Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2021-2022 Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Yatay Geçiş ve Özel Öğrencilik Başvuruları

27.08.2021

Yatay geçiş başvuru bilgileri için tıklayınız.

Özel öğrencilik başvuru bilgileri için tıklayınız.

Yatay geçiş başvurusu için tıklayınız.

Özel öğrencilik başvurusu için tıklayınız.

Aşağıda yer alan YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Özel Öğrenci Kabulü maddesi uyarınca; Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olmayanlar ÖZEL ÖĞRENCİ başvurusu yapamazlar.

YÖK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
Özel Öğrenci Kabulü 
MADDE 31 – (1) (Değişik:RG-22/11/2019-30956) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. 
Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenir.