Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yabancı Uyruklu Öğrenci

Yabancı Uyruklu Adayların İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne Bağlı Lisansüstü Programlara Başvuru, Programlara Kabul ve Kayıt Koşullarının Belirlenmesine İlişkin Senato Kararı

1-Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programları İçin Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları:

a) Tezli yüksek lisans programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmalıdır. Lisans diplomasını yurtdışından almış olan adayların YÖK’ten alınan tanıma veya denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

b) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu adaylar hem lisans hem de tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmalıdır. Lisans ve/veya yüksek lisans diplomasını yurtdışından almış olan adayların YÖK’ten alınan tanıma veya denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

c) Tezli yüksek lisans veya doktora programına başvuracak ve kayıt yaptıracak yabancı uyruklu adaylardan ALES veya eşdeğer bir sınav sonuç belgesi talep edilmez.

d) Yabancı uyruklu adayların Tezli yüksek lisans veya doktora programlarına başvurularının değerlendirilmesinde mezuniyet notunun %50’si ile öğrenci kabul sınavı notunun %50’si esas alınarak sıralama yapılır.

e) Yabancı uyruklu adaylar başvurularında, kendi anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından, başvuracakları programın öngördüğü yeterli puanı almış olmaları gereklidir. Aday, Türkiye’deki kendi anadili dışında  %100 yabancı dilde eğitim veren lisans/yüksek lisans programından veya kendi anadili dışındaki dilin resmi dil olduğu bir ülkede o ülkenin resmi dilindeki bir lisans/yüksek lisans programından mezun ise kendisinden dil belgesi istenmez.

f) Yabancı uyruklu adaylar, öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt yaptırabilmek için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den, Türkçe bilgisinin C1 seviyesinde olduğunu gösterir belge ibraz etmek zorundadırlar.

Türkiye’de, Türkçe lisans ve/veya yüksek lisans ve/veya doktora programlarından mezun olanlardan ve yurt dışında Türkoloji programlarından mezun olanlardan TÖMER Belgesi istenmez.

2-Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak yabancı uyruklu adaylar fakülte veya yüksekokullardan bir lisans diplomasına sahip olmalıdır. Lisans diplomasını yurtdışından almış olan adayların YÖK’ten alınan tanıma veya denklik belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

b) Yabancı uyruklu adaylardan, ALES veya eşdeğer bir sınav sonuç belgesi aranmaz.

c) Yabancı uyruklu adaylar, öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt yaptırabilmek için İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)'den, Türkçe bilgisinin C1 seviyesinde olduğunu gösterir belge ibraz etmek zorundadırlar.

Türkiye’de, Türkçe lisans ve/veya yüksek lisans ve/veya doktora programlarından mezun olanlardan ve yurt dışında Türkoloji programlarından mezun olanlardan TÖMER Belgesi istenmez.