Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Müdürün Mesajı

Sayın Bilim insanı adayları,

“Yeni nesil devlet üniversitesi” olarak tanımladığımız İstanbul Medeniyet Üniversitesi üniversite tanımının gereği olarak bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim öğretim veren bir kurum olmanın yanı sıra bilimsel araştırmalar, yayınlar ve nitelikli uzmanlar yetiştirme işlevine de sahiptir. Üniversitelerin önemli birimlerinden biri olarak enstitüler lisansüstü eğitim öğretim yoluyla bilim insanı yetiştirme, yazılan tezler ile araştırma yapma, bilimsel bilgi üretme, disiplinler arası programlar ile yeni alanların gelişmesine katkı sağlama gibi temel süreçleri yürütür.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bu süreçleri ilmi ve etik kurallara bağlı, Üniversitemiz stratejik hedefleri ile uyumlu olarak yürütme görevini üstlenmektedir.  Sosyal, Fen ve Mühendislik, Eğitim, Sağlık Bilimleri Enstitülerinin 2019 yılında bir çatı altında toplanmasıyla kurulan enstitümüz çeşitli Anabilim Dalları bünyesinde tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans ve doktora programlarını yürütmektedir.

 Programlarımızda yer alan değerli öğrencilerimizin birer bilim insanı adayı olduğunun bilinci ile hareket ediyoruz. Amacımız alanında özgün araştırma yapabilecek bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi, etik değerlere bağlı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, ilmi çalışma yapmayı görev bilen, sahasında edindiği bilgi ve becerileri akademik hayatta ve diğer alanlarda etkin olarak kullanabilen bilim uzmanları yetiştirmektir. Dinamik, donanımlı, tecrübeli akademik kadromuz ve nitelikli dersler ile bu amacımıza ulaşacağımızın bilincindeyiz.  İkinci eğitim tezsiz programlarımız ile alanlarında kendilerini geliştirmek ve yenilemek isteyen hayata atılmış, yaşam boyu öğrenme prensibini uygulamak isteyen bireylere akademik ortamda bilgi ve becerilerini güncelleme fırsatı sunuyoruz. Bilim insanı adayı olarak sizleri aramızda görmek, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü mezunu olmanın gururunu duymanız dileği ile …

Prof. Dr. İsmail Hakkı KADI