Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Enstitü’de Uzaktan Öğretim

12.11.2020

Üniversite Senatosunun 10 Kasım 2020 tarihli toplantısında alınan kararı uyarınca, lisansüstü eğitim dersleri 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren, Zoom Programının sanal sınıfları kullanılarak Uzaktan Öğretim şeklinde yürütülecektir.
Zoom Programının sanal sınıf kapasiteleri değerlendirilerek, lisansüstü programların haftalık ders programları, anabilim dalı başkanlıklarınca yeniden planlanmıştır. 
Derslerin güncel programı ve Zoom linkleri, dersi yürüten öğretim üyeleri tarafından öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sisteminde kayıtlı bulunan mail adreslerine gönderilecektir. 
Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.