Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Etik Kurul Onay Süreci

Tezinizle ilgili yapacağınız çalışmanın Etik Kurul Onayını alabilmeniz için; Danışmanınız aracılığıyla programınızın bağlı bulunduğu anabilim dalı başkanlığına çalışmada kullanılacak olan bilgi ve belgelerin sunulması; başkanlığın, bilgi ve belgeleri EBYS üzerinden Enstitü Müdürlüğü’ne iletmesi gerekmektedir.


Enstitü Müdürlüğü’ne iletilecek olan yazıda; program adının, öğrenci adı ve soyadının, tezin başlığının, çalışmada kullanılacak bilgi ve belgelerin bildirilmesi gerekmektedir. Enstitü Müdürlüğü’ne eksiksiz olarak ulaşan talepler Üniversitemiz Etik Kurul Başkanlığına ulaştırılmakta, Kuruldan çıkan karar ilgili anabilim dalı başkanlığına iletilmektedir. Kurumlardan izin alınmasını gerektiren durumlar için, Etik Kurul onayından sonra Enstitü Müdürlüğü yazışma yapmaktadır.