Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Askerlik Tecil İşlemi

26.09.2019

Mevzuat gereği lisanstaki eğitimden farklı olarak Lisansüstü eğitimde askerlik tecili için bireysel talep oluşturulması gerekmektedir. Form göndererek talepte bulunmayanların askerlik tecil işlemleri yapılmamaktadır.

Askerlik tecili yapmak isteyen öğrencilerin, web sayfamızdaki Dökümanlar/Formlar sekmesinden Askerlik Sevk Tehir Talep Formu'nu doldurarak aşağıdaki mail adresine taratılmış halinin gönderilmesi gerekmektedir. (Formun elden tesilm edilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır.)

mail adresi: faik.komurluoglu@medeniyet.edu.tr