Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2020-2021 Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Kabul Sınavları ve Süreçleri

22.09.2020

2020-2021 Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim başvurusu değerlendirilen ve sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi aşağıya çıkartılmıştır. Salgın nedeniyle sınavların sağlıklı ve kontrollü yapılmasını teminen Sınav Tedbir Esasları'na ve Sınav Usul ve Esasları'na titizlikle riayet edilmesi önem arz etmektedir.

Sınav Tedbir Esasları için Tıklayınız.

Sınav Usul ve Esasları için Tıklayınız

Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Sınav Tarihi: 24.09.2020

Tezsiz Yüksek Lisans Sınav Tarihi: 25.09.2020

Sınav Yerleri ve Türleri İçin Tıklayınız.

Sınav Saatleri İçin Tıklayınız