Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İdari Personel

 Hakan ÖZKAN

Enstitü Sekreteri

Hakan ÖZKAN

E-Posta: hakan.ozkan@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 2344

 Hande YAVUZ GEZER

Yazı İşleri ve Kurullar

Hande YAVUZ GEZER

E-Posta: hande.yavuz@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 23 45

 Hamit GÜR

Öğrenci İşleri

Hamit GÜR

E-Posta: hamit.gur@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 2803333

 Faik Fahri KÖMÜRLÜOĞLU

Öğrenci İşleri

Faik Fahri KÖMÜRLÜOĞLU

E-Posta: faik.komurluoglu@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 2342

 Gülbahar ÇİÇEK AKSU

Ek Ders ve Satın Alma

Gülbahar ÇİÇEK AKSU

E-Posta: gulbahar.cicek@medeniyet.edu.tr

Telefon: 0216 280 23 51