Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kültürel Miras ve Turizm Çalıştayı

10.07.2021

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Turizm Akademisyenleri Derneği tarafından 28-30 Temmuz 2021 tarihinde “Kültürel Miras ve Turizm” isimli bir çalıştay gerçekleştirilecektir. Çalıştaya ilişkin bilgilere aşağıdaki afişten ulaşabilirsiniz.