Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Elektrik Elektronik Mühendisliği-doktora

İLETİŞİM

Prof. Dr. Nihat KABAOĞLU

E-posta: nihat.kabaoglu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 3207

1. PROGRAM HAKKINDA

 1. AMAÇ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, enerjinin üretimi ve dağıtımı, endüstriyel kontrol sistemleri, üretim teknolojileri, bilgi teknolojileri ve haberleşme teknolojileri başta olmak üzere daha birçok türden iş sahasındaki ürünlerin ve sistemlerin projelendirilmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, işletilmesi ve bakım-onarımı ile ilgili geniş bir mühendislik dalıdır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı, alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek düzeyde üst düzey bilgi ve beceri ile donatılmış,  farkındalığı yüksek, özgün ve ileri düzeyde araştırma yapabilen, problemleri bilimsel yöntemlerle çözebilen ve bu sayede bilim ve teknolojiye katkıda bulunabilen, etik değerlere bağlı mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 1. HEDEF

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında, yenilikçi, girişimci, bağımsız ve doğru kararlar alabilen, özgün fikirler ve ürünler geliştirebilen, sorunları ileri düzeyde bilimsel yöntemlerle çözebilen ve böylece bilim ve teknolojiye katkıda bulunan mezunlar yetiştirmektir.

 1. KURULUŞ

2019 yılının Eylül ayında kurulmuştur.

 1. KABUL KOŞULLARI

Doktora programına başvuruda bulunacak olan adaylar içinden aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

 • İlgili alanlardan birinden yüksek lisans diplomasına sahip olan
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan sayısal puan türünde en az 75 standart puana sahip olan
 • YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen başka bir İngilizce dil sınavdan en az 65 puan veya eşdeğeri puanı almış olan
 • Giriş sınavından* başarılı olan

* : Giriş Sınavı sadece yazılı sınavdan oluşuyorsa yazılı sınavdan, sadece sözlü sınavdan oluşuyorsa sözlü sınavdan, hem yazılı hem de sözlü sınavdan oluşuyorsa her ikisinden birden başarılı olunması durumunda aday başarılı sayılır.

 1. PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü doktora programı öğrencilerinin mezun oluncaya kadar aşağıdaki bilgi, beceri ve davranışları edinmeleri beklenir:

 1. Temel bilim ve mühendislik alanında üst düzey bilgi sahibi olurlar ve alanlarıyla ilgili karşılaştıkları her türden problemin çözümünde bu bilgileri kullanır. (Temeller)
 2. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin uzmanlık alanlarının birinde üst düzeyde uzmanlaşır, bu alandaki güncel bilimsel araştırma konularından haberdar olur, mevcut bilgisiyle bunları bütünleştirerek alanındaki mühendislik problemlerini tanımlayabilir, yenilikçi ve özgün çözümler üretebilir. (Derinlik)
 1. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin uzmanlıkları ile ilgili diğer alt alanlarında ve/veya diğer disiplinlere ait ilgili alanlarda üst düzeyde bilgi sahibi olur ve birikimlerini bu alanlardaki problemleri etkin, yenilikçi ve özgün biçimde çözmek için kullanır. (Genişlik)
 2. Güncel bilimsel çalışmaları ve teknolojik gelişmeleri takip eder ve derinlemesine izler, bilim ve teknoloji dünyasına yenilikçi ve özgün katkılarda bulunabilir, araştırma sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlar. (Araştırma)
 1. Yaşam boyu öğrenme alışkanlıklarını geliştirerek devam ettirir. (Yaşam Boyu Öğrenme)
 2. Fikirlerini ve çalışmalarından elde ettiği sonuçları, ulusal ve uluslararası ortamlarda etkin bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak ifade edebilir. (İletişim Becerisi)
 3. Tüm etkinliklerinde mesleki etik değerlerin yanında, toplumsal ve bilimsel etiğin değerlerini de gözetir. (Etik)

 1. DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ

Prof. Dr. Nihat KABAOĞLU

Prof. Dr. Zehra SARAÇ

Prof. Dr. Kürşat AYAN

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim GENÇ

Dr. Öğr. Üyesi Sinem KELEŞ

Dr. Öğr. Üyesi Eylem ERDOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Haluk BAYRAM

 1. MÜFREDAT

Doktora programı, toplam yirmi dört krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders ile seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 240 AKTS’den oluşur. Önerilen doktora programına ait ders planı ve ders listesi aşağıda verilmiştir.

İLK YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

EEM 701

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK

Z

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS I

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS II

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS III

S

3

0

3

7

TOPLAM

12

0

12

28

İKİNCİ YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

EEM xxx

SEÇMELİ DERS IV

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS V

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS VI

S

3

0

3

7

EEM xxx

SEÇMELİ DERS VII

S

3

0

3

7

EEM 702

SEMİNER

Z

0

2

0

4

TOPLAM

12

32

DERSLERİN GENEL TOPLAMI

24

60

ÜÇÜNCÜ, DÖRDÜNCÜ, BEŞİNCİ VE ALTINCI YARIYILLAR

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

EEM 770

YETERLİK SINAVI

Z

0

0

0

30

EEM 780

TEZ ÖNERİSİ

Z

0

0

0

30

EEM 785

UZMANLIK ALAN DERSİ

Z

4

0

0

30

EEM 790

DOKTORA TEZİ

Z

0

0

0

90

TOPLAM

0

180

GENEL TOPLAM

24

240

 1. SEÇMELİ DERS LİSTESİ

DERSİN KODU

DERSİN ADI

Z/S

T

U

K

AKTS

   EEM 703

OLASILIKSAL SİNYAL VE SİSTEM ANALİZ YÖNTEMLERİ

S

3

0

3

7

EEM 704

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNDE ENİYİLEME MODELLERİ

S

3

0

3

7

EEM 705

DÜŞÜK GERİLİMLİ ANALOG TÜMDEVRE TASARIMI

S

3

0

3

7

EEM 706

İLERİ ANALOG TÜM DEVRE TASARIMI

S

3

0

3

7

EEM 707

DOĞRUSAL OLMAYAN DEVRELER, SİSTEMLER VE KAOS

S

3

0

3

7

EEM 708

RF- DEVRE TASARIMI

S

3

0

3

7

EEM 709

HAVA VE SU ÜSTÜ ROBOTİĞİ

S

3

0

3

7

EEM 710

ÇOKLU ROBOT SİSTEMLERİ

S

3

0

3

7

EEM 711

UYARLAMALI SİNYAL İŞLEME

S

3

0

3

7

EEM 712

İKİ BOYUTLU SİNYAL İŞLEME

S

3

0

3

7

EEM 713

UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİNE GİRİŞ

S

3

0

3

7

EEM 714

SAYISAL HABERLEŞMEDE İLERİ KONULAR

S

3

0

3

7

EEM 715

TELSİZ HABERLEŞMESİNDE MODÜLASYON VE KODLAMA TEKNİKLERİ

S

3

0

3

7

EEM 716

İLERİ KODLAMA KURAMI

S

3

0

3

7

EEM 717

ÇOK ANTENLİ TELSİZ HABERLEŞMESİ

S

3

0

3

7

EEM 718

BÜYÜK ÇAPLI ÇOK GİRİŞLİ ÇOK ÇIKIŞLI SİSTEMLER

S

3

0

3

7

EEM 719

DOĞRUSAL OLMAYAN KONTROL SİSTEMLERİ

S

3

0

3

7

EEM 720

SEZİM VE KESTİRİM KURAMI

S

3

0

3

7

EEM 721

ENERJİ SİSTEMLERİNDE GEÇİCİ OLAYLAR

S

3

0

3

7

EEM 722

ELEKTRİK SİSTEMLERİNDE HARMONİKLER

S

3

0

3

7

EEM 723

GÜÇ SİSTEMLERİ DİNAMİĞİNİN ANALİZİ

S

3

0

3

7

 

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 701

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (Zorunlu)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Akademik araştırmalarda bilimsel yöntem, araştırmaya giriş. Araştırma probleminin tanımlanması, araştırma tasarımı, anket tasarımı, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri. Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelere ilişkin araştırma örnekleri. Etik kurallara riayet ederek araştırmanın yayınlanması. Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir. Derste başarılı sunum yapabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 702

Seminer (Zorunlu)

0

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Öğretim üyeleri, misafir konuşmacılar ve lisansüstü öğrencilerin verdiği seminer örnekleri. Güncel elektrik- elektronik mühendisliği konularında literatür araştırması yapılarak konunun belirlenip hazırlanması. Hazırlanan konunun sunulması.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 703

Olasılıksal Sinyal ve Sistem Analiz Yöntemleri (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Rastlantı değişkenleri, dağılım fonksiyonları, olasılık ve yoğunluk fonksiyonları; çok boyutlu rastlantı değişkenleri, birleşik dağılımlar, rastlantı değişkenlerinin fonksiyonları, koşullu dağılımlar; beklenen değer, momentler ve ilişkin kavramlar; moment üreten fonksiyonlar, karakteristik fonksiyonlar; bazı özel sürekli ve ayrık dağılımlar; rastlantı süreçleri ve sınıflandırılması, temel tanımlar, durağan ve bağımsız süreçler, ergodiklik; Poisson, Wiener, Gauss, Markov süreçleri; raslantısal süreklilik, türev, integral kavramları; güç spektrumu kavramı; Rasgele süreçlere doğrusal sistemlerin cevabı; Optimum doğrusal sistemler

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 704

Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Eniyileme Modelleri (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Lineer ve çok değişkenli cebir tekrarı, kısıtsız eniyileme, gradyen ve Newton özyinelenme yöntemleri, eşitlik ve eşitsizlik kıstasları, dışbükey kümeler ve fonksiyonlar, dışbükey eniyileme problemleri, lineer programlama, karesel programlama, yarı-kesin programlama, geometrik programlama, Lagrange çifteşliği, çok amaçlı eniyileme, elektrik-elektronik mühendisliği sistemlerinde örnek-olay incelemesi.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 705

Düşük Gerilimli Analog Tümdevre Tasarımı (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Düşük besleme gerilimi ile çalışan CMOS analog devreler: Akım kaynakları, akım aynaları, tek katlı ve çok katlı işlemsel kuvvetlendiriciler. Çıkış katları. Kaynaktan kaynağa giriş ve çıkış katları. Tamamen farksal yapılar. Karşılaştırıcılar. Sabit voltaj ve akım kaynakları, örnekleme devreleri, sayısaldan analoğa ve analogdan sayısala dönüştürücüler. Sürekli ve ayrık filtreler, faz kilitlemeli çevrim.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 706

İleri Analog Tümdevre Tasarımı (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Devre ve sistem bazında bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde kullanılan analog düzenleri öğrenme, CMOS teknolojisi ile transistor düzeyinde temel analog devrelerin tasarlanması, Yüksek başarımlı CMOS İşlemsel Kuvvetlendirici, OTA, CCII, Analog çarpma devresi vb. blokların tasarımı, Eşikaltı devre bloklarının tasarımı, Analog sistemlerin tasarımı

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 707

Doğrusal Olmayan Devreler, Sistemler ve Kaos (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Matematik temeller, doğrusal olmayan devrelerde durum denklemleri, süreklilik, denge noktaları, kararlılık, varlık ve teklik kavramı, Poincare dönüşümü, nonlineer sistemlerin kalıcı durum davranışları

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 708

RF- Devre Tasarımı (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Belirsiz Admitans Matrisi, Saçılım ve Zincir Saçılım Matrisi, Kararlılık ve Kazanç Tanımları, İşaret Akış Diyagramları, Tek ve Çift Yönlü Kuvvetlendirici Bağıntıları ve Güç Kazancı Daireleri, Gürültü Sayısı Daireleri, Çift Yönlü Kuvvetlendirici için Kazanç ve Kararlılık Daireleri, Gürültü Parametreleri, Gürültü Gücü için Dalga Kavramı ve Gürültü Daireleri, Gürültü Ölçütünün Çizimsel Gösterimi, DGK Tasarım Örnekleri, Büyük İşaret S Parametreleri Kullanılarak Kuvvetlendirici Tasarım Örnekleri, Genel Genişbandlı Uyum Tasarım Adımları, Gerçel Sıklık Tekniği, İki Kapılı Osilatör Tasarım Teknikleri, Seri ve Paralel Yapılı Osilatörler için Genelleştirilmiş Bağıntılar

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 709

Hava ve Su Robotiği (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Hava robotlarına giriş, sensörler, çok rotorlu sistemler ve dinamiği, sabit kanatlı sistemler ve dinamiği, matematiksel modeller, alt seviye kontrol, otonom uçuş kontrolü, suüstü robotlarına giriş, tek gövdeli ve katamaran sistemler, sistem dinamiği ve matematiksel modeller, suüstü robotların alt seviye kontrolü, otonom seyir kontrolü, Gazebo simülasyon benzetimi, geliştirilen algoritmaların ROS ile gerçeklenmesiOsilatör Tasarım Teknikleri, Seri ve Paralel Yapılı Osilatörler için Genelleştirilmiş Bağıntılar

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 710

Çoklu Robot Sistemleri (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Çoklu robot sistemlerinin sınıflandırılması, merkezi ve dağıtık sistemler, oydaşım (consesus) problemleri, formasyon kontrol, görev atama ve koordinasyon, iletişim, konumlandırma, simülasyon ve gerçekleme, kara, suüstü ve hava robotlarında

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 711

Uyarlamalı Sinyal İşleme (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Giriş, Rastgele Süreçler, Rastgele Süreçlerin Modellenmesi, Wiener Filtresi, Lineer Öngörü, Levinson Algoritması, Kafes Filtreleri, Keskin İniş Algoritması, LMS Filtresi, LMS Filtresinin Uygulamaları, Kalman Filtresi, Kalman Filtresinin Uygulamaları

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 712

İki Boyutlu Sinyal İşleme (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

İşaretler sistemler ve Fourier transformu, z-transformu, DFT, FIR filtreler, IIR filtreler, spektral kestirim, ışık, insan görme sistemi, görüntü işleme sistemleri, sayısal görüntü elde etme, görüntü iyileştirme, görüntü onarma, görüntü sıkıştırma ve kodlama, bölütleme, renk, analiz ve tanıma yer almaktadır.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 713

Uydu Haberleşme Sistemlerine Giriş (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Temel kablosuz haberleşme yöntemleri, RF, optik haberleşme sistemleri, alçak ve yüksek irtifa insansız hava araçlarının tasarımları, iletim yöntemleri,  iletişim uyduları, gezgin uydu haberleşmesi, mevcut uydu tasarımları ve gelecek nesil insansız hava araçları

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 714

Sayısal Haberleşmede İleri Konular (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Sayısal haberleşme sistemlerine giriş, bilgi kuramı, çok kullanıcılı yapılar, röleli işbirlikli yapılar

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 715

Telsiz Haberleşmesinde Modülasyon ve Kodlama Teknikleri (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Giriş, Telsiz haberleşme sistemleri ve standartları, Telsiz haberleşmede kullanılan kanal modelleri, Telsiz haberleşme için benzetim teknikleri, Sönümlemeli kanallar üzerinden sayısal haberleşme, Hata performans analizi, Çeşitleme teknikleri, MIMO sistemler, Çok taşıyıcı modülasyon, Yayılı izge haberleşmesi.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 716

İleri Kodlama Kuramı (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Kanal kapasitesi, klasik kodlama ve kodçözme yöntemleri. Çok düzeyli kodlama, çok aşamalı kodçözme. Yumuşak kararlı kodçözme algoritmaları: MAP, LogMAP, Max-LogMAP, SOVA. Paralel sıralı (turbo) kodlama. İteratif kodçözme. Serpiştirme. Seri sıralı kodlama. Kod tasarımı ve hata başarım analizi. EXIT diyagramları. Düşük yoğunluklu eşlik kontrol (LDPC) kodlama. Mesaj aktarma algoritmaları. Turbo ve LDPC kodlamanın uygulamaları. Kod indeks modülasyonu. Çok girişli çok çıkışlı (MIMO) kanallarda kodlama ve kod çözme.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 717

Çok Antenli Telsiz Haberleşmesi (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Akıllı antenler, uzamsal çeşitleme, uzamsal çoklama, matrisler, kanal kapasitesi, SISO, MIMO, öz hüzme yapılandırma, yol kaybı, çok yollu sönümlenme, yavaş ve hızlı sönümlenme, MIMO kanal modelleri, antenler arası ilinti, Alamouti kodlaması, en büyük oransal birleştirme, uzay zaman kodlama, uzamsal çoklama, V-BLAST, H-BLAST, genişbant, OFDM, kanal kestirimi, pilot sinyaller, WiFi, LTE.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 718

Büyük Çaplı Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistemler (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Büyük çaplı ÇGÇÇ’nin tanımı. Kanal kestiriminin önemli yönleri: Yukarı hat pilot iletimi, MMSE kanal kestirimi, uzamsal korelasyonun ve pilot kontaminasyonunun etkileri, işlemsel karmaşıklık ve düşük karmaşıklığa sahip kestirimciler, veri destekli kanal kestirimi ve pilot dekontaminasyonu. Spektral verimlilik, enerji verimliliği ve donanım verimliliği. Pratik Dağıtım Konuları: Güç tahsisi, uzamsal kaynak paylaşımı, kanal modelleme, dizilim dağıtımı, milimetre dalga boyu haberleşmesi, heterojen ağlar.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 719

Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Doğrusal olmayan modeller, ikinci derece sistemler, denge noktalarının kararlılığı ve periyodik yörüngeler, Lyapunov’un doğrudan yöntemi, Lyapunov’un dolaylı yöntemi, değişmezlik prensibi, ters teoremler, pasiflik, daire ve Popov Kriterleri, mutlak sınır ve giriş-durum kararlılığı, giriş-çıkış kararlılığı, L kararlılık ve küçük kazanç teoremi, geribeslemeyle doğrusallaştırma, geriadım yöntemi.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 720

Sezim ve Kestirim Kuramı (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

İstatistiksel karar kuramı. Varsayım (hipotez) sınama, bilinen işaretlerin ve bilinmeyen parametreleri olan işaretlerin gürültülü ortamda sezimi, alıcı başarımı ve hata olasılığı, radar ve iletişim uygulamaları. Karmaşık ve parametrik olmayan karar kuramı. İstatistiksel kestirim kuramı, başarım ölçütleri ve sınırları, etkin kestiriciler. Bilinmeyen işaret parametrelerinin kestirimi, uygulamalar. Doğrusal kestirim, Wiener süzgeçi, Kalman süzgeçi.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 721

Enerji Sistemlerinde Geçici Olaylar (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Giriş, enerji iletim hat parametreleri, toprak iletkeninin seri empedans ve şönt admitans matrisine etkileri, enerji iletim hatlarında geçici hal hesabında kullanılan dönüşüm yöntemleri, toprak dönüşlü bir iletkenli iletim sistemi, çok iletkenli enerji sisteminin çok-uçlu eleman yardımı ile modellenmesi ve P-matrisinin dönüşümü, farklı karakteristikte çok iletkenli sistemlerin birbirleri ile bağlanması, matematiksel hat modelinin çeşitli uygulamaları.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 722

Elektrik Sistemlerinde Harmonikler (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Güç kalitesi ve harmonikler, harmonik analizi (Fourier Dönüşümleri), harmoniklerin temelleri, elektrik enerji sistemlerinde harmonikler, harmonik bozulmaların elektrik enerji sistemlerindeki etkileri, harmonik ve harmonik etkilerini azaltma yöntemler, harmonikleri sınırlanması ve kontrolü ile ilgili standartlar, enerji sistem bileşenlerinin harmonik analizi için modellenmesi, enerji sistemlerinde harmonik analizi çalışmaları (harmonik güç akışı).

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

AKTS

Önkoşul

EEM 723

Güç Sistemleri Dinamiğinin Analizi (Seçmeli)

3

7

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Güç sistemi dinamiklerinin sınıflandırılması, diferansiyel ve diferansiyel-cebirsel denklemler ile modellenen dinamik sistemler, doğrusal ve doğrusal olmayan sistemlerin analizi, doğrusal ve doğrusal olmayan olgular, çatallanmalar, güç sistemlerinde durağan ve yarı-durağan dinamikler, güç sistemlerinin diferansiyel-cebirsel modelleri, güç sistemlerinde doğrusal dinamiklerin analizi, güç sistemlerinde enerji tipi fonksiyon analizi, tekil tedirginlik ve çoklu zaman ölçeğinde ayrıştırma, hızlı açı ve orta hızlı gerilim dinamiklerinin ayrıştırılması, yavaş gerilim diamikleri, frekans dinamikleri ve bölgeler arası dinamikler, güç sistemi dinamikleri konusunda ileri analitik yöntemler.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 770

Yeterlilik Sınavı (Zorunlu)

0

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Öğrencinin doktora tezi yapabilecek temel alt yapıya sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yazılı ve sözlü olarak yapılan, iki kısımdan oluşan sınav

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 780

Tez Önerisi (Zorunlu)

0

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Doktora yeterlik sınavını başaran öğrencinin, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunulması

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 785

Uzmanlık Alan Dersi (Zorunlu)

0

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Önkoşul

EEM 790

Doktora Tezi (Zorunlu)

0

Danışmanın Kabulü

Dersin Tanımı

Yeterlik sınavında başarılı olan doktora öğrencilerin, doktora programını tamamlama süresi içerisinde tezini hazırlayıp, jüri önünde başarıyla savunması. Doktora tezinde adayın;

    a) Araştırma yaptığı konuda bilime yenilik getirmesi,

    b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,

    c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulaması

koşullarından en az birisini yerine getirmiş olması zorunludur.

 1. MEZUNİYET KOŞULLARI
 • Yirmi dört krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az sekiz ders ile seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 240 AKTS’den oluşan dersleri tamamlamak.
 • Bu derslerin tamamından, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde BAŞARILI olarak addedilen notlarla geçmek ve mezuniyet için gereken not ortalamasına sahip olmak.

           DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ​

Sınav (Dönem içi Sınav, Kısa Sınav, Final), Deney, Ödev, Proje

 1. ALINACAK DERECE

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında “Doktora” derecesine sahip olunur.

 1. MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI

Mezunların, güç ve enerji, elektronik, haberleşme, sinyal işleme, kontrol ve otomasyon (robotik), yapay zekâ tabanlı sistemler, mikrodalga, antenler, radar sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren, kamu kurumlarında ve özel sektörde araştırma-geliştirme, üretim, test, kalite kontrol, pazarlama, işletme, bakım onarım gibi çalışma alanlarında üst düzeyde çalışma olanakları vardır.

Bunun dışında, araştırma enstitüleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinde akademik çalışmalar yürütme olanakları da bulunmaktadır.