Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Moleküler Biyoloji ve Genetik

İletişim

Doç. Dr. Nagehan ERSOY TUNALI

Tel:(0216) 280 34 50

e-posta : nagehan.ersoy@medeniyet.edu.tr

      Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı; moleküler biyoloji, biyoteknoloji, genetik, biyomühendislik, mikrobiyoloji, biyokimya ve hücre metabolizması ile temel mühendislik ve malzeme bilimlerini canlı sistemlere, bunların türevlerine uygulayarak, günümüz toplumunun farklı alanlardaki sorunlarına özgün ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik bilimi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda ön plana çıkmış ve bu alana büyük kaynakların aktarılmasıyla Genetik mühendisliği ve Biyoteknoloji gibi hayat kalitemizi yükseltmeye yönelik uygulamalarda yeni ufuklar açmıştır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı disiplinlerarası çalışmalara imkân verecek araştırma ve uygulama odaklı bir programdır. Program süresince öğrencilere, güncel olarak ortaya çıkmış moleküler biyoloji, biyoteknoloji ve genetik konuları ile ilgili sorunlara, üretken ve eleştirel bilimsel düşünceyle çeşitli araştırma metodları kullanarak ve yeni araştırma metodları geliştirerek cevap verebilen araştırmacılar ve akademisyenler olmaları yönünde eğitim verilmektedir. Doktora programımız ile kendi alanlarına dair moleküler biyoloji ve genetik ile biyoteknolojinin geniş alanı içinde sorunlara çözüm getirmeye odaklı derinlik kazanmış, doktora programının veya üniversite dışında üst düzey pozisyonların ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilere sahip mezunlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Program yeterlilikleri

Bu programdan mezun olan öğrencilerin;

  1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme becerisini,
  2. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerileri,
  3. Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası çalışmalarda yer alma; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme becerisini,
  4. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme,
  5. Uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme,
  6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi’nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme, 
  7. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme
  8. Alanındaki bilimsel, teknolojik sosyal veya kültürel ilerlemeleri takip ederek ve paylaşarak yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme gibi yeterliliklere sahip olmaları beklenmektedir.