Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2020-2021 Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Özel Öğrencilik Başvuruları

24.08.2020

Özel öğrenci kabulü

Madde 9 - Özel öğrenci kontenjanı en fazla “üç” öğrenci ile sınırlıdır.

a) Özel öğrencilik başvurusunu, bir yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı olan öğrenciler yapabilir. Özel Öğrencilik başvurunun kabulü halinde, asıl kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kaydı yapılabilir. 

b) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

c) Bu statüde ders alan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz (öğrenci kimliği verilmez, öğrenci belgesi verilemez, askerlik işlemleri yürütülmez, vb.)

d)  Aday öğrenciler katkı payı ve öğrenim giderini ödemek şartıyla sadece ders kaydı yaptırır. Bu öğrenciler bir yarıyılda en fazla üç derse kayıt yaptırabilir.

e) Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve ders tekrarı, kayıtlı oldukları lisansüstü programların ilkelerine göre yürütülür.

f) Özel öğrenciler, sadece enstitüde açılan dersleri seçebilir.

g) Özel öğrenci olarak kayıt hakkı kazanan adaylar örgün öğretim katkı payını öderler. (Dönemlik 140 TL)

h) Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, talebi halinde, aldığı dersleri veya başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

ı) Özel öğrenciler bir lisansüstü program kazandıkları takdirde, son beş yıl içinde başardıkları lisansüstü dersleri ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçmemek şartıyla EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü ve EYK kararı ile kredisine saydırabilir.

i) Özel Öğrenci kabulü ve başarı değerlendirmesi; EABD/EASD başkanlığının değerlendirmesi ve EYK kararı ile gerçekleşir.

Özel Öğrencilik Süreç Takvimi

BAŞVURU TARİHLERİ

01-18.09.2020

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlanı

22.09.2020

Kesin Kayıt Tarihleri

24-28.09.2020

Yedek Kayıt Tarihleri

29.09.2020

Not: Başvuru yapılabilecek programlar için tıklayınız.

Özel öğrencilik başvuruları online yapılacak olup kontenjanlar dahilinde başvuru alınacaktır.(Şahsen veya posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.)

Online başvuru için tıklayınız.