Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Psikiyatri Hemşireliği

İletişim

Prof. Dr. Ayşe OKANLI

0 216 280 3331

1)    Program Hakkında

Psikiyatri Hemşireliği DOKTORA programı 2017- 2018 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Psikiyatri hemşireliği alanında ulusal ve uluslar arası literatüre hakim, literatür bilgilerini ülkenin gereksinimleri doğrultusunda uygulamaya, eğitime ve araştırmaya uygulayabilen, üretici, yaratıcı, sorgulayıcı, bilim insanı niteliklerine ulaşmış psikiyatri hemşireliği alanında uzman kişileri yetiştirmeyi amaçlayan kuramsal ve uygulamalı bir programdır. Programın amacı öğrencinin; bağımsız araştırma yapabilmesi, alanı ile ilgili konuları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek bilime yenilik getirmesi, bilgilerini klinik alana aktarmasını sağlayabilmektir.

2)    Kabul Koşulları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kabul koşulları geçerlidir

3)    Program Yeterlilikleri

  • Psikiyatri hemşireliği alanında çözümler üretecek özgün araştırmalar ve uygulamalar yapabilmek.
  • Yaşadığı toplumun ruh sağlığını toplumun inanç ve kültürü ile bağlantılı olarak korumak ve yükseltmek
  • Ulusal ve Uluslararası güncel yaklaşımları takip etmeli ve bu doğrultuda yapılan organizasyon ve programlara katılabilmek
  • Doğal afetler, göçler ve savaşlar gibi kriz durumlarına duyarlı olup, kriz yönetimine ve çalışmalara katılmak
  • 21. Yy. mezun hedefleri doğrultusunda donanımlı olmak
  • Ruh sağlığı ve hastalıkları alanında araştırmalar planlayıp, yürüterek mesleğe bilimsel olarak katkı sağlamak. Olabildiğince alana yeni, çağdaş, bilimsel bakış açısıyla bilimsel katkıda bulunmak.
  • Ruhsal hastalığı olan bireylere etkin bir bakım sunabilmek için gerekli iletişim becerilerini kullanabilme, gerektiğinde psikoterapotik girişimlerde bulunarak kaliteli bakımın sağlanmasında öncü olmak
  • Sağlık bakım sistemi içinde hızla yaşanan değişim ve gelişmelerin hemşireliğe uygulamalarına katkı sağlamak.

4)    Ders veren öğretim üyelerinin isim listesi

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Ayşe Okanlı

Prof. Dr. Ayşe ÇİL AKINCI

Doç. Dr. Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR

Doç. Dr. Çiğdem KILIÇ

Dr. Ö.Ü. Hacer ATAMAN

Dr. Ö.Ü. Cemile SAVCI

Dr. Ö.Ü. Hasan Turan KARATEPE

Dr. Ö.Ü. Ertan GÖRGÜ

5)    Müfredat

PSKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

PSKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ DOKTORA PROGRAMI

Ders Planı Tablosu

1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

Hem 701

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri. Hemş. Temel

Olan Kavramlar

3

-

3

7

Hem703

Bilimsel Araştırma

2

-

2

7

Hem 705

İleri  Ruh Sağlığı ve Psikiyatri

Hemşireliği I

2

4

5

7

Hem  ..

Seçmeli  Ders

2

2

7

Hem  ..

Seçmeli  Ders

2

7

Hem  ..

Seçmeli  Ders

2

2

7

TOPLAM

49

2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

Hem 750

Seminer

1

-

2

7

Hem 704

Psikiyatri Hemşireliği Uygulama Modelleri

2

-

2

7

Hem 706

Psikiyatri   Hemşireliğinde  Terapötik Müdahaleler.

2

-

2

7

   Hem 710

İleri  Ruh Sağlığı ve Psikiyatri

Hemşireliği-II

2

           

         4

5

7

    Hem

Seçmeli Ders

2

-

2

7

TOPLAM

35

DERSLERİN GENEL TOPLAMI

84

SEÇİMLİK DERSLER 1. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

Hem 707

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı

2

-

2

7

Hem 709

Kronik Hastalıklarda Psikosoyal Bakım

2

4

4

7

Hem 713

Psikiyatride  Güncel Konular ve Politikalar

2

0

2

7

Hem715

Kültür ve Psikiyatri

2

-

2

7

Hem 717

Kadın Ruh Sağlığı  

2

-

2

7

Hem 719

Psikoonkoloji

2

4

2

7

SEÇİMLİK DERSLER 2. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

Hem 700

Bilim Felsefesi

2

-

2

7

Hem 708

Geropsikiyatri

2

-

2

7

Hem 712

Psikiyatri hemşireliğinde kanıta dayalı uygulamalar

2

2

7

Hem 714

Adli Psikiyatri

2

-

2

7

Hem716

Bilimsel Makale Yazma

2

2

7

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TEORİK

UYGULAMA

KREDİ

AKTS KREDİ

Hem760

Yeterlik Sınavı

0

0

0

24

Hem770

Tez Önerisi

0

0

0

24

Hem780

Uzmanlık Alan Dersi

4

0

0

7

Hem790

Doktora Tezi

0

0

0

120

GENEL TOPLAM

251(asgari240)

6)    Mezuniyet Koşulları

Lisansüstü eğitim enstitüsünün mezuniyet koşulları geçerlidir.

7)    İstihdam Olanakları

Sağlık ve sağlıkla ilgili farklı birimlerde görev alır ( Hastane, rehabilitasyon merkezi, akademi vb.).