Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Özel Öğrencilik Hakkı Kazanan Adaylar

23.09.2020

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Özel Öğrencilik Sonuçları

Adı-Soyadı

Şu anda Kayıtlı Olduğu Üniversite/Enstitü/Program Adı

Özel Öğrencilik Hakkı Kazandığı Program Adı

Öğrenim Türü

Sümeyra Eroğlu

Gebze Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Doktora

Bilim Tarihi ve Felsefesi

Yüksek Lisans

Muhammed Shafeeq Vayalpeediyekkal

Marmamara Üni/Sosyal Bilimler Ens./Kelam (DR)

İslam ve Türk Felsefesi Tezi Yüksek Lisans

I. Öğretim

Şeyma Levent

İbn Haldun Üni./ /Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/Din Bilimleri (Yl) (Tezli)

Felsefe Tarihi ve Sistematik Felsefe Doktora Programı

I. Öğretim

Fatih Ulaşan

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler Doktora

Doktora

Mesut Yıldız

Marmara Ün. Sos. Bil. Enst. Yönetişim

Tarih

Doktora

Semih İşbaş

İstanbul Üniversitesi Botanik ABD

Biyolojik Veri Bilimleri

YL öğrencisi

Erzan AKTAR

İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Sosyoloji Doktora Programı

Eğitim Kurumları İşletmeciliği

2. Öğretim Yüksek Lisans

Cansu Çamur

Yeditepe Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tezli Yüksek Lisans Programı/Hukuk

İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Tıp Hukuku Doktora Programı

Doktora

Kesin Kayıt Tarihleri:  24-28.09.2020

Yedek Kayıt Tarihleri:  29.09.2020

Özel Öğrencilik Kaydı İçin Gerekli Belgeler

  • Son 1 Ay İçerisinde Alınan Öğrenci Belgesi