Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sosyoloji

Sosyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı, disiplinler arası çalışmayı teşvik eden yapısıyla Sosyoloji yüksek lisans bölümünden mezun olmuş öğrencilere açık bir programdır. Program süresince öğrencilerin içinde bulunduğu toplumun ve coğrafyanın meselelerine hem Batı’daki hem de Türkiye'deki sosyolojik birikimi temele alarak, yenilikçi bir bakış açısıyla bakabilme yetisi kazanmaları amaçlanır. Bu bakış açısı, öğrencinin gelişen olayları ve süreçleri anlama ve yorumlaması kadar, kendi toplumsal koşulları, eylemleri ve tercihleri üzerine eleştirel düşünmesini de mümkün kılar. Eğitimin dili Türkçe olmakla birlikte öğrencilerin ilgili literatürü takip etmelerini sağlayacak derecede bir Batı diline vakıf olmaları beklenir.

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Sosyoloji alanında doktora derecesi almaya hak kazanırlar. Mezunlarımız üniversitelerde akademik kariyere devam edebilecekleri gibi özel sektörde ve kamuda araştırma kuruluşlarında, eğitim, insan kaynakları, medya ve yayıncılık alanında, reklamcılık, sosyal hizmetlere kadar çeşitli alanlarda, toplumsal hayatı konu edinen pek çok sahada çalışabilirler.

Akademik hayatı öğrencilerle ortak bir bilgi üretimi imkanı olarak gören akademik kadrosuyla Sosyoloji Bölümü, lisansüstü eğitimde öğrencilerle ortak çalışmalar yapmayı, bu anlamda Türkiye’nin temel meselelerini ele alan önemli bir merkez olmayı hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

Programdan mezun olan öğrenci,

1. Farklı sosyolojik yaklaşımları tanır, kullanır ve eleştirel bakış geliştirebilir,

2. Göç, bürokrasi ve din alanları başta olmak üzere toplumsal yapının temel bileşenlerini derinlemesine analiz edebilir,

3. Dünya ve Türkiye’deki toplumsal sorunlara ve güncel tartışmalara hâkimdir,

4.Sosyolojinin belirli bir alanı veya sorunuyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve yeni yaklaşımlar geliştirir,

5.Araştırma verilerini değerlendirerek, araştırma sonuçlarından kuramsal ve makro çıkarımlar yapabilir,

6. Sosyoloji ile antropoloji, felsefe, psikoloji, tarih, hukuk, siyaset bilimi iletişim gibi diğer sosyal ve beşeri bilimler arasındaki ilişkiye hakimdir,

7. Sosyolojik araştırmalar yaparken, sosyal bilimler alanının etik kodlarına, bireysel sorumluluğa ve yüksek ahlaki değerlere sahiptir,

8. Sosyolojik kuramları gündelik yaşam pratikleriyle ilişkilendirerek analiz etme yetisine sahiptir.