Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2021-2022 Güz Yarıyılı 100/2000 YÖK Doktora Bursu Kontenjan İlanı Sonuçları

12.10.2021

2021-2022 Güz Yarıyılı 100/2000 YÖK doktora bursu sonuçları için tıklayınız.

Kayıt Tarihleri ve Kayıt Yerine İlişkin Bilgiler  

Kesin Kayıtlar: 13-14.10.2021 
Yedek Kayıtlar: 15.10.2021 
Kayıt Yeri: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Güney Yerleşke A Blok 2. Kat

Kesin Kayıt Esnasında İstenen Belgeler  

1. Yüksek lisans diploması veya çıkış belgesinin aslı ya da üniversitece onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma ya da mezuniyet belgelerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur. 
2. Yüksek lisans mezuniyet derecesini gösterir not tablosu (transkript) belgesinin aslı veya üniversitece onaylı örneği ve fotokopisi. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, transkript belgesini onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte ibraz etmesi zorunludur. 
3. ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya internet baskısı. 
4. YDS, YÖKDİL, KPDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya internet baskısı. 
5. Son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm.) (2 adet) 
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
7. Adli Sicil Kaydı 
8. SGK Hizmet Dökümü 

Kesin Kayıtta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  

1. Adayların kesin kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir 
2. Kesin kayıt için gerekli belgeler, kayıt tarihlerinde Enstitü Müdürlüğüne şahsen elden teslim edilecektir. 
3. Posta ile kayıt yapılamaz. 
4. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir. 
5. Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.