Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2020-2021 Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Yatay Geçiş Başvuruları

24.08.2020

Yatay geçiş

a) Başvuru Şartları;

 • Başka bir yükseköğretim kurumundaki  lisansüstü programda kayıtlı olmak,
 • En az bir yarıyılını tamamlamış olmak,
 • Başarısız dersi (devamsızlık sebebi de dahil) bulunmamak
 • Disiplin cezası (yurtiçi) almamış olmak,

b) Online Yatay Geçiş Başvurusunda Sisteme Yüklenmesi İstenen Evrak:

 • Diploma veya mezuniyet belgesi
 • Öğrenci Belgesi ve Not Döküm Belgesi
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına Başvuracaklar İçin ALES Belgesi (T.C. vatandaşı ve bir alt eğitimini Türkiye’de tamamlayan Yabancı uyruklu öğrencilerden)
 • Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına Başvuracaklar İçin Yabancı Dil Belgesi (başvurulan programda yabancı dil şartı olması halinde)
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe yeterlik belgesi (En az C1 seviyesi)
 • Disiplin cezası almadığına dair belge
 • Ders içerikleri
 • Pasaport veya Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (Yabancı uyruklu öğrenciler için)

Yatay Geçiş Süreç Takvimi

BAŞVURU TARİHLERİ

01-18.09.2020

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

22.09.2020

Kesin Kayıt Tarihleri

24-28.09.2020

Yedek Kayıt Tarihleri

29.09.2020

Ders İntibaklarının Yapılması 

30.09.2020-06.10.2020

Not: Yatay geçiş yapılabilmesi için üniversitemizdeki program yeterliliklerinin karşılanmış olması gerekmektedir. Yeterlilikler için tıklayınız.

Yatay geçiş başvuruları online yapılacak olup kontenjanlar dahilinde başvuru alınacaktır.(Şahsen veya posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.)

Yatay Geçiş kontenjanları için tıklayınız

Online başvuru için tıklayınız.