Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yemek Bursu

20.09.2019

Enstitümüzde  öğrenim  gören başarılı  ve gelir düzeyi  düşük  öğrencilerimize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46 ve 47. maddeleri ile Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesi uyarınca üniversitemiz bütçe imkanları dahilinde 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında yemek bursu verilmesi planlanmıştır.

Başvurular 23.09.2019- 07.10.2019  tarihleri  arasında  aşağıdaki linkte yer alan Yemek Bursu Formu imzalı doldurularak taratıldıktan sonra Enstitümüz Öğrenci İşlerine mail yoluyla yapılacaktır.

Yemek Bursu Formu için tıklayınız.

Enstitü Öğrenci İşleri Maili: faik.komurluoglu@medeniyet.edu.tr

                                                   mehmet.koc@medeniyet.edu.tr