Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2021-2022 Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Ders Saydırma İşlemi

27.08.2021

Ders Saydırma İşlemi

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kayıt yaptıran yeni öğrencilerin ders saydırma ve intibak talepleri 01-17.09.2021 tarihleri arasında online yapılacaktır. İntibak talebi yapılırken tüm müfredatın (güz ve bahar dönemi) birlikte değerlendirilmesi ve dilekçenin buna göre yazılması gerekmektedir. Sonraki dönem veya yıllarda öğrenciler tarafından yapılacak bu türden talepler kabul edilmemektedir.

Ders Saydırma İşlemi İçin Online Başvuruda Sisteme Yüklenecek Olan Belgeler:

1-İmzalı ve Taratılmış Dilekçe (Öğrencinin kendi durumunu (Yatay Geçiş,Özel Öğrencilik, Yeni Kayıt v.b.) açıkça belirten ve hangi derslerin intibakının istendiği yazılı olan)

2-Transkript

3-Ders İçeriği (Sadece intibakı istenen derslerin içeriği yeterlidir)

Ders Saydırma Süreci:

Ders Saydırma Başvuruları (Online)

01-17.09.2021

Başvuruların ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarınca Değerlendirilmesi ve Enstitü Müdürlüğüne Bildirilmesi

17-19.09.2021

Değerlendirmelerin Enstitü Yönetim Kurulu’nca Kararlaştırılması

20.09.2021

Ders Saydırma Kararlarının Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) İşlenmesi

21-24.09.2021

Online Başvuru İçin Tıklayınız