Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Adaylar

23.09.2020

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları

Adı-Soyadı

Şu anda Kayıtlı Olduğu Üniversite/Enstitü/Program Adı

Yatay Geçiş Hakkı Kazandığı Program Adı

Öğrenim Türü

Halil Taşkın

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İngilizce Doktora

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Türkçe Doktora

Doktora

Ayşe Beril Erdoğan

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans

Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Vildan Özertürk Sofu

Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyoloji Doktora

İmü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Sosyoloji Doktora

Doktora

Havva Sebetci

Sakarya Ün. Sosyal Bil. Enst. Tarih

Tarih               

Doktora

TUĞRUL GÖKBEL

Ege Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Biyoinformatiği (Yl) (Tezli)

Biyomühendislik Anabilim Dalı-Biyomühendislik Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Kerim AKKAYA

İstanbul Medeniyet Üniversitesi/Mühendislik Yönetimi (Yl) (Tezsiz) (İÖ)

Çevre ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

NEJLA KARADENİZ

Kocaeli Üniversitesi, Çevre Mühendisliği (YL) Tezli

Çevre ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

Tutku UYSUN

İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Hukuku Doktora Programı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Tıp Hukuku Doktora Programı

Doktora

Aysu Özcan

Hasan Kalyoncu Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Doktora

Özel Hukuk Doktora

Doktora

Demet Özdoğan

Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Tezli YL

Özel Hukuk Tezli (Türkçe) YL

Yüksek Lisans

Burak Aslaner

İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuku Tezsiz YL

Özel Hukuk Tezli (Türkçe) YL

Yüksek Lisans

Yağmur İşlek

İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Tezli YL

Özel Hukuk Tezli (Türkçe) YL

Yüksek Lisans

Kesin Kayıt Tarihleri:  24-28.09.2020

Yedek Kayıt Tarihleri: 29.09.2020

Yatay Geçiş Kaydı İçin İstenilen Belgeler

  • Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi
  • Öğrenci Belgesi ve Not Döküm Belgesi aslı ve fotokopisi
  • ALES belgesi (T.C. vatandaşı ve bir alt eğitimini Türkiye’de tamamlayan Yabancı uyruklu

öğrencilerden)

  • Yabancı dil belgesi (başvurulan programda yabancı dil şartı olması halinde)
  • Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe yeterlik belgesi (En az C1 seviyesi)
  • Onaylı Ders içerikleri
  • Pasaport veya Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (Yabancı uyruklu öğrenciler

için)