Öğretim Üyeleri Tablosu

DERSİN KODU

DERSİN ADI

KREDİ

AKTS KREDİ

ZOR. /

SEÇ.

DERSİ VERECEK

ÖĞRETİM ÜYESİ

TDE 750

Seminer

0

7

Z

Doç. Dr. Ahmet KOÇAK

TDE 742

Tarihî Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Yapı Bilgisi

3

7

S

Dr. Öğr. Üyesi Betül ÖZBAY

TDE 740

Eski Türkçe Semineri

3

7

S

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AYDEMİR

TDE 706

Mukayeseli Anlam Bilimi ve Pragmatik

3

7

S

Doç. Dr. Ahmet Şefik ŞENLİK

TDE 710

Klasik Türk Edebiyatında Mazmun

3

7

S

Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER

Klasik Türk Edebiyatında Mensur Metin İncelemeleri

3

7

S

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

Klasik Türk Şiirinde Yönelişler 

3

7

S

Dr. Öğr. Üyesi Güler DOĞAN AVERBEK

TDE 722

Yeni Türk Edebiyatında Şiir Manifestoları

3

7

S

Prof. Dr. Ahmet Cüneyt ISSI

TDE 728

Yeni Türk Edebiyatında Kısa Hikâye: Tarihçe ve Örnek Çözümlemeler

3

7

S

Doç. Dr. Ahmet KOÇAK

TDE 718

Roman Metodolojisi

3

7

S

Prof. Dr. Secaattin TURAL

TDE 720

Yeni Türk Edebiyatında Metin Yorumlama

3

7

S

Prof. Dr. Muharrem DAYANÇ

TDE 737

Yeni Türk Edebiyatında Oryantalizm ve Oksidentalizm

3

7

S

Doç. Dr. Turgay ANAR

TDE 744

Terim Bilimi Yöntem ve Uygulamaları

3

7

S

Dr. Öğr. Üyesi Şermin KALAFAT

Kabul Koşulları

Dört yıllık fakülte ve Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak: Programa başvuracak öğrencilerde Türk Dii ve Edebiyatı bölümü mezunu olma şartı aranmamaktadır. Ancak farklı bölüm mezunu olan öğrenciler Bilimsel Hazırlık kapsamında gerekli  görülen dersleri  almalıdırlar.

İngilizce yeterliliği: YDS: 60

ALES: 70 (SÖZ.EA)

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin mezun olabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması, toplamda en az 240 AKTS’ye ulaşacak şekilde derslerini, seminer dersi  ve yeterlilik sınavıyla tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekir.

İstihdam Olanakları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciye “Edebiyat Doktoru” unvanı verilir ve bu unvanla Öğretim Üyeliğine ilk adımı atma, Doçentlik sürecine başlama ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurma hakkı kazanılır.

Programı başarıyla bitirenler arşivlerde, kütüphanelerde, Kültür Bakanlığında, TRT’de görev alabilir; yükseköğretim kurumlarında “okutman” olarak çalışabilirler. Gerekli eğitim programını tamamlayarak öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda “öğretmen” olabilirler. İlgi ve kabiliyetleri doğrultusunda, gazete, dergi ve yayınevlerinde “redaktörlük”, “editörlük” gibi çeşitli görevler üstlenebilir, reklamcılık başta olmak üzere bünyesinde “yaratıcı yazarlık” alanı bulunan bütün sektörlerde çalışabilirler. Mezunların çoğu eğitici görev yapmakta olup, dileyenlerin bir kısmı yukarıda zikredilen farklı sahalarda da iş bulma olanağına sahiptir. Doktora eğitimini tamamlayanlar üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam edebilirler.