Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yüksek Lisans Tez Teslim Süreci

1. ADIM:  Öğrenci, tamamladığı tezi Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırladıktan sonra danışmana gönderir.

2. ADIM: Danışman, Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığından almış olduğu şifresiyle turnitin vb. bir programa giriş yaparak tez benzerlik oranını taratır ve etik intihal raporunu çıkarır. Danışman, EBYS üzerinden Yüksek Lisans Tez Teslim ve Jüri Öneri Formunu doldurulup ekine etik intihal raporunu koyduktan sonra imzalar ve Anabilim Dalı Başkanının onayından sonra form Enstitüye gönderilir. (Yüksek Lisans Tez Teslim ve Jüri Öneri Formu EBYS üzerinden doldurulacaktır)

Öğrencinin tez sınav jürisi Anabilim Dalının önerisi ile EYK tarafından belirlenir.

Öğrenci tarafından, savunma sınavından yaklaşık bir ay önce, belirlenen jüri üyelerine incelemeleri için tez örneği gönderilir.

3. ADIM: Danışman tarafından, tez sınavını izleyen üç gün içinde jüri raporları ve sınav tutanağı Enstitüye teslim edilir. (Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı Formu ile Yüksek Lisans Tez Sınavı Değerlendirme Formu için tıklayınıız)

4. ADIM: Tez sınavında başarılı olan öğrenci, diğer koşulları (derslerin kredisini ve not ortalaması şartını) sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş iki kopyasını (danışmanın ve jüri üyelerinin imzaları olacak) ve elektronik ortamda kaydedilmiş iki adet kopyasını (İmzasız Pdf ve Word dosyaları olacak) tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tez içerisinde öz geçmiş bulunacaksa bu kısım CD içerisinde kopyalarında TC no, telefon no, doğum yeri, doğum tarihi, e-mail adresi, resim v.b kişisel bilgileri içermemelidir. 1 adet Ulusal tez merkezinden bilgileri tamamlayarak çıktı alınmış ve imzalanmış biçimde “Tez Veri Giriş Formu” teslim edilmelidir. Danışmanın kontrolü ve imzası ile şekil yönünden tezi uygun bulunan öğrencinin, Enstitü Yönetim Kurulu Tarafından mezuniyetine karar verilir.

5. ADIM: Tezi reddedilen öğrenci kendi talebi, Anabilim Dalı’nın önerisi ve EYK onayı ile yeni bir konu ve danışman ile tez çalışmasına devam edebilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 3 ay içinde istenilen düzeltmeleri yaparak, tezini jüri önünde yeniden savunur.

6.ADIM: Mezuniyet kararı alınabilmesi için öğrenci tarafından YÖK’ün sayfasındaki https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ internet adresinden tez veri giriş formunu doldurarak Enstitüye teslim eder.

* Tezin ilk tesliminde ve tez savunmasından sonra da Etik İntihal Raporunun Enstitüye teslim edilmesi gerekir. Etik İntihal Raporu alabilmek için ilgili öğrencinin danışmanı Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından şifre talebinde bulunacaktır. Alınacak şifre ile söz konusu rapor alınabilecektir. Etik İntihal Raporunda benzerlik oranının değerlendirmesi, alıntılar hariç yapılıyorsa en fazla %20, alıntılar dahil yapılıyorsa %40’ı geçmemesi gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk ilgili öğrenci ile danışmanına aittir.