Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tıbbi Biyokimya

İletişim

Prof. Dr. Mustafa Baki ÇEKMEN (Tıbbi Biyokimya ABD Başkanı)

mustafa.cekmen@medeniyet.edu.tr

Dekanlık/Tıp Fakültesi (Kuzey Yerleşkesi) D blok

Ünalan Mah. Ünalan Sok.

D-100 Karayolu yanyol

34700 Üsküdar / İstanbul

Tel: 0216 2803333-4066

1.            Tıbbi Biyokimya Doktora Programı

Dünyamız canlıların birbirleriyle etkileşim içinde olduğu bir platformdur. Bu etkileşim birçok bilim dalı tarafından incelenmektedir. Bu incelemelerin bir kısmı makroskobik, bir kısmı ise mikroskobik düzeydedir. Biyokimya, mikroskobik ve moleküler düzeyde inceleme yapan; canlılığın ve sağlıklı yaşamın sürdürülmesi ile ilgili tüm biyokimyasal reaksiyonları inceleyen bilim dalıdır. Tıbbın en geniş uygulama alanına sahiptir. Sağlıklı yaşamın sürdürülmesi, hastalıkların anlaşılması ve tedavi edilmesi iyi bir biyokimya bilgisi ve uygulamasını gerektirir. Bu nedenle biyokimya başta hastalıkların tanınması ve tedavisinin takibi olmak üzere tıp, biyoteknoloji, biyomühendislik gibi alanlarda çok önemli yer tutar. Sağlıklı olmayı tanımlamak, hastalıkların takibini yapmak, tanı ve tedavi amaçlı kimyasallar ve analiz sistemleri oluşturmak biyokimyadan ayrı düşünülemez.

Tıbbi Biyokimya Doktora eğitimi, akademik hedefli ve öğrendiklerini daha sonra öğretmek için kullanacak bilim adamları yetiştirmek amacı ile yapılmaktadır. İyi bir tıbbi biyokimya akademisyeni olmak için bu eğitim gereklidir. Eğitim sürecinde temel biyokimya derslerini takiben sağlıkta ve hastalıkta, çeşitli vücut sıvıları ve doku örneklerinin alınma ve saklanma koşulları, analiz süreçleri ile ilgili bilgiler öğrenilir. Bu amaçlı biyokimyasal çalışmalarda kullanılacak teknolojilerin çalışma prensipleri, ilgili cihazlar, cihazların kalibrasyonu, optimum şartlarda çalışmasının öğrenilmesi, çalışılacak numulerinin bu sistemlerde analiz edilecek şekilde hazırlanmasını kavranır. Tıbbi Biyokimya Doktora eğitiminin amacı; çağımızda büyük hızla ilerleyen bilim ve biyoteknoloji üretimine, gelişmesine ve uygulamasına katkı sağlayacak ve eğitim verecek bireyleri hazırlamak ve desteklemektir.

Tıbbi Biyokimya Doktora programı ilk öğrencilerini 2018-2019 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılında almış olup, henüz mezun vermemiştir. Anabilim Dalımızda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri 2 profesör, 2 doçent ve 2 doktor öğretim üyesi tarafından devam ettirilmektedir. Öğretim Dili Türkçe´dir. Program, Tıbbi Biyokimya alanı ile ilgili zorunlu dersler ile seçmeli dersler içermektedir. İlk dört yarıyılda alan ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler;  yeterlilik sonrasında ilgili tez çalışması yürütülmektedir.

2.         Kabul Koşulları

Tıp Fakültesi lisans diplomasına veya Tıbbi Biyokimya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olma şartı aranacaktır. Ayrıca İstanbul Medeniyet Üniversitesi lisansüstü yönetmeliğinin belirlediği asgari koşullara göz önünde bulundurularak başvurduğu puan türünde ALES’ten 70 standart puandan az olmamak üzere ve yabacı dil puanının da en az 60 puan olması aranır. Ales puanlarının %50’si, Lisans Not ortalamalarının %20’si ve Bilimsel Mülakatın %30’u alınarak değerlendirme yapılır. En az 65 ve üzeri puan alanlar kontenjanlara göre en yüksek puandan itibaren sıralama yapılarak kabul edilir

3.            Program Yeterlilikleri

1

Tıbbi Biyokimya doktora öğrencisi eğitiminin sonunda hücre yapısı ve enerji üretimine dair yolaklara ve bunlara ilişkin bozuklukları kavrar

2

Canlı organizmalarda sağlıkta ve patolojik durumlarda meydana gelen biyokimyasal olayları, metabolizmadaki anabolik ve katabolik süreçleri molekül düzeyinde tanımlar

3

Tanı, tedavi ve takip amacı ile tıbbi laboratuvarlarda kullanılan temel analitik tekniklerin işleyiş prensipleri ve kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olur

4

Araştırma laboratuvarlarındaki temel kuralları, çalışma prrensiplerini öğrenir ve laboratuvar güvenliği ile ilgili konuları kavramış olur

5

Tek hücreli ve çok hücreli canlıların temel biyokimyasal metabolizmalarının eğitimini aldıktan sonra esas olarak insan organizmasındaki sistemleri, doku organları ve bunları oluşturan hücreleri biyokimyasal açıdan değerlendirir; İlaveten hücre içerisindeki metabolik proseslerin biyokimyasal eksende nasıl oluştuğunu tanımlar.

6

Hücrelerin birbiri ile nasıl haberleştiğini, bu amaçla kullanılan hormon ve diğer kimyasalların yapısı,  sinyal iletimi, endokrin sistemin işleyiş ve düzenlenme mekanizmaları öğrenir,

7

Karbonhidrat, lipit ve protein metabolizmasıyla birlikte bu molekülleri ve bu moleküllerin kompleks yapılarını ve insanın normal ve hastalıklı durumları ile ilişkisini ayırt eder 

8

Nükleik asidlerin yapı ve işlevleri, DNA organizasyonu, replikasyon ve tamir mekanizmaları, RNA sentezi, işlemlenme ve modifikasyonu, protein sentezi, genetik kod, gen ekspresyonunun düzenlenmesi, moleküler genetik , rekombinant DNA ve genom teknolojileri konusunda ayrıntılı bilgi ve beceri sahibi olur

9

Pratik ve teorik bilgi ve beceri birikimini kullanarak, çeşitli araştırma konularında kendi başına tez yapabilecek ya da bir projede görev alabilecek düzeye erişmeli. Disiplin içi ve disiplinlerarası takım çalışması yapabilmeli.

10

Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak bilgi ve görüşlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilen

11

Bu eğitimi tamamlayacak olan bir doktor(phD) adayından,  bir araştırma projesi hazırlaması ve bunu destekleyecek birim ve kurumlarla iletişim sağlaması, projenin yürütülmesini organize etmesi ve bu amaçla multidisipliner ve ilgili araştırmacılarla koordineli çalışma becerisine sahip olması beklenir.

4.         Ders Veren Öğretim Üyelerinin İsim Listesi

Prof. Dr. Mustafa Baki ÇEKMEN (Tıbbi Biyokimya ABD Başkanı)

Prof. Dr. Ferruh Kemal İŞMAN (Tıbbi Biyokimya ABD Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hayriye ERMAN (Tıbbi Biyokimya ABD Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Berna DEMİRCAN TAN (Tıbbi Biyoloji ABD Öğretim Üyesi)

Doç. Dr. Berna TERZİOĞLU BEBİTOĞLU (Tıbbi Farmakoloji ABD Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu YÜCEL (Tıbbi Biyoloji ABD Öğretim Üyesi)

5. Program kapsamında sunulacak olan dersler

1. YARIYIL GÜZ DÖNEMİ

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

TBK 701

İleri Karbonhidrat Biyokimyası

3

1

4

7

TBK 703

İleri Nükleik Asit Biyokimyası

2

2

4

7

TBK 705

İleri Protein Biyokimyası

2

2

4

7

TBK 751

Seminer-I

1

1

-

4

TBK…

Seçmeli Ders

4

7

TBK…

Secmeli Ders

4

7

TOPLAM

8

6

20

39

2. YARIYIL BAHAR DÖNEMİ

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

TBK 750

Seminer II

1

2

-

4

TBK 700

Bilimsel Araştırma Teknikleri

2

2

4

7

TBK…

Seçmeli Ders

4

7

TBK…

Secmeli Ders

4

7

TBK…

Secmeli Ders

4

7

TOPLAM

3

3

16

32

SEÇİMLİK DERSLER 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

TBK 707

Klinik biyokimya-I

2

2

4

7

TBK 709

Endokrin Sistem biyokimyası

2

1

4

7

TBK 711

İleri Hücre Biyolojisi-I

3

-

4

7

TBK 713

Ekstrasellüler Matriks ve Kemik Biyokimyası

2

-

4

7

TBK 715

Sinir Sistemi Biyokimyası

2

2

4

7

TBK 717

Serbest Radikaller Ve Antioksidan Sistem

3

-

4

7

TBK 719

Hücre Genom Düzenlenmesi

3

1

4

7

TBK 721

Moleküler Yöntemler

2

2

4

7

TBK 723

Beslenme Biyokimyası

3

-

4

7

TBK 725

İleri Biyoorganik Kimya

3

-

4

7

TBK 727

Biyoinformatiğe giriş

3

1

4

7

TBK 729

Literatür İnceleme ve Makale Yazım Teknikleri

2

2

4

7

TBK 731

Vitamin ve Eser Elementler

2

-

4

7

TBK 733

Sinyal İleti Yolakları

2

-

4

7

TOPLAM

34

10

56

98

SEÇİMLİK DERSLER 2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

TBK 702

Enzim kimyası ve  kinetiği

2

-

4

7

TBK 704

Hücre kültürü ve teknikleri

2

2

4

7

TBK 706

İleri Hücre Biyolojisi- II

2

2

4

7

TBK 708

Biyolojik Kaskat Sistemleri

2

2

4

7

TBK 710

Proteomik

2

2

4

7

TBK 712

Biyoistatistik

3

2

4

7

TBK 714

Lipid ve Kolesterol Biyokimyası

3

-

4

7

TBK 716

Kanser Biyokimyası

2

1

4

7

TBK 718

İmmun Sistem Biyokimyası ve İmmunassayler

2

1

4

7

TBK 720

Doku Biyokimyası

3

-

4

7

TBK 722

Egzersiz Biyokimyası

2

-

4

7

TBK 724

Sitokinler

2

-

4

7

TBK 726

Moleküler biyolojideki biyoinformatik uygulamalar

2

2

4

7

TBK 728

Genom ve Epigenetik

2

2

4

7

TBK 730

Klinik biyokimya-II

2

2

4

7

TBK 732

MHC Antijenleri ve Transplantasyonun Biyokimyası

3

-

4

7

TBK 734

Hastalıkların biyokimyasal temelleri

3

-

4

7

TBK 736

Terapötik İlaç İzlemi

3

2

4

7

TOPLAM

39

18

68

126

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

TBK 760

Yeterlik Sınavı

0

0

0

24

TBK 770

Tez Önerisi

0

0

0

24

TBK 780

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

6

TBK 790

Doktora Tezi

0

0

0

120

TOPLAM

174

GENEL TOPLAM

240

c. Ders içerikleri hakkında bilgi

TBK 701          İleri Karbonhidrat Biyokimyası;

Monosakkaridler, disakkaridler, polisakkaridler, glikozaminoglikanlar, proteoglikanlar, glikoprotein ve glikolipidlerin yapılarını moleküler düzeyleri, karbonhidratların yapı taşlarına kadar sindirimi ve barsaktan izleyen emilimleri, aerobik ve anaerobik glikoliz reaksiyonlarını ve regülasyonunu, glukoneogenez reaksiyonlarını ve regülasyonunu, Cori döngüsü Glikojenez ve glikojenoliz reaksiyonlarını ve regülasyonunu ve glikojen depo hastalıkları, Pentoz-fosfat yolu reaksiyonlarını ve regülasyonunu, glukoz6-fosfat dehidrojenaz eksikliği Uronik asid yolu, fruktoz, galaktoz, mannoz ve gliserol metabolizmalarını, Piruvat dehidrojenaz ve sitrik asit döngüsü reaksiyonlarını ve regülasyonunu moleküler düzeyde tanıyacaklar ve gliserofosfat ve malat-aspartat mekikleri açıklanır.

TBK 703           İleri Nükleik Asit Biyokimyası;

Nükleotid, DNA ve RNA yapısını ve tiplerini moleküler düzeyleri, purin nükleotidlerinin biyosentezi, katabolizması ve regülasyonunu, pirimidin nükleotidlerinin biyosentezi, katabolizması ve regülasyonunu, genetik kod DNA replikasyon reaksiyonlarını moleküler düzeyini, transkripsiyon reaksiyonlarını moleküler düzeyde ve protein biyosentez reaksiyonlarını moleküler düzeyde incelenir.

TBK 705           İleri Protein Biyokimyası;

Proteinlerin yapısındaki amino asitleri sınıflandırılması, amino asitlerin özellikleri ve protein molekülünün yapısını, proteinleri sınıflandırılması, proteinlerin sindirimi ve amino asitlerin emilimi, endojen amino asit sentezi ve amino asitlerin birbirine değişimi, amino asitlerin yıkılımı ve dekarboksilasyonunu, amino asitlerin özel metabolizmaları ve üre biyosentezi, protein sentezi ve safhalarını, protein metabolizma bozuklukları ve bunların önemi içerir.

TBK 707           Klinik biyokimya-I-II

Klinik biyokimyada temel prensipler ve uygulamalar, klinik korelasyonlar ve analitik yöntemler, organ sistemi işlevlerinin değerlendirilmesi, klinik biyokimyada toksikoloji, terapötik ilaç izlemi gibi özel konuları içerir.

TBK 709           Endokrin Sistem biyokimyası;

Steroid/tiroid hormon etki mekanizması, cAMP, cGMP, Ca/kalmodulin, DAG, IP3 ve tirozin kinazı ikinci haberci olarak kullanan mekanizmaları, hipotalamusta ve hipofizde üretilen hormonların yapısı, fonksiyonları ve bozuklukları, tiroid hormonlarının yapısı, fonksiyonları ve bozuklukları, paratiroid hormon, kalsitriol ve kalsitonin yapısını, fonksiyonlarını ve bozukluklarını, pankreas hormonlarının yapısını, fonksiyonlarını ve bozuklukları, adrenal korteks ve adrenal medulla hormonlarının yapısı, fonksiyonları ve bozuklukları, cinsiyet hormonlarının yapısını, etkilerini ve bozuklukları, gastrointestinal sistem hormonlarının yapısını ve fonksiyon konularını içerir.

TBK 711           İleri Hücre Biyolojisi-I-II;

Hücre teorisi, hücrenin fiziksel ve kimyasal yapısı, biyomoleküllerin yapıları ve özellikleri, enerji dönüşümleri, genetik bilginin akışı ve hücresel bileşenler, hücredeki organellerin yapı ve görevleri, ile hücre zarında taşınma, zar potansiyeli, protein çeşitlenmesi, hücre farklılaşması, embriyo oluşumu ve hücresel bağışıklık konularını içerir.

TBK 713           Ekstrasellüler Matriks ve Kemik Biyokimyası;

Ekstrasellüler matriksin yapısını ve görevlerini, başlıca bağ doku proteinlerini, kemik matriksinin yapısını ve oluşumunu, hücre, doku ve kanser biyokimyasını bağlantısı konularını içerir.

 TBK 715          Sinir Sistemi Biyokimyası;

Beyin ve Periferik Sinir, Kan-Beyin Engeli (Bariyeri), Sinir Sistemi Hücreleri, Sinir Sistemi Hücreleri, sinaptik iletişimde membran bileşenlerinin geri dönüşümü, iyon kanalları, nörotransmitter, nörotransmitter sınıflandırması, düşük moleküler ağırlıklı nörotransmitterler, nörotransmitter salgılanımı, nörotransmitterlerin regülasyonu, triptofan metabolizması: serotonin Oluşumu, serotonin metabolizması: melatonin, Ach reseptörleri iki reseptörü: nikotinik ve muskarinik gibi konuları içerir.

TBK 717           Serbest Radikaller Ve Antioksidan Sistem;

Serbest radikaller ve antioksidanlar dersi serbest radikallerin kimyası, oksijen toksisitesi, reaktif oksijen türleri(ROS) ve üretim mekanizmalarını, oksidatif stres gelişimi, ROS?un hücresel makromoleküllerde oluşturduğu hasar mekanizmaları ve tamirini, oksidatif strese adaptasyon ve hücre ölümü, nitrik oksid (NO) ve reaktif nitrojen türlerinin(RNS) toksisitesini, ROS’un fizyolojik rolü, oksidatif hasara karşı antioksidan savunma mekanizmalarını, serbest radikal hasarı ile ilişkili hastalıkları ve oksidatif stres markırlarını tanımlar.

TBK 719           Hücre Genom Düzenlenmesi;

Ökaryotik Gen Yapısı, Genlerin kromozomal organizasyonu ve kodlama yapmayan DNA, Yer Değiştirebilen (Hareketli) DNA Elementleri, Organel DNA'ları,  Ökaryotik Kromozomların yapısal organizasyonunu içerir.

TBK 721           Moleküler Yöntemler;

Nükleik asitler (DNA-RNA) ve Nükleik asit çoğaltma yöntemleri, Moleküler biyolojinin bakteriyoloji ve virolojid kullanımı, Blotlama teknikleri ve kullanımı, Moleküler epidemiyolojinin prensiplerini içerir.

TBK 723           Beslenme Biyokimyası;

Besinlerin biyokimya açısından kullanımı ve bunların birbirileri ile olan ilişkilerini lipitlerin metabolizmalarını, Karbonhidratların metabolizmalarını, proteinlerin metabolizmalarını, sağlıkta ve hastalıkta beslenme durumlarını, yeni doğan, çocuk ve yetişkinlerin beslenmeleri konularını içerir.

TBK 725           İleri Biyoorganik Kimya;

Biyoorganik kimyada genel mekanizmalar, biyomoleküller, steriyokimya ve kiralite, diasteriomerler, epimerler ve mezo bileşikler, karbonhidratlarda steriyokimya ve moleküler adaptasyon, süpramolekuler yapılar, amino asitler ve peptidlerde biyoorganik kimya, biyokimyasal transformasyon, alpha amino asitlerin asimetrik sentezi, antikorlar olarak enzimler moleküler tanımlama ve ilaç tasarımı, fosfat gruplarının ve polinükleotidlerin biyoorganik kimyası konularını içerir.

TBK 727           Bilimsel Araştırma Teknikleri;

İnsan biyokimyasında yeni araştırma tekniklerini öğrenme metotları. Makale okuma tekniği ve makale yazımı. Hipotez oluşturma ve bunu laboratuvarda deneysel olarak inceleyebilme kabiliyeti kazanmayı içerir.

TBK 729           Biyoinformatiğe giriş;

Biyoinformatiğe giriş, İki DNA/protein dizisinin karşılaştırılması, BLAST, Çoklu dizi analizi-karşılaştırması, İleri veritabanı arama ve tarama, RNA için biyoinformatik yöntemler Mikroarray veri analizi, protein yapısı, genomik ve proteomik uygulamalarını ve konularını içerir.

TBK 731           Literatür İnceleme ve Makale Yazım Teknikleri;

Bilimsel makalelere ulaşma yöntemleri. Elde edilen makalelerin ders sorumlusu ile birlikte değerlendirilmesi, tartışılması ve sunulması. ve değerlendirme tekniklerini içerir.

TBK 733           Vitamin ve Eser Elementler;

Tiyamin pirofosfat (TPP)’ın biyosentezini ve piruvat dehidrojenaz reaksiyonunda koenzim olarak rolü, FAD ve FMN’nin biyosentezini ve oksido-redüksiyon mekanizmasındaki rollerini, NAD ve NADP’nin biyosentezini ve oksido-redüksiyon mekanizmasındaki rollerini, Koenzim A ve açil taşıyıcı proteinin biyosentezini ve açil radikallerin taşıyıcısı, Pridoksal fosfat’ın biyosentezini ve transaminasyon reaksiyonlarındaki rollerini, Biotin’in biyosentezini ve karboksilasyon reaksiyonlarındaki rolünü, aktif folat’ın ve türevlerinin biyosentezlerini ve tek karbon ünitelerinin taşıyıcısı olarak rollerini, Deoksiadenozilkobalamin’in ve metilkobalamin’in biyosentezini ve metabolizmadaki rollerini, askorbik asidin yapısını ve metabolizmadaki rolünü, Vitamin A’nın yapısını ve görme sistemindeki fonksiyonunu, Vitamin D’nin yapısını ve kalsiyum ve fosfat metabolizmasındaki fonksiyonunu, Vitamin E’nin yapısını ve metabolizmadaki fonksiyonunu, Vitamin K’nın yapısını ve kan pıhtılaşmasındaki fonksiyonu, sodyum, potasyum, klor, magnezyum, kalsiyum, fosfor, demir, bakır, çinko, selenyum, Manganez, molibden, kobalt, krom ve toksik elementlerin kimyasal yapıları, diyetteki kaynakları, absorpsiyonu, taşınması, metabolizması, fonksiyonlarını ve atılımı, Biyokimyasal ölçüm teknikleri konularını içerir.

TBK 735           Sinyal İleti Yolakları;

Ökaryotlardaki hücresel ve hücre içi sinyal iletiminin mekanizmalarını ve hücre-hücre, hücre ECM etkileşimlerinin temelleri, hücre sinyal iletimi ve haberleşmesindeki bozukluklar ile hastalıklar arasındaki ilişki, sinyal yolaklarının, hastalıkların tanı ve tedavisindeki rolleri konularını içerir.   

TBK 761           Seminer-I-II;

Fikirleri faydalı biçimde organize edebilme ve sözlü sunumları nasıl geliştirileceğini bilme, büyük ve küçük grupların önünde konuşabilme, farklı düzeylerde biyokimya bilgisine sahip dinleyicilere, karışık bir bilgiyi uygun şekilde aktarabilme ve dinleyici reaksiyonlarını değerlendirip, dinleyici sorularını yanıtlar.

TBK 702           Enzim kimyası ve kinetiği;

Enzimlerin önemleri ve sınıflandırılması, Enzim etkisinin özgünlüğü, Biyoenerjetik kavramını, Enzimatik reaksiyonların kinetiğini ve enzim inhibisyonunu, Enzimatik reaksiyonlarda kofaktörlerin etkisini ve allosterik enzimleri, Enzim kinetği nedir? Enzimlerin tek substratlı reaksiyonları, iki substratlı enzim reaksiyonları, iki substratlı enzim reaksiyonlarının mekanizması, substrat ve ürün inhibisyonu, enzimlerin aktivasyon mekanizması, enzim aktiviteleri üzerine sıcaklık ve pH’nın etki mekanizmaları, tüm bunlarla ilgili problemleri içerir.

TBK 704           Hücre kültürü ve teknikleri;

Hücre kültürü tekniklerini ayrıntıları, primer hücre izolasyonu ilkeleri, Hücre kültüründe kullanılan kimyasal maddeleri, farklı hücre kültürü yöntemlerini, nöral hücre kültürü, doku örneklerinin enzimatik ve mekanik ayrıştırılması, hücre saflaştırma yöntemleri, Hücre ekimi ve canlılık testleri, Hücrelerin mikroskopik incelemelerini içerir.

TBK 708           Biyolojik Kaskat Sistemleri;

Biyolojik sinyal iletimi, reseptörler, ikincil haberciler, G-proteinler, Glikojenin regülasyonu, kinin-kininojen, pıhtılaşma, kompleman, vitamin D, apopitoz, görme, işitme, koku alma, insülin, renin-anjiotensin, araşidonik asit, kas kasılması, leptin  kaskat sistemlerini içerir.

TBK 710           Proteomik;

Proteomun bir hücre veya organizma tarafından belli koşullar altında üretilen proteinler olduğunu, proteinlerin birbirleri ile nasıl ilişkilendiğini ve nasıl bir biyolojik sistemi oluşturduğunu, proteomu, dizi, yapı, bolluk, yerleşim, düzenlenme, etkileşimler ve biyokimyasal fonksiyonlar olarak tanımlanması protein ayrımının, tanımlanmasının ve tayin prensiplerinin öğrenilmesi, proteomik veritabanı hakkında temel bilgilerin öğrenilmesi, konuyla ilgili güncel yayınları takip edebilme,  proteomik hakkında elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme deneysel mantık, analitik düşünce, nicel analiz ve problem çözümü arasındaki bağlantının kurulmasını sağlayabilme konularını içerir.

TBK 712           Biyoistatistik;

Frekans dağılımları, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, olasılık ve olasılık dağılımları, kesikli olasılık dağılımları, normal dağılım ve binomun normale yaklaşımı, hipotez testi ve güven aralığı-kitle ortalaması için hipotez testi ve güven aralığı, regresyon analizi, bağlılık katsayıları, kitle yüzdesinin önem kontrolü ve güven aralığı, korelasyon aralığı konularını içerir.

TBK 714           Lipid ve Kolesterol Biyokimyası;

Lipidlerin yapısını, biyokimyasal özellikleri, yağ asidi sentezi, yağ asidi oksidasyonu, kompleks lipidlerin metabolizması, izoprenoidler ve kolesterol metabolizmasını, lipoproteinlerin yapısı ve metabolizmasını, hiperlipidemiyi, primer ve sekonder hiperlipidemileri, hipolipidemileri, klinikte kullanılan lipid analizleri içerir.

 TBK 716          Kanser Biyokimyası;

Normal ve kanserli hücre arasındaki biyokimyasal farklılıkları, düzenleyici kontrol sistemleri ve kanserli hücrenin büyümesinin kontrolü ile ilgili yenilikler, hücre proliferasyonunun ve diferansiasyonunun biyolojisi, kanser hücrelerinde ve immün koruyucu hücrelerde düzenleyici kontrol sistemleri, kanser hücresi “marker”ları ve sitotoksik ilaçların hedeflerini içerir.

TBK 718           İmmun Sistem Biyokimyası ve İmmunassayler;

İmmun sistem tanımı, immunite, immun yanıt gibi kavramlar verildikten sonra immun sistemi oluşturan lenfositler, mononükleer fagositler, dendritik hücreler, granülositler ve lenfoid doku, T ve B lenfositlerin özellikleri, antijen ve antikor özellikleri, immunassayler, turbidimetrik ve nefelometrik yöntemler, RIA, EIA, floroimmunoassay ve kemiluminesans yöntemlerini içerir.

TBK 720           Doku Biyokimyası;

Eritrositler, diğer kan hücreleri, beyin dokusu ve sinir sistemi, bağ ve kas dokusu, kemik doku, endotel, göz dokusu, yağ dokusu ve karaciğer dokusunda özelleşmiş biyokimyasal sistemleri içerir.

TBK 722           Egzersiz Biyokimyası;

Egzersizin biyokimyasal fonksiyonları  nasıl etkilediğinin moleküler düzeyde tanımlanmasını ve egzersiz yapan kişinin sağlığı ve performansını değerlendirmek için basit biyokimyasal  testlerin kullanımını kapsar.

TBK 724           Sitokinler;

Doğal spesifik immunitenin düzenlenmesinde önemli rolü olan sitokinlerin yapısı, üretimi, genel özellikleri, fonksiyonları, reseptör yapıları ve özelliklerini içerir.

TBK 726           Moleküler biyolojideki biyoinformatik uygulamalar

Biyolojik veri tabanlarının ve bazı biyoinformatik araç ve yaklaşımların DNA-RNA ve protein arasındaki bilgi akışının daha iyi anlaşılabilmesi için araştırılması ve tartışılması amaçlanmaktadır. Ek olarak, dizilerin karşılaştırılması, filogenetik ağaç kurulumu, türler arasındaki uzaklığın hesaplanması, mikroarray verilerinin değerlendirilmesi, genomik ve proteomik yaklaşımların yanısıra SNP analizleri, populasyon üzerinde olası mutasyonların etkilerinin incelenmesi kapsar.

TBK 728           Genom ve Epigenetik

Genom Anatomisi, Genomun Çalışması, Genom fonksiyonu, DNA metilasyonu, Histon Modifikasyonu ve Epigenetik, Gen Regülasyonunda Kodlanmayan RNA’lar, Genomik İmpirinting Mekanizması, X kromozom inaktivasyonu konularını içerir.

TBK 732           MHC Antijenleri ve Transplantasyonun Biyokimyası

MHC proteinler ve biyolojik önemi İmmün yanıtın düzenlenmesi, immün tolerans,  Transplantasyon antijenleri, doku reddi ve tedavisi ile ile ilgili kavramları açıklar

TBK 734           Hastalıkların biyokimyasal temelleri

Diabetes mellitusta biyokimyasal değişimleri, porfirialarda biyokimyasal değişimleri, atherosklerozda biyokimyasal değişimleri, akut myokard infarktüsünde laboratuvar bulguları, Hiperbilirubinemilerde laboratuvar tanısı, böbrek hastalıklarında biyokimyasal değişimleri, demir metabolizması ve anemilerin laboratuvar yaklaşımı, hiper ve hipotiroidide biyokimyasal değişimleri, beyin omurilik sıvısının biyokimyasını ve klinik tanıda kullanımını, kas hastalıklarının biyokimyasını ve karaciğer hastalıklarında biyokimyasal değişimleri konularını kapsar.

6.         Mezuniyet Koşulları

Doktora programı, ilgili programın eğitim-öğretiminin yasal toplam süresi içerisinde tamamlanmak üzere, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 24 ulusal kredi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise, (ilgili yüksek lisans dersleri öncelikli alınmak üzere) en az 48 ulusal kredilik 16 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

7.         İstihdam Olanakları

Doktora eğitimi alan öğrenciler genellikle akademisyen olarak çalışmaktadırlar. Mezunlar sağlık, fen, gıda ve çevre ile ilgili alanlarda, üniversitelerde akademik ya da endüstride yöneticilik düzeyinde iş imkanı bulmaktadır.