Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Turizm İşletmeciliği

 1. Program Hakkında

Turizm İşletmeciliği Doktora Programı, turizm işletmeciliği alanında analitik düşünebilen, kendi başına disiplinler arası güncel, özgün ve nitelikli araştırmalar yapabilen, yenilikçi ders planları geliştirebilen, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, sorunlara alternatif çözümler üretebilen, akademik ve sektörel paydaşlarla sağlıklı iletişim kurabilen ve projeler geliştirebilen, düşüncesini anlaşılır bir kurguyla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen, çok yönlü bir bakışla savunabilen, mesleki ve toplumsal etik kurallara bağlı akademisyen ve yönetici adayları yetiştirmektedir.

 1. Kabul Koşulları

Turizm İşletmeciliği Doktora Programına başvurabilmek için şu şartları taşımak gerekmektedir: 1) Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, 2) Lisans veya Yüksek Lisans derecelerinden en az birini turizm alanından almış olmak, 3) ALES sınavından en az 70 eşit ağırlık puanı almış olmak, 4) Yabancı dil sınavından en az 55 puan almış olmak.

Her adayın nihai puanı ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %20’si ve doktora giriş sınavının %30’u alınıp toplanarak hesaplanır. Adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve başvuru koşullarında belirtilen belgelerle birlikte ilgili Enstitüye, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora yapmak istediklerini belirten dilekçe ile başvurmak zorundadırlar. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmeleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan giriş sınavları sonucu gerçekleştirilir. Programa öğrenci kabul işlemleri Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür.

3) Başvurularda Gerekli Belgeler

Adaylar başvurularını çevrimiçi yaparlar. Başvuru için istenen belgeler ilanlarda belirtilmektedir. Başvurularda herhangi bir ücret alınmaz.

 1. Program Yeterlilikleri

 • Turizm işletmeciliği alanında ve ilgili disiplinlerde sahip olduğu bilgiyi uzmanlık düzeyinde geliştirir ve uygular.
 • Uygun araştırma yöntemlerini kullanarak turizm işletmeciliği ve yönetimi alanı ile ilgili konu ve sorunlara yönelik araştırmalar ve projeler planlar, gerçekleştirir ve sonuçları açık ve kolay anlaşılır bir şekilde sözlü veya yazılı olarak sunar.
 • Sürdürülebilir turizm gelişimini, makro ve mikro turizm politikalarını değerlendirebilir.
 • Alanındaki bilimsel çalışmaların oluşturduğu literatürü bilir, güncel eğilimleri ve gelişmeleri izleyebilir ve değişimlere uyum sağlayabilir.
 • Turizm işletmeciliği alanında ileri düzeyde kavramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahip olarak, bu bilgileri bilimsel yöntem çerçevesinde sınıflandırır, analiz eder ve değerlendirir.
 • Makro ve mikro işletme çevresindeki gelişmeleri ve eğilimleri izler, iş fırsatlarını tespit eder ve bu fırsatlardan yararlanma yöntemleri geliştirir.
 • Turizm işletmeciliği alanında çalışan akademisyenler, araştırma kuruluşları ve sektörel paydaşlar ile veriye ulaşma ya da bilgi paylaşımı amacıyla iletişimde olur.
 • Turizm işletmeciliği alanındaki yasal düzenlemeler, meslek standartları ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibi olur.
 • Etkin yönetim becerisi kazanarak işletmelerin ve projelerin gerçekleştirilmesinde gerekli planlama, koordinasyon ve kontrol faaliyetlerini yürütür.
 • Yasal, etik ve mesleki ilkeleri özümseyerek aldığı kararlarda ve uygulamalarında toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur.
 • Yenilikçi fikirler üretme, yenilikçi fikirlerin üretilmesini teşvik etme ve bu fikirleri uygulama becerisine sahip olur.

 1. Ders Veren Öğretim Üyelerinin İsim Listesi

 • Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN
 • Doç. Dr. Semra AKTAŞ POLAT
 • Doç. Dr. Ender DEMİR
 • Doç.Dr. Bilal ÇANKIR
 • Dr. Öğr. Ü. Ahmet VATAN
 • Dr. Öğr. Ü. Serkan POLAT
 • Dr. Öğr. Ü. M. Fevzi ESEN (Sağlık Bilimleri Üniversitesi)

 1. Müfredat

I. YARIYIL (GÜZ)

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

U

Kredi

AKTS

TİŞ 701

İleri Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7

TİŞ xxx

Seçimlik Ders  I

3

0

3

7

TİŞ xxx

Seçimlik Ders  II

3

0

3

7

TİŞ xxx

Seçimlik Ders III

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

9

28

II. YARIYIL BAHAR

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

U

Kredi

AKTS

TİŞ 702

Seminer

1

2

2

4

TİŞ 704

İstatistiksel Veri Analizi

3

0

3

7

TİŞ xxx

Seçimlik Ders  IV

3

0

3

7

TİŞ xxx

Seçimlik Ders  V

3

0

3

7

TİŞ xxx

Seçimlik Ders  VI

3

0

3

7

TOPLAM

10

2

11

32

İKİ DÖNEM DERS TOPLAMI

60

SEÇİMLİK DERSLER:

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

Kredi

AKTS

I. YARIYIL (GÜZ)

TİŞ 703

Bilim Felsefesi

3

0

3

7

TİŞ 705

Turizm İşletmelerinde Finansal Analizler

3

0

3

7

TİŞ 707

Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

3

0

3

7

TİŞ 709

Konaklama İşletmeleri Yönetimi

3

0

3

7

TİŞ 711

Turizm Politikası ve Planlaması

3

0

3

7

TİŞ 713

Sürdürülebilir Turizm Yönetimi

3

0

3

7

TİŞ 715

Turizmde Makro ve Mikro İktisadi Analizler

3

0

3

7

TİŞ 717

Turist Psikolojisi

3

0

3

7

TİŞ 719

Turizmde E-Ticaret

3

0

3

7

TİŞ 721

Turizm İşletmelerinde Yönetim Muhasebesi

3

0

3

7

TİŞ  723

Turizmde Güncel Konular

3

0

3

7

II. YARIYIL (BAHAR)

TİŞ 706

Turizm Pazarlaması

3

0

3

7

TİŞ 708

Yiyecek ve İçecek İşletmeleri Yönetimi

3

0

3

7

TİŞ 710

Turizmde Proje Yönetimi

3

0

3

7

TİŞ 712

Turizmde Yenilik ve Kalite Yönetimi

3

0

3

7

TİŞ 714

Turizm Antropolojisi

3

0

3

7

TİŞ 716

Turizmde Varış Yeri Yönetimi

3

0

3

7

TİŞ 718

Turizm İşletmelerinde Operasyon Yönetimi

3

0

3

7

TİŞ 720

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

3

0

3

7

TİŞ 722

Turizm İşletmelerinde Maliyet Kontrol Sistemleri

3

0

3

7

Dersin

Kodu

Dersin Adı

T

U

Kredi

AKTS

TİŞ 760

Doktora Yeterlik Sınavı

0

0

0

30

TİŞ 770

Doktora Tez Önerisi

0

0

0

30

TİŞ 780

Doktora Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

30

TİŞ 790

Doktora Tezi 

0

0

0

90

TOPLAM

0

0

0

180

GENEL TOPLAM

0

0

0

240

     7.Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini ve uzmanlık alan dersini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin 240 AKTS kredisini sağlaması ve tezini başarıyla bitirmiş olması gerekmektedir.

 1. İstihdam Olanakları

Program mezunları, alanıyla ilgili üniversitelerde kabul şartlarını yerine getirdikleri takdirde öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler turizm fakülteleri, turizm ile ilgili yüksekokullar ve meslek yüksekokullarında öğretim elemanı veya öğretim üyesi olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca mezunlar konaklama işletmelerinde (otel, motel, pansiyon, tatil köyleri) restaurantlarda, A, B ve C grubu seyahat acentalarında, tur operatörlerinde, turizm danışma bürolarında, çeşitli ulaştırma şirketlerinde, fuar ve organizasyon şirketlerinde üst düzey yönetici olarak görev alabilmektedirler.