Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Gençler ve Yaşlıları Buluşturan Proje: “Mektubunuz Var”

30.12.2019

Mektup sadece bireylerin değil, kurumların, toplumların hatta ülkelerin geçmişinde önemli işleve sahip bir iletişim yöntemiydi. Ancak bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler iletişim ve haberleşme alanındaki yenilikler belki de yazının icadından beri var olan mektubu giderek gündemden düşürdü. İletişim araçlarının kolay ulaşılabilir olması, birbirinden ilginç seçenekler sunması, anlık haberleşmeye imkân tanıması gibi özellikler insanları bu alana yönlendirdi. Ancak geçmişten gelen, edebiyatta sanatta kendine yer bulan, aynı zamanda bir eğitim işlevi de gören mektup artık neredeyse kullanılmıyor.

Enstitümüze bağlı Aile Danışmanlığı ve Eğitimi yüksek lisans programındaki eğitim kapsamında Prof. Dr. Ayşe Okanlı'nın danışmanlığında Bengisu Gürbüz, Ayşegül Avşar ve Rukiye Yavuztürk ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un eşi Sabriye Şentop Hanımefendinin himayelerinde hazırlanan “Mektubunuz Var” projesi mektuba yeniden dikkat çekmeyi; özellikle de mektuplaşmayı kullanarak genç nesil ile yaşlılar arasında bir köprü kurmayı hedefliyor.

“Mektubunuz Var” projesinin amacı; gençler ve yaşlılar arasında bir bağ kurarak yaşlıların tecrübesini gençlere aktarmak, onları sahip olduğumuz değerlerle buluşturmak.
“Mektubunuz Var” projesi, toplumun hafızası sayılan büyüklerimiz ile geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimiz arasında, tecrübe paylaşımı ve iletişimin her geçen gün daha da azaldığı gerçeğinden yola çıkılarak hayata geçirildi.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından projenin tanıtılması ve somut bir örnekle sunulması için İstanbul Üskğdar Validebağ Mustafa Necati Bey Öğretmenler Huzurevi sakinleri ile Validebağ Fen Lisesi öğrencileri bir araya getirildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un eşi Sabriye Şentop, büyüklerle küçükler arasında tecrübe paylaşımının giderek azalmasına paralel gençler ve yaşlılar arasında iletişim kopukluğu yaşandığını belirterek, "Biz de gördüğümüz bu gerçekten yola çıkarak yaşlılarımızla gençlerimiz arasında bir iyilik hareketi başlatmak istedik ve 'Mektubunuz var' projesini geliştirdik." dedi.

Sabriye Şentop'un himayelerinde düzenlenen "Mektubunuz var" projesi, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Hülya Koçyiğit, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın da katıldığı bir tören ile yapıldı. Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'ndeki tanıtım toplantısında Sabriye Şentop Hanımefendi bir konuşma yaparak, proje fikrinin oluşumu ve hayata geçiş sürecinden bahsetti.
“Toplumsal değerlere sahip çıkıldığı ve yaşatıldığı müddetçe bireyler daha mutlu ve huzurlu yaşayacak. Sevgi, saygı, hoşgörü gibi insani değerlerimiz bizim en büyük gıdamız. Bizi güçlü kılar, toplumsal ilişkilerimizi sağlamlaştırır. Bu proje ile giderek nesnelleşen insanlığa sevgiyi, şefkati, merhameti, samimiyeti, hoşgörüyü hatırlatmak, değerleri yaşatmak için küçük bir adım atmış oluyoruz. Bildiğiniz üzere üretim yönteminin ve çalışma sisteminin değişmesiyle birlikte hayat şartlarımız da değişti. Değişen hayat şartları dede, nine, torun etkileşimini zayıflattı. Kuşaklar arasındaki kültürel köprülerin yerini kalın perdeler, büyük duvarlar almaya başladı. Büyüklerle küçükler arasında tecrübe paylaşımı giderek azalıyor. Buna paralel olarak gençler ve yaşlılar arasında iletişim kopukluğu yaşanıyor. Biz de gördüğümüz bu gerçekten yola çıkarak yaşlılarımızla gençlerimiz arasında bir iyilik hareketi başlatmak istedik ve 'Mektubunuz var' projesini geliştirdik."