Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tıp Hukuku

TIP HUKUKU DOKTORA PROGRAMI

1. Tıp Hukuku Doktora Programı ve Amacı

Tıp Hukuku ülkemizde gelişmekte olan ve son zamanlarda gittikçe artan bir şekilde hem kamuoyunun hem de hekim ve hukukçuların gündemini meşgul etmekte olan bir hukuk dalıdır. Ülkemizde 200.000’i aşkın sağlık personelinin uyguladığı tıbbi müdahaleler nedeniyle hukuksal sorumluluğun ele alındığı bu alan, aynı zamanda interdisipliner bir bilim dalıdır.  Tıp Hukukunun uygulamadaki önemine rağmen alanda uzmanlaşmış  yeterli hukukçunun bulunmayışı ciddi sorunlara sebep olmaktadır. Ayrıca sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülüklerini bilmesi ve kendilerini ilgilendiren temel hükümler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda programımızda hukukun temel alanlarından bilgi verilerek hasta yararı ile toplum yararının korunması arasındaki dengenin sağlanması konusunda kişilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede programda: hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının idari, cezai ve hukuki sorumlulukları, hasta hakları, adli tıp, zorunlu mali sigorta sistemi, sosyal güvenlik sistemi, etik ilkelerin yanı sıra hukuk ve tıp kavramlarına ilişkin çok yönlü dersler yer almaktadır.

2.   Kabul Koşulları

Hukuk alanında herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olan adaylar programımıza başvurabilmektedirler.

Enstitümüz yönetmelikleri uyarınca başvurularda ALES (SÖZ/EA/SAY: 70) ve yabancı dil puanı (60) istenmektedir.

3. Program Yeterlilikleri

Programın sonunda öğrenciler belirtilen yetkinliklere ve Tıp Hukuku alanında uzmanlık bilgisine sahip olacaktırlar:

  1. Tıp Hukuku alanında araştırma yapma ve bilgiye erişme yeteneği kazanır.
  2. Tıp Hukuku alanında bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve geniş kitlelere aktarma yeteneği kazanır.
  3. Tıp Hukuku alanında evrensel kavramları öğrenir.
  4. Tıp Hukuku alanında stratejik düşünme yeteneğine sahip olur.
  5. Tıp Hukuku alanında ulusal ve uluslararası literatür hakkında bilgiye sahip olur. 
  6. Tıp Hukuku alanında temel kavramlar ve terminoloji hakkında bilgi sahibi olur.
  7. Tıp Hukuku alanında özgün çalışmalar yapar ve bu çalışmalarıyla alana katkı sağlar.
  8. Bilimsel yazım tekniklerini öğrenir.
  9. Tıp Hukuku alanına katkıda bulunan disiplinler arasında ilişki kurarak Tıp Hukukunun değişik yönleri hakkında bilimsel çalışmalarda bulunur.

4. Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Prof. Dr. İbrahim Subaşı

Prof. Dr. Nur Zeliha Kaman

Prof. Dr. Fulya İlçin Gönenç

Prof. Dr. Ümit Gezder

Prof. Dr. Tunç Kutoğlu

Prof. Dr. Fahri Ovalı

Doç. Dr. Hacı Kara

Doç. Dr. Tülay Yıldırım Mat

Doç. Dr. Murat Tümay

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu Akbaba

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Arıkan

Dr. Öğr. Üyesi Derya Tekin

Dr. Öğr. Üyesi Halil Altındağ

Ögr. Gör. Dr. Melike Şentürk

Ögr. Gör. Dr. Şerafettin Ekici

5. Program

Program kapsamında sunulacak olan dersler:

a. I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

DERSİN ADI

KREDİ

AKTS KREDİ

ZOR. /

SEÇ.

Sosyal Hukukta Güncel Gelişmeler

3

7

SEÇ

Uygulamada Tıp Hukuku Sorunları

3

7

SEÇ

Mali Sorumluluk Sigortası I

3

7

SEÇ

Karşılaştırmalı Tıp Hukuku

3

7

SEÇ

Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması

3

7

SEÇ

İlaç Hukukunun Sınai Mülkiyet Boyutu

3

7

SEÇ

b. II. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

DERSİN ADI

KREDİ

AKTS KREDİ

ZOR. /

SEÇ.

Tıp Hukukuna Giriş*

3

7

ZOR

Seminer Dersi

0

4

ZOR

Sosyal Güvenlik Hakkı ve Uygulanması

3

7

SEÇ

Türk Tazminat Hukukuna Giriş/Türk Sorumluluk Hukuku

3

7

SEÇ

Vaka Çalışması

3

7

SEÇ

Tıp Ceza Hukuku

3

7

SEÇ

Sağlık Hizmetlerinden Dolayı Devletin ve Devlet Kurumlarının Sorumluluğu

3

7

SEÇ

Tıp Hukukunun Güncel Sorunları

3

7

SEÇ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Tıp Hukuku

3

7

SEÇ

Üreme Tıbbı Tekniklerinin Karşılaştırmalı Hukukta Analizi

3

7

SEÇ

*Tıp Hukukuna giriş dersi sadece kamu veya özel hukuk yüksek lisansı olan öğrenciler için zorunludur.

6. Mezuniyet Koşulları

Bölümümüzden mezun olabilmek için Enstitümüzün mevcut yönetmeliği uyarınca toplam 24 ulusal kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla 8 adet ders ve seminer dersi alınması gerekmektedir. Programımızda açılan derslerin listesi yukarıda sunulmuştur.

Program kapsamında 2 dönem ders alınmakta olup ders döneminden sonra yeterlik sınavının başarılı geçilmesinin ardından özgün bir tez hazırlanarak jüri önünde başarılı bir şekilde savunulması gerekmektedir.

Not: Bu programa kayıt yaptıran hukuk mezunu olmayan öğrencilerin, bir dönem hazırlık sınıfı okuyarak hukuk fakültesinden ders tamamlama yapmaları gerekmektedir (Borçlar Hukuku Genel Hükümler I; Ceza Hukuku Genel Hükümler I ve İdari Yargılama Hukuku).

7. İstihdam Olanakları

Program son yıllarda pek çok yeni hukuki düzenleme yapılmış olan bu alanda uzman ve akademisyen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda mezunlarımızın üniversitelerde akademisyen ve ilgili kurumlarda uzman olarak çalışması mümkündür.

8. İletişim

Prof. Dr. Nur Zeliha KAMAN

nur.kaman@medeniyet.edu.tr

Arş. Gör. Şura Nur Pelit

Tel: 0216-280 2425

surapelit@gmail.com