Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2021-2022 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programların Kabul Sınavları

01.09.2021

Lisansüstü programların kabul sınavları, 02-03 Eylül 2021 tarihlerinde ilgili ana bilim dalı başkanlığının belirleyeceği gün ve saatte online olarak yapılacaktır.

Sınavlar Zoom programı aracılığıyla yapılacaktır. Zoom sınav linkleri, adayların başvuru esnasında Öğrenci Bilgi Sistemi'ne kaydettiği mail adreslerine ilgili ana bilim dalı başkanlığınca sınav öncesinde gönderilecektir.

Sınava katılmayan adaylar başarısız sayılmaktadır.

Tezli yüksek lisans sınavlarına katılacak adayların listesi için tıklayınız.

İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans sınavlarına katılacak adayların listesi için tıklayınız.