Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Özel Hukuk

ÖZEL HUKUK TÜRKÇE DOKTORA

Özel Hukuk Doktora Programı 2016-2017 eğitim öğretim yılında eğitime başlamış olup özel hukuku ilgilendiren tüm alanlarda gerekli teorik bilgilere, alanında derinlemesine araştırma yapma yeteneğine ve özgün bilimsel eserler ortaya koyma yeteneğine sahip seçkin hukukçular yetiştirme amacı doğrultusunda devam etmektedir. Program kapsamında ders veren hocalarımız, alanlarında uzmanlaşmış seçkin eğitimcilerden oluşmakta, program boyunca özel hukukun farklı alanlarında öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre uzmanlaşması bakımından danışmanlık etmektedirler. Program çerçevesinde borçlar hukuku, marka hukuku, şirketler hukuku, moda hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku ve fikri mülkiyet hukuku gibi alanlarda dersler verilmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir.

PRIVATE LAW P.H.D. (TURKISH)

Private Law PHD Program which started in 2017-2018 academic year continues its education on the aim of raising lawyers who has the necessary theoretical knowledge in all fields related to private law and who are capable of making intense researches and producing original scientific works. Our distinguished lecturers who are specialized in their fields will be advising the students to specialize in different areas of private law according to their interests, throughout the program. Within the scope of the program, lectures such as law of obligations, brand law, corporate law, fashion law, labor and social security law, insurance law and intellectual property law are taught. The language of the education is Turkish.