Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Tarih

         İletişim

         Prof. Dr. Turhan Kaçar

         Dahili: 0 216 280 26 34

 1. Program Hakkında

      Tarih anabilim dalı doktora programı, öğrencileri tarihin belirli alanlarında uzman olarak yetiştirmeyi amaçlar. Program süresince öğrenciler, tarihin herhangi bir dönemde veya güncel olarak ortaya çıkmış araştırma sorunlarına üretken ve eleştirel olan bilimsel düşünceyle cevap verebilen araştırmacı ve akademisyenler olmaları için eğitilirler.

     Mezunlardan, kendi araştırmalarının sonuçlarına dair hem sözlü hem de yazılı bilimsel çalışmalar yapmaları beklenir. Öğrenciler, çalıştıkları bilim alanlarında ileri seviyede uzmanlık bilgisine sahip olacaklar ve kendi alanlarına dair tarih ve metodolojide derinlik kazanacaklardır.

     İçinde bulunduğumuz İstanbul şehri sosyal bilimciler için hayati önem arz eden arşiv ve yazma kütüphanelerine sahiptir. Buradaki kaynakların değerlendirilmesi sadece Türkiye tarihi için değil dünya tarihi için de bir kazanımdır.

    Programımızdan mezun olanlar medeniyet ve kültür dairesi içerisinde dil, tarih, edebiyat, sanat, felsefe ve psikoloji alanlarında ulusal ve uluslararası bilim camiasında seçkin bir yer edinme amacında olan üniversitemiz ve Edebiyat Fakültemizin misyonuna katkıda bulunacaktır.

     Tarih Anabilim Dalı Doktora Programı aşağıdaki alanları kapsamaktadır.

- Eski Çağ

- Genel Türk ve Asya Tarihi

- Orta Çağ Tarihi

- Yeni Çağ Tarihi

- Yakın Çağ Tarihi

- Osmanlı Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi

- Türkiye Cumhuriyet Tarihi

 1. Kabul Koşulları
  1. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak
  2. Lisans veya Yüksek Lisans derecelerinden en az birini tarih alanından almış olmak
  3. ALES (SÖZ) sınavından en az 70 puan almış olmak
  4. Yabancı dil sınavından en az 60 puan almış olmak.

        Her adayın nihai puanı ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %20’si ve doktora giriş sınavının %30’u alınıp toplanarak hesaplanır. Adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve başvuru koşullarında belirtilen belgelerle birlikte ilgili Enstitüye, Tarih Anabilim Dalında doktora yapmak istediklerini belirten dilekçe ile başvurmak zorundadırlar. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmeleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılan giriş sınavları sonucu gerçekleştirilir. Programa öğrenci kabul işlemleri Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara uygun olarak yürütülür.

 1. Başvurularda Gerekli Belgeler

   Adaylar başvurularını çevrimiçi yaparlar. Başvuru için istenen belgeler ilanlarda belirtilmektedir. Başvurularda herhangi bir ücret alınmaz.

 1. Program Yeterlilikleri

           Programdan mezun olan öğrencinin sahip olduğu yetkinlik;

 1. Tarih disipliniyle diğer sosyal bilimler arasında ilişki kurar ve uygular.
 2. Tarih disiplininin araştırma-inceleme metotlarını bilir ve yeni bir araştırma alanında uygular.
 3. Tarihi olaylara tarih metodolojisi çerçevesinden orijinal sorgulamalar ve değerlendirmeler getirir.
 4. Tarih disiplinin araştırma ve inceleme metotlarını kullanarak yeni alanlarda bağımsız bilimsel çalışmalar yapabilir.
 5. Tarih disiplinin araştırma ve inceleme metotlarını kullanarak orijinal bağımsız çalışmalar yapabilir.
 6. Araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak etkin biçimde ifade edebilir.
 7. Bilimsel yazım tekniklerini kullanmayı öğrenir.
 8. Güncel gelişmelere tarihi perspektiften orijinal bakış açıları getirir.
 9. Seçmiş olduğu alanda Tarih literatürünü ve kaynakları bilir ve kritik eder.

         

 1. Ders Veren Öğretim Üyelerinin İsim Listesi

          Prof. Dr. Turhan Kaçar

          Prof. Dr. Hayrunnisa Alan

          Prof. Dr. Adem Ölmez

          Prof. Dr. Recep Karacakaya

          Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu

          Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu

          Prof. Dr. Hacı Ahmet Arslantürk

          Doç. Dr. Adnan Eskikurt

          Doç. Dr. İsmail Hakkı Kadı

          Doç. Dr. Mehmet Mert Sunar

          Doç. Dr. Muhammet Talha Çiçek

          Doç. Dr. Fatih Durgun

          Doç. Dr. Güneş Işıksel

          Doç. Dr. Hilal Görgün

          Dr. Öğr. Ü. Nilgün Dalkesen

          Dr. Öğr. Ü. Muhammed Zahit Atçıl

          Dr. Öğr. Ü. Elif Bayraktar Tellan

          Dr. Öğr. Ü. Tuğba İsmailoğlu Kacır

          Dr. Öğr. Ü. Kutlu Akalın

          Dr. Öğr. Ü. Fatih Gürcan

          Dr. Öğr. Ü. Oğuz Yarlıgaş

          Dr. Öğr. Ü. Gülseren Duman Koç

 1. Müfredat

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

1. YARIYIL

TAR-701

Araştırma Yöntemleri

3

0

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

  TOPLAM

12

0

12

28

2. YARIYIL

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS I

3

0

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS II

3

0

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS III

3

0

3

7

TAR xxx

SEÇİMLİK DERS IV

3

0

3

7

3.  YARIYIL

TAR-750

Seminer

1

2

0

4

  TOPLAM

12

0

12

32

  DERSLERİN GENEL TOPLAMI

24

0

24

60

Seçimlik Dersler I. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

TAR-703

II. Abdülhamid Dönemi’nde Muhalefet

3

0

3

7

TAR-705

Geç Osmanlı Tarihi Metin Okumaları-I

3

0

3

7

TAR-707

Gazneliler Tarihi

3

0

3

7

TAR-709

Avrupa Düşünce Tarihi’nde Temel Meseleler (1200-1800

3

0

3

7

TAR-711

Ortaçağ ve Yeni Çağ Avrupa’sında İslam Algısı

3

0

3

7

TAR-713

Timurlu Tarihi

3

0

3

7

TAR-715

Ortaçağ Siyaset Bilimi Metinleri

3

0

3

7

TAR-717

Siyaset ve Tarih: Siyasi Coğrafyayı Şekillendiren Kongre ve Konferanslar

3

0

3

7

TAR-719

Osmanlı Ekonomik ve Sosyal Tarihinin Problemleri I

3

0

3

7

TAR-721

Askeri Tarih’te Yeni Yaklaşımlar

3

0

3

7

TAR-723

Ermeni Meselesi

3

0

3

7

TAR-725

Osmanlı Literatüründe Ben-Anlatıları

3

0

3

7

TAR-727

Eski Yunanca Metinler I

3

0

3

7

TAR-729

Eskiçağ Hıristiyanlık Tarihi

3

0

3

7

TAR-731

Geç Antikçağda Akdeniz Dünyası

3

0

3

7

TAR-733

Mali Açıdan Osmanlı Padişahı: Enderun Hazinesi

3

0

3

7

TAR-737

Osmanlı İmparatorluğunda Tarımsal Üretimin Organizasyonu

3

0

3

7

TAR-739

Osmanlı İmparatorluğunda Ekonomik Yapı

3

0

3

7

TAR-741

Osmanlı İktisat ve Maliye Tarihi Kaynağı Mukataalar

3

0

3

7

TAR-743

Osmanlı Vakfiyeleri ve Vakıf Belgeleri Üzerine İncelemeler

3

0

3

7

TAR-745

Osmanlı İmparatorluğu’nda Vezirlik ve Veziriazamlık Kurumu

3

0

3

7

TAR-747

Kapitülasyonlar (1340-1740): Metinler ve Pratikler

3

0

3

7

TAR-749

Musul Atabegliği

3

0

3

7

TAR-751

Ortadoğu Tarihi-I

3

0

3

7

TAR-753

Modern İran Tarihi-I

3

0

3

7

TAR-755

Osmanlı Siyaset Düşüncesi

3

0

3

7

TAR-757

Yeniçağ Avrupa Entelektüel ve Kültürel Tarihi

Seçimlik Dersler II. Yarıyıl :

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

TAR-704

Jön Türkler Tarihi

3

0

3

7

TAR-706

Geç Osmanlı Tarihi Metin Okumaları-II

3

0

3

7

TAR-708

Ortaçağ Anadolu Ticaret ve Sefer Yolları

3

0

3

7

TAR-710

Erken Cumhuriyet Romanında Modernizm, Toplum ve İdeoloji

3

0

3

7

TAR-712

Irak Selçukluları

3

0

3

7

TAR-714

Ortaçağ’da Doğu ve Batı’da Siyasetname Literatürü

3

0

3

7

TAR-716

Avrupa Din Tarihi (1200-1800)

3

0

3

7

TAR-718

Moğol Sonrası Orta Asya’da İdari ve Askeri Teşkilat

3

0

3

7

TAR-720

Orta Asya’da Vakıflar (Timurlu  Dönemi) 

3

0

3

7

TAR-722

Osmanlı Ekonomik ve Sosyal Tarihinin Problemleri II

3

0

3

7

TAR-724

Osmanlı İstanbulunun Sosyal Tarihi

3

0

3

7

TAR-726

II. Dünya Savaşı ve Sonrası Türk Dış Politikası

3

0

3

7

TAR-728

Osmanlı Maddi Kültür Tarihinin Kaynakları

3

0

3

7

TAR-730

Eski Yunanca Metinler II

3

0

3

7

TAR-732

Eski Anadolu’da Tanrılar ve Kültler

3

0

3

7

TAR-734

Osmanlı Devleti’nde Vakıflar ve Vakıf Hukuku

3

0

3

7

TAR-736

Osmanlı Devleti’nde Mülkiyet

3

0

3

7

TAR-738

Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Kaynağı Terekeler

3

0

3

7

TAR-740

Osmanlı İmparatorluğunda Para Vakıfları

3

0

3

7

TAR-742

Kırım Hanlığının Sosyal ve İktisat Tarihi Kaynağı Kadı Sicilleri

3

0

3

7

TAR-744

İstanbul’da Mimari, Vakıflar ve Yapısal Dönüşüm (XV.-XVII. Yüzyıl)

3

0

3

7

TAR-746

XVI. Yüzyıl Osmanlı Kaynak Metinleri Üzerine İncelemeler

3

0

3

7

TAR-748

Kapitülasyonlar (1340-1740): Metinler ve Pratikler II

3

0

3

7

TAR-752

Ortadoğu Tarihi-II

3

0

3

7

TAR-754

Modern İran Tarihi-II

3

0

3

7

TAR-756

Osmanlı’da Devlet ve Toplum

3

0

3

7

TAR-758

Avrupa’da Ben Anlatıları

3

0

3

7

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

Kredisi

AKTS Kredisi

TAR 760

Yeterlik Sınavı

0

0

0

30

TAR 770

Tez Önerisi

0

0

0

30

TAR 780

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

30

TAR 790

Doktora Tezi

0

0

0

90

Genel Toplam

240

 1. Mezuniyet Koşulları

 • Öğrencinin programdaki tüm derslerini ve uzmanlık alan dersini başarmış olması
 • Öğrencinin FF, DZ ya da YZ notunun olmaması
 • Öğrencinin asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve tezini başarıyla bitirmiş olması

 1. İstihdam Olanakları

       İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü Doktora Programı’ndan mezun olanlar Tarihçi unvanı alarak tarihin bir alanında araştırmacı ve akademisyen olabilir, ayrıca özel eğitim kurumlarında görev alabilirler. Bölüm öğrencileri için açılacak ücretsiz sertifika programları sayesinde arşivler, müzeler, turizm sektörü, tarihî bilgi birikimi gerektiren basın-yayın ve görsel medya gibi farklı alanlarda da iş imkânı bulabilirler.